Primul an de guvernare PSD-ALDE: Mai puțin de o cincime din măsurile dorite de studenți au fost realizate

0

Plan de Guvernare2

După mai mult de un an de guvernare, coaliția parlamentară PSD-ALDE a îndeplinit mai puțin de o cincime din propunerile pentru dezvoltarea învățământului superior înaintate de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) în campania electorală din anul 2016. Deși parte dintre acestea au fost asumate în mod direct, prin angajamentele semnate de președinții partidelor în cadrul campaniei Viitorul Implică Studenți (V.I.S.), există încă multe elemente care ar trebui să intre pe agenda structurilor executive sau legislative și care sunt departe de a fi în acest stadiu. Apreciem pozitiv faptul că printre cele 17,25% dintre politicile sau măsurile propuse de ANOSR și implementate de decidenți se numără anumite facilități care au avut impact deosebit în rândul studenților, precum creșterea semnificativă a fondului de burse sau acordarea transportului feroviar intern gratuit. Totuși, mai există multe puncte care trebuie atinse, întrucât, prin caracterul exhaustiv al Programelor de guvernare succesive, așteptările create sunt mari.

Procentul de 17,25% nu este cel mai încurajator, însă credem că se poate obține un efort suplimentar din partea decidenților în vederea accelerării implementării acestor propuneri. Măsurile propuse de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România pot fi împărțite în cinci categorii, distribuite procentual în mod egal. Astfel, în momentul de față au fost implementate în întregime 5 măsuri propuse de ANOSR, dintr-un total de 47. De asemenea, au fost realizate parțial 10 astfel de măsuri. Procentual, 17,25% dintre măsurile propuse au fost realizate. Dintre cele cinci categorii, realizările substanțiale sunt cele care vizează creșterea finanțării învățământului superior, respectiv tranziția către un învățământ de calitate și centrat pe student. La polul opus sunt măsurile ce vizează echitatea sistemului de învățământ superior și cele care abordează practica, consilierea și orientarea în carieră a studenților.

Printre cele mai importante măsuri propuse de studenți și nerealizate de decidenți, total sau parțial, se numără:

 • creșterea semnificativă a finanțării de bază a învățământului superior;
 • finanțarea universităților în funcție de indicatori și criterii majoritari de performanță;
 • operaționalizarea unei platforme online, accesibilă tuturor, care să indexeze toate lucrările de licență, master și doctorat realizate în universitățile acreditate din sistemul de învățământ superior românesc;
 • implementarea unui sistem de sancțiuni clar și ușor de aplicat în situațiile în care se constată încălcări ale normelor de etică și integritate academică;
 • locuri finanțate de la bugetul de stat pentru ciclurile de licență și master, acordate în funcție de criterii sociale;
 • construirea/amenajarea a cel puțin 20 000 de noi locuri de cazare pentru studenți, la nivel național;
 • asigurarea unei finanțări care să permită angajarea a cel puțin unei resurse umane specializată (consilier în carieră, sociolog, psiholog) pentru fiecare 500 de elevi/studenți;
 • reformarea sistemului de formare inițială a cadrelor didactice;
 • adoptarea unei strategii de internaționalizare a învățământului superior din România și sprijinirea financiară a universităților performante pentru a se promova la nivel internațional și pentru a urca în topurile internaționale.

Cele mai importante măsuri luate în acest prim an de guvernare, care au avut impact cu adevărat semnificativ în viața studenților, sunt:

 • creșterea fondului de burse studențești și acordarea lor pe tot parcursul anului universitar (cu peste 200%);
 • adoptarea unor noi criterii generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenți, care să țină cont de realitățile actuale și care să eficientizeze aceste mecanisme de sprijin pentru studenți;
 • burse sociale cumulabile cu celelalte tipuri de burse și care să acopere în mod real cheltuielile lunare;
 • implicarea studenților în toate procesele de evaluare și asigurare a calității;
 • transport feroviar intern gratuit pentru studenții din instituțiile de învățământ superior, forma de învățământ cu frecvență (din păcate, limitat momentan la vârsta de 26 de ani).

Există în continuare suficiente provocări pentru sistemul de învățământ superior din România, care trebuie asumate cu adevărat de către Coaliția de guvernare și abordate ca atare. Credem că există suficiente premise ca până la finalizarea celor patru ani ai acestui ciclu electoral, toate măsurile să fie îndeplinite. Totuși, acestea trebuie prioritizate în mod corespunzător, astfel încât să fie îmbunătățită în cel mai scurt timp calitatea actului educațional, respectiv să se reducă inechitățile sociale din mediul universitar.

„Primul an de guvernare PSD-ALDE se încheie cu o serie de realizări semnificative pentru învățământul superior. Totuși, există un număr important de măsuri care sunt departe de a fi adoptate sau implementate. Acest lucru ne îngrijorează mai mult decât procentul relativ mic de măsuri realizate. Apreciem faptul că au fost luate măsuri care au avut un impact deosebit în viața studenților, dar premisele create de un plan de guvernare îndrăzneț și complex nu au fost încă satisfăcute. Sperăm ca viitorul plan de guvernare să cuprindă marea majoritate a măsurilor propuse de noi, fără a exclude realizarea altor deziderate, în funcție de nevoile studenților la un anumit moment” – Marius DEACONU, Președinte ANOSR

Puteți citi analiza detaliată a primului an de guvernare PSD-ALDE aici.

Propunerile ANOSR pentru planul de guvernare în domeniul învățământului superior sunt disponibile aici.

Share.

Leave A Reply