Prioritățile studenților pentru anul 2016

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a transmis Ministerului Educației Naționale și Cercetării Științifice (MENCȘ), precum și Consiliului Național al Rectorilor din România (CNR) lista cu principalele priorități ale studenților pentru următoarea perioadă în domeniul învățământului superior, în vederea pregătirii măsurilor necesare pentru ca acestea să fie implementate, iar calitatea serviciilor educaționale oferite de universitățile din România să crească.

            Având în vedere că prezentul guvern are un mandat limitat, până la finalul anului 2016, iar în această perioadă în toate universitățile din România au loc alegeri pentru noi mandate ale structurilor de conducere, considerăm că e momentul propice pentru punerea în practică, atât la nivel central, cât și la nivel universitar, a unor măsuri care să contribuie la creșterea calității sistemului educațional românesc, în paralel cu dezbaterile pentru o nouă viziune pentru învățământ demarate de Administrația Prezidențială.

            Aceste propuneri au fost prezentat atât ministrului educației, cât și rectorilor tuturor universităților din România prezenți la ultima întâlnire a CNR.

            Astfel, prioritățile pe care ANOSR la consideră necesare pentru sistemul educațional românesc pentru următoarea perioadă sunt:

 • În ceea ce privește finanțarea:
  • Respectarea Legii Educației Naționale nr. 1/2011 și alocarea a 6% din Produsul Intern Brut pentru educație în anul 2017 și creșterea procentului din PIB pentru învățământul superior până la 1%.
  • Acordarea, începând cu anul 2016, a finanțării suplimentare a universităților în funcție de indicatorii de performanță stabiliți de Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS).
  • Introducerea suplimentară a unor indicatori privind transparența și buna guvernanță în procesul de finanțare a universităților.
 • În ceea ce privește facilitarea accesului la educație:
  • Dezvoltarea de politici reale și eficiente pentru susținerea incluziunii sociale, a echității și pentru a facilita accesul categoriilor defavorizate la sistemul de învățământ.
  • Stabilirea unui procent de minimum 30% din totalul fondului de burse care să fie alocat de fiecare universitate către bursele sociale.
  • Alocarea de locuri de cazare pentru studenții din categoriile defavorizate.
  • Eliminarea taxelor nejustificate practicate de universități, precum taxa de înscriere, de înmatriculare/confirmare, de bibliotecă etc.
  • Eliminarea cupoanelor de transport CFR și acordarea de reducere 50% la transportul feroviar pentru studenți pentru toate tipurile de trenuri și pentru un număr nelimitat de călătorii.
  • Crearea cadrului legal prin care art. 203, alin. (3) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 să fie respectat și studenții să beneficieze de reducere de 75% la muzee, concerte, spectacole de teatru, operă, film, la alte manifestări culturale și sportive organizate de instituții publice.
 • În ceea ce privește colectarea datelor din sistem:
  • Date statistice reale, complete și accesibile oricui despre populația de studenți din România.
  • Implementarea de urgență a Registrului Matricol Unic.
 • În ceea ce privește funcționarea Școlilor Doctorale și combaterea fenomenului de plagiat:
  • Evaluarea periodică și monitorizarea Școlilor Doctorale.
  • Implementarea de urgență a platformei pentru indexarea tezelor de doctorat.
  • Verificarea anti-plagiat a tuturor tezelor de doctorat.
  • Crearea unei structuri independente politic și autonome care să analizeze suspiciunile de plagiat.
 • În ceea ce privește asigurarea calității sistemului de învățământ superior:
  • Stabilirea de indicatori clari și transparenți prin care să se realizeze o nouă clasificare a universităților.
  • Adoptarea unei noi metodologii de evaluare instituțională a universităților, în concordanță cu noile ESG.
  • Profesionalizarea și eficientizarea Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior.
  • Implicarea studenților în toate procesele de evaluare a asigurării calității și asigurarea participării studenților în toate comisiile de specialitate și evaluările ARACIS.
 • În ceea ce privește consilierea și orientarea în carieră a studenților:
  • Respectarea Metodologiei privind funcționarea centrelor de consiliere și orientare în carieră astfel încât să existe cel puțin 1 angajat al centrului la 2000 de studenți.
 • În ceea ce privește cercetarea științifică:
  • Implicarea studenților de la ciclurile de licență și master în proiectele și echipele de cercetare.
 • În ceea ce privește depolitizarea sistemului de învățământ:
  • Reintroducerea incompatibilităților între funcțiile de conducere din universitate și funcțiile politice.
  • Depolitizarea și profesionalizarea instituțiilor cheie care funcționează pe lângă MENCŞ (CNFIS, CEMU, CNCS, ANC etc.).
 • În ceea ce privește învățământul centrat pe student:
  • Asigurarea unui cadru legal care să încurajeze universitățile să creeze trasee flexibile de învățare și care să încurajeze colaborarea și consultarea dintre universități și reprezentanții angajatorilor, ai absolvenților și ai studenților pentru elaborarea planurilor de învățământ.
  • Implementarea si susținerea de programe de mobilități studențești temporare interne, între universitățile din România, similar cu mobilitățile temporare studențești internaționale.

            Considerăm că toate aceste măsuri vor contribui la crearea unui sistem de învățământ superior mai performant și mai incluziv, centrat pe nevoile și interesele studenților și care va putea recupera mai rapid decalajele față de sistemele educaționale europene.

            „Credem cu tărie că măsurile enumerate mai sus pot fi implementate fără probleme în anul următor, cu condiția să existe voință politică în acest sens, să avem un minister al educației ferm, care să își asume anumite decizii ce poate vor deranja sistemul și niște universități care să își asume real responsabilitatea tuturor acțiunilor pe care le întreprind.” – Vlad D. Cherecheș, președinte ANOSR

Share.

Leave A Reply