Presiunile studenților îi obligă pe miniștrii educației să își schimbe atitudinea

0

După negocieri dure, reprezentanții ANOSR alături de reprezentanții studenților din întreaga Europă au părăsit micul oraș belgian “Leuven” cu un sentiment de profundă satisfacție după ce miniştri din cele 46 de țări, s-au angajat în conturarea unui viitor mai centrat pe student în continuarea procesului Bologna.

După critici dure referitoare la lipsa de atenție către dimensiunea socială a procesului Bologna din ultimul timp, miniştrii educației din Europa au fost de acord să stabilească un set de obiective naționale pentru sporirea participării studenților în educația universitară. În cursul întâlnirilor ministeriale de la Leuven și Lovain-la-Neuve de săptămână trecută, miniștrii au promis să realizeze o centralizare de date care să faciliteze monitorizarea progresului în ceea ce priveşte dimensiunea socială și mobilitatea, două dintre cele mai importante linii de acțiune ale procesului Bologna.

O altă victorie a studenților a luat forma unui obiectiv concret al mobilității în Spațiul European al Învățământului Superior (European Higher Education Area – EHEA). Toate cele 46 țări Bologna vor lucra în așa fel încât să atingă o mobilitate de 20% până în 2020. Aceasta este o victorie imensă pentru Uniunea Europeană a Studenților (ESU), care a conceput inițial un asemenea obiectiv și a luptat pentru el în ultimii doi ani prin intermediul federațiilor membre. ANOSR, ca singura federație studențească din România recunoscută la nivel internațional și membră a ESU, consideră că axarea pe creșterea semnificativă a mobilității studenților reprezintă un element esențial pentru asigurarea faptului că EHEA va reprezenta mai mult decât un concept în următoarea decadă. Astfel se va putea măsura uşor și obiectiv modul în care a progresat acest aspect, alături de celelalte linii de acțiune Bologna. Dacă numărul de mobilități crește, înseamnă că studenții au suport financiar suficient (dimensiune socială), recunoașterea nu mai este un subiect de temut și studenții simt că mobilitatea în perioada studiilor este importantă din punct de vedere academic (asigurarea calității).

Alte decizii ministeriale au fost contradictorii cu punctul de vedere al studenților. Includerea pentru prima oară a „uneltelor de transparentă” în comunicat ridică semne de teamă. Universitățile ar putea lua ranking-ul drept o componentă de viitor al procesului Bologna, distrăgând atenția de la un element esențial cum este  asigurarea calității, riscând astfel să creeze o luptă periculoasă pentru reputație între Instituțiile de învățământ Superior. Oricum, paragraful respectiv reafirmă importantă asigurării calității,  că element vital al învățământului Superior din țările semnatare ale procesului Bologna, încercând astfel să nu se ajungă în situația deosebit de periculoasă în care aceste instituții se concentrează pe indicatorii externi, nesemnificativi, în locul criteriilor importante care includ prioritățile studenților.

Nevoia pentru finanțarea publică a fost subliniată în câteva locuri, reflectând faptul că investiția în învățământ a devenit cerință unitară a miniștrilor educației, instituțiilor, studenților și personalului. Inevitabil, dată fiind actuala criză economică, miniștrii au ales să-și ia angajamentul să diversifice sursele de finanțare pentru Învățământul Superior, luând în considerare sursele private în loc să indice un minimum garantat din fondul public ca recunoaștere a rolului Învățământului ca bun public în societate.

Acum se pune întrebarea dacă în anii următori, vorbele vor fi urmate de acțiuni și dacă semnele încurajatoare care rezultă în urma întâlnirii de la Leuven își au corespondența în acţiuni concrete în Europa.

Share.

Leave A Reply