Programul Național „Tabere Studențești” 2016

0

Ministerul Tineretului și Sportului a aprobat prin Ordinul nr. 418 din 27.04.2016 Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2016. Astfel, și în această vară studenții de la buget de la ciclurile de licență și master vor putea beneficia de locuri de tabără gratuite, la mare sau la munte.

Pentru a beneficia de un loc în tabără poate aplica orice student înmatriculat la forma de învățământ de zi, finanțat de la bugetul de stat, la ciclul de licență sau de master, ce este integralist (a promovat examenele la toate disciplinele de studiu din anul universitar anterior, și anume 2014-2015) și are vârsta sub 35 de ani.

Locurile de tabără se acordă în funcție de 2 categorii de criterii:

a) cazuri sociale – studenții orfani de ambii părinți, cei proveniți din casele de copii sau plasament familial, romi, absolvenți ai liceelor din mediul rural sau din orașe cu mai puțin de 10.000 de locuitori și cei care beneficiază de burse sociale. În cazul studenților cazuri sociale ierarhizarea se face exclusiv pe baza criteriilor sociale, iar criteriul de student-integralist nu se aplică.

b) studenți cu rezultate deosebite obținute la învățătură în anul universitar precedent (2014-2015) și studenți care au avut activități în cadru organizat, al universităților, la diverse manifestări culturale, artistice, științifice și sportive (inclusiv activități de voluntariat).

În perioada taberelor studențești, studenții beneficiază în mod gratuit atât de cazare, cât și de masă.

Un sejur de tabără durează 5 zile.

Studenții care doresc ocuparea unui loc gratuit de tabără vor avea la dispoziție trei modalități de a depune cererea necesară:

  • prin completarea și depunerea unei cereri tip direct la secretariatele facultăților în perioada 10 mai – 22 mai 2016. Cererile tip se vor găsi în secretariatele facultăților.
  • prin transmiterea cererii tip prin intermediul serviciului de fax la numărul de telefon afișat de facultate la avizier și pe pagina personală odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.
  • prin transmiterea cererii tip la adresa de e-mail afișată de facultate la avizier odată cu afișarea metodologiei de acordare a locurilor de tabără.

Cererile vor fi semnate de studenți, vor fi însoțite de documentele justificative care atestă implicarea în activități extracurriculare sau încadrarea studentului în unul dintre cazurile sociale și vor primi un număr de înregistrare de la facultăți.

Organizațiile studențești vor fi implicate atât în procesul de selecție a studenților ce vor participa în tabără (alături de reprezentanții facultăților), cât și în alegerea locațiilor de tabără (alături de reprezentanții Caselor de Cultură ale Studenților).

Tabere studențești se desfășoară la mare sau la munte, în perioada 13.07.2016 – 27.08.2016. Această perioadă este împărțită în 9 serii diferite, cu durata de 5 zile, după cum urmează:

Seria I   13.07 – 18.07.2016

Seria II 18.07 – 23.07.2016

Seria III     23.07 – 28.07.2016

Seria IV     28.07 – 02.08.2016

Seria V 02.08 – 07.08.2016

Seria VI 07.08 – 12.08.2016

Seria VII     12.08 – 17.08.2016

Seria VIII    17.08 – 22.08.2016

Seria IX 22.08 – 27.08.2016

 

În 2016, în total se vor aloca 6000 de locuri în cadrul Programului Național „Tabere Studențești”, la fel ca în ultimii 2 ani. Fiecare universitate va primi numărul de locuri de tabără ce îi este alocat, în funcție de numărul de studenți la buget înmatriculați la ciclurile de licență și master.

Ca o noutate, în acest an în fiecare serie de tabără se va desfășura și un curs de 4 ore de voluntariat și se va realiza o activitate de voluntariat tot de 4 ore sub îndrumarea unui formator. Participarea la aceste cursuri și activități este opțională pentru participanții din cadrul taberei.

Puteți consulta Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2016 AICI.

Numărul de locuri de tabără alocat fiecărei universitate de stat din România poate fi consultat AICI.

Cererea tip necesară pentru a aplica pentru un loc de tabără poate fi descărcată de AICI.

Share.

Leave A Reply