Angajabilitate

              În momentul actual, termenului de “angajabilitate” i se atribuie mai multe interpretări. În general acesta reflectă relevanţa programelor de studiu pentru piaţa forţei de muncă. Angajabilitatea este una dintre liniile de acţiune ale Procesului Bologna şi este definită ca fiind capacitatea unei persoane de a obţine un loc de muncă în concordanţă cu competenţele sale, de a-l menţine, de a se dezvolta profesional capacitatea de antreprenoriat a unei persoane şi posibilitatea acesteia de a-şi schimba locul de muncă.

            În acest context, rolul Învăţâmântului Superior este de a pregăti studenţii pentru integrarea pe piaţa forţei de muncă prin asigurarea dezvoltării unor competenţe, abilităţi, valori în concordanţă cu nevoile pieţei.

            Ultima întâlnire Conferinţă Ministerială (București, 2012) a marcat o mai mare asumare a miniştrilor educaţiei din Spaţiul European al Învăţământului Superior în ceea ce priveşte angajabilitatea absolvenţilor: Absolvenții de astăzi trebuie să combine abilități și competențe transversale, multidisciplinare, și de inovare și cunoștințe de specialitate actualizate pentru a putea contribui la nevoile mai curpinzătoare ale  societății și ale pieței muncii. Căutăm să îmbunătățim angajabilitatea și dezvoltarea personală și profesională a absolvenților pe parcursul carierei lor. Vom obține aceste deziderate prin îmbunătățirea colaborării dintre angajatori, studenți și instituții de învățământ superior, în special în vederea dezvoltării de programe de studiu care ajută la creșterea inovativității și a potențialului antreprenorial și de cercetare al absolvenților.”