Precizări despre dreptul studenților de a călători gratuit cu trenul

0

Preambul – ce a făcut Guvernul României în luna ianuarie

(probabil știți deja toate aceste lucruri, puteți trece direct la următorul capitol)

Planul de Guvernare 2017-2020 al Guvernului condus de Sorin Mihai Grindeanu și susținut de coaliția PSD+ALDE prevede, la capitolul Tineret, „asigurarea transportului gratuit pe calea ferată pentru toți studenții din România, începând cu anul 2017”. Acest deziderat a fost transpus în realitate prin adoptarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, publicată în Monitorul Oficial nr. 16 din 6 ianuarie 2017.

OUG nr. 2/2017 prevede, la articolul 4, introducerea unui nou alineat în cadrul Legii Educației Naționale nr. 1/2011, după cum urmează:

„la articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

«(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în tot cursul anului calendaristic, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.»

Guvernul României a adoptat Hotărârea nr. 42 din 31 ianuarie 2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităţilor de transport intern feroviar şi cu metroul pentru elevi şi studenţi, document elaborat în spiritul prevederilor articolului 205, alineatul (21), adăugat în Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prin Ordonanța de Urgență nr. 2/2017. Astfel, începând cu data de 1 februarie 2017, studenții înmatriculați în instituții de învățământ superior acreditate, de stat sau private, înmatriculați la forme de învățământ cu frecvență, de la toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat) pot circula gratuit cu toate tipurile de trenuri, clasa a II-a, indiferent de vârsta acestora, indiferent de naționalitatea acestora, pentru un număr nelimitat de călătorii, indiferent de distanțele sau rutele călătoriilor, inclusiv pe perioada vacanțelor, cu toți operatorii de transport feroviar.

În seara zilei de 31 ianuarie 2017, Guvernul României a emis un comunicat de presă prin care anunța aprobarea normelor metodologice pentru facilitățile de transport studenți. Același comunicat a fost preluat și de Ministerul Educației Naționale. De asemenea, în aceeași seară, și Ministerul Consultării Publice și Dialogului Social a emis un comunicat de presă propriu pe această temă, în care se menționa faptul că toți studenții beneficiază în condițiile legii de gratuitate, indiferent de vârstă, și că până la momentul adoptării OUG nr. 2/2017 „beneficiau de bilete de tren cu reducere de 50% doar studenții care aveau până în 26 de ani, iar numărul călătoriilor cu reducere era limitat la 24 într-un an”. În plus, ministrul Gabriel Petrea a afirmat faptul că actul normativ care prevedea adoptarea normelor metodologice pentru aplicare respectivei ordonanțe „vine ca urmare a dialogului între reprezentanții studenților și autorități” și că „vor beneficia de aceste facilități toți studenţii, indiferent de vârstă şi naționalitate, pentru un număr nelimitat de călătorii, inclusiv pe perioada vacanțelor universitare şi indiferent de operatorul feroviar”.

Ministerul Educației Naționale a reiterat, într-un comunicat emis în data de 6 februarie 2017, faptul că „începând cu 1 februarie, potrivit unei hotărâri de Guvern, studenţii români și străini din învățământul universitar cu frecvenţă – licență, master, doctorat – au gratuitate la transportul feroviar intern la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe toată durata anului calendaristic, indiferent de distanță sau de rutele călătoriilor”, în contextul în care erau prezentate mai multe Măsuri din programul de guvernare PSD-ALDE, adoptate de Guvernul Grindeanu privind studenții. MEN chiar sublinia faptul că „beneficiază de această măsură 464.273 de studenți, indiferent de vârstă, cu condiția să fie înmatriculați în instituții de învăţământ superior acreditate/autorizate provizoriu”.

De asemenea, unul dintre principalele obiective finanțate prin Legea bugetului de stat pentru anul 2017, menționat într-un comunicat de presă emis de Guvernul României în data de 31 ianuarie 2017, după adoptarea acestei legi, se regăsea în bugetul Ministerului Transporturilor, și anume „asigurarea gratuității transportului CFR pentru studenți”.

Astfel, putem remarca faptul că atât Guvernul României, în ansamblul său, prin deciziile luate și comunicatele emise, cât și trei ministere, specific, au anunțat public că studenții beneficiază de transport gratuit pe calea ferată indiferent de vârstă și indiferent de distanță sau de rutele călătoriilor, acestea fiind asumări explicite pe care guvernul susținut de coaliția PSD-ALDE și le-a luat în fața studenților din întraga țară.

De ce discută acum Parlamentul României despre gratuitatea acordată studenților la transportul feroviar?

Orice Ordonanță de Urgență emisă de Guvernul României este trimisă către Parlamentul României, care trebuie să adopte o lege prin care să aprobe sau să respingă respectivele prevederi.

Cadrul legal pentru acordarea gratuității la transportul feroviar pentru studenți fiind stabilit de Guvernul României printr-o Ordonanță de Urgență (OUG 2/2017), aceasta a ajuns la Parlamentul României, care trebuie să o aprobe, dar care îi poate aduce și modificări.

Ce a făcut până acum Parlamentul României?

În data de 6 ianuarie 2017, Proiectul de lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 2 din 6 ianuarie 2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative a fost înregistrat la Senatul României, prima cameră a Parlamentului României sesizată pe acest subiect.

În data de 10 ianuarie 2017, acest proiect de lege a fost prezentat în Biroul Permanent al Senatului României și trimis pentru raport la Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială, și pentru avizare la Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului, Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital, Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport. Biroul Permanent a stabilit comisie de fond termen pentru depunerea raportului data de 14.02.2017, iar comisiilor avizatoare termenul de 07.02.2017 pentru a-și trimite punctele de vedere.

Comisia pentru administraţie publică şi organizarea teritoriului a avizat favorabil, fără amendamente, acest proiect de lege încă din data de 16.01.2017.

 În data de 14.02.2017 s-au întrunit în ședință pentru a discuta proiectul de Lege pentru aprobarea OUG 2/2017 și Comisia pentru buget, finanţe, activitate bancară şi piaţă de capital și Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senatul României, ambele avizând proiectul favorabil, dar cu amendamente.

Forma inițială a art. 4, pct. 1 din OUG 2/2017

Forma art. 4, pct. 1 din OUG 2/2017 revizuit de Comisia pentru buget, finanțe, activitate bancară și piață de capital și de Comisia pentru învăţământ, ştiinţă, tineret şi sport din Senatul României

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

 

(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în tot cursul anului calendaristic, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a.

Legea educaţiei naţionale nr. 1/2011, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 18 din 10 ianuarie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, se completează după cum urmează:

 

1. La articolul 205, după alineatul (2) se introduce un nou alineat, alineatul (21), cu următorul cuprins:

 

(21) Prin excepție de la prevederile alin. (2), în tot cursul anului calendaristic, studenţii înmatriculaţi la forma de învăţământ cu frecvenţă, în instituţiile de învăţământ superior acreditate, cu vârsta de până la 35 de ani, beneficiază de gratuitate la transport intern feroviar la toate categoriile de trenuri, clasa a II-a, pe distanța dintre localitatea de domiciliu și localitatea în care se află unitatea de învățământ la care frecventează cursurile.

Asta înseamnă că studenții nu mai au gratuitate la transportul feroviar decât foarte limitat, pe ruta localitate de domiciliu – localitate de studiu?

NU!!!

Niciunul dintre amendamentele de mai sus nu este încă în vigoare și nici nu va fi prea curând! Procesul legislativ va continua (detalii mai jos) și va dura încă cel puțin două luni. Până atunci, gratuitatea la transportul feroviar pentru studenții înmatriculați la forme de învățământ cu frecvență în instituții de învățământ superior acreditate rămâne în vigoare și se acordă fără restricții, indiferent de vârstă sau de rutele călătoriilor!

Ce are de făcut/poate face de acum încolo Parlamentul României? Care sunt pașii următori?

  1. Comisia pentru buget, finanțe, activitatea bancară și piața de capital, la fel ca și Comisia pentru învățământ, știință, tineret și sport din Senatul României, sunt doar comisii AVIZATOARE ale proiectului de Lege pentru aprobarea Ordonanței de Urgență nr. 2/2017, nu comisii care fac raport pe fond. Practic, avizul lor e CONSULTATIV. Comisia care va întocmi un raport pe fond, pe care va prezenta în plenul Senatului României, este Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială. Această comisie poate respinge amendamentele comisiilor avizatoare (adică cele două de mai sus)!
  1. După cum probabil știți, Parlamentul României funcționează având două camere: Senatul României și Camera Deputaților. Pentru fiecare lege, una dintre camere este cea decizională, în funcție de tematica actului normativ. Senatul României NU este cameră decizională pentru această lege, ci doar prima cameră sesizată. Astfel, dacă Senatul României nu adoptă în plen legea până cel târziu la data de 23.02.2017, ea se consideră adoptată tacit, în forma inițială, propusă de Guvernul României, fără niciun amendament, și trimisă către Camera Deputaților (așadar, fără restricții pentru studenți în ceea ce privește gratuitatea la transportul feroviar). Ședințe de plen ale Senatului României înainte de data de 23.02.2017 mai sunt doar luni și marți (20-21.02.2017). Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului României încă nu a întocmit raportul, pentru ca legea să fie introdusă pe ordinea de zi a plenului senatului. Deci, există șanse ca legea nici măcar să nu apuce să fie trecută prin plenul senatului, ci să fie adoptată tacit în forma inițială propusă de guvern.
  1. Dacă Comisia pentru muncă, familie şi protecţie socială a Senatului României întocmește raportul în timpul util și îl trimite către Biroul Permanent al senatului, există șansa ca luni sau marți (20-21.02.2017) ea să fie dezbătută și votată în plenul Senatului României. Amendamentele aduse de comisiile avizatoare (cele de mai sus) trebuie votate și de plen ca să fie adoptate. Așadar, plenul Senatului României le-ar putea respinge.
  1. După ce legea este adoptată de Senatul României, prin vot sau tacit (deci cel târziu după 23.02.2017), ea ajunge în Camera Deputaților. Acolo, trece din nou prin comisii de specialitate, iar apoi va ajunge în plen, printr-un proces similar cu cel de la senat. Camera Deputaților nu mai are vreun termen de adoptare, deci o poate ține „în sertar” la nesfârșit. De asemenea, Camera Deputaților poate modifica orice la această lege, poate aduce orice fel de amendamente, inclusiv să anuleze anumite amendamente introduse de Senatul României.
  1. În situația în care legea este adoptată de Camera Deputaților, ea pleacă spre promulgare la Președintele României. Acesta are termen 30 de zile să o promulge sau nu. De asemenea, acesta poate decide să o retrimită la parlament, unde se reia tot procesul legislativ, începând din senat și continuând cu Camera Deputaților (adică toți pașii de mai sus, din nou).

Așadar, mai sunt foarte mulți pași de urmat până când Legea de aprobare a Ordonanței de Urgență a Guvernului României nr. 2/2017 să ajungă să fie într-o formă finală, adoptată de Parlamentul României și promulgată de Președintele României. Acest proces legislativ va mai dura minimum 2 luni, dacă nu chiar mai mult, iar forma legii se mai poate modifica de foarte multe ori până atunci.

Ce face ANOSR acum?

Ne vom folosi de toate mijloacele de care dispunem ca să ne asigurăm că niciun amendament care să restrângă drepturile studenților nu va fi adoptat. Am cerut deja public Parlamentului României acest lucru, vom monitoriza fiecare etapă, vom participa la ședințe unde este cazul, le vom scrie și vom vorbi cu parlamentari și le vom cere să nu adopte astfel de amendamente, vă vom informa constant despre ce se întâmplă și vom reacționa ori de câte ori va fi cazul.

Așadar, nu vă panicați, deocamdată limitarea dreptului studenților de a călători gratuit cu trenul e doar în stadiul de INTENȚIE, nu e nimic adoptat și mai e cale foarte lungă și multe etape de parcurs până acolo, iar reprezentanții ANOSR fac tot ce ține de ei ca acest lucru să nu se întâmple!

Share.

Leave A Reply