Perspectiva studenților privind clasificarea universităților!

0

În contextul în care Ministerul Educației Naționale (MEN) intenționează să demareze un nou proces de clasificare a instituțiilor de învățământ superior, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a redactat analiza „Clasificările universitare: între utilitate și exercițiu de marketing universitar. Perspectiva studenților”, prin care prezintă poziția studenților asupra acestui subiect,

Astfel, ANOSR consideră necesară o nouă clasificare a universităților, în vederea unei potențiale reașezări a sistemului de învățământ superior românesc pe temelii solide și autentice, care să conducă la o redefinire a ofertei educaționale. De asemenea, o astfel de clasificare va trebui să aibă impact și în modul de finanțare a universităților și să marcheze anumite restricții în ceea ce privește autorizarea și acreditarea anumitor tipuri de programe de studii, respectiv cicluri de studii, în cazul anumitor instituții de învățământ superior, în contextul în care universitățile ar trebui să fie responsabile față de studenți și de societate, respectiv realiste în conturarea misiunii și viziunii pe care o au, în funcție de capacitatea instituțională existentă, contextul local și regional și anvergura disponibilă.

Totuși, refuzăm orice propuneri cu privire la stabilirea unor ierarhii/clasamente ale universităților sau ale programelor de studii, acceptând doar împărțirea acestora în diverse clase, în funcție de misiunea pe care și-o asumă și anvergura dovedită. Având în vedere că un raport din 2016 a relevat faptul că doar 20 de universități din România, dintr-un total de 92 de instituții de învățământ superior evaluate, „reușesc să treacă un prag minimal al vizibilității în clasamentele internaționale ale universităților”, considerăm că orice demers de a întocmi clasamente ale universităților românești este lipsit de relevanță, fără a menționa alte efecte negative printre care și potențialul efect de etichetare al absolvenților, respectiv a competențelor acestora, în funcție de universitatea absolvită. Aceste efecte potențiale sunt extrem de dăunătoare pentru studenți și absolvenți, dar nu numai.

Sistemul de clasificare trebuie să pornească de la premisa că principala misiune a universităților este aceea de a facilita procesul de educație, iar indicatorii utilizați trebuie să fie relevanți inclusiv pentru serviciile studențești oferite de instituțiile de învățământ superior. Orice activități subsecvente, precum cercetarea, ce contribuie la acest deziderat, sunt importante, însă ponderea cea mai mare a indicatorilor analizați în acest proces trebuie să abordeze aspecte referitoare la educație.

Pentru „sănătatea” demersului, este foarte important ca rezultatele procesului de clasificare a universităților, precum și toate datele colectate pentru acest scop, să fie accesibile într-un mod transparent și ușor de utilizat/procesat. În plus, modelul de publicare a rezultatelor să fie accesibil tuturor celor interesați și să permită utilizatorilor să își realizeze propriile ierarhii și clasamente, pornind de la propriile aspecte pe care le consideră relevante sau utile, dar fără a exista ierarhii compozite care să agrege toți indicatorii măsurați.

În ceea ce privește larga percepție cu privire la aceste clasificări, ne exprimăm dorința de a se înțelege faptul că acest instrument nu este unul care măsoară calitatea unei universități, ci stabilește locul unei universități într-o anumită clasă, pornind de la anvergura și realitățile existente în mediul academic respectiv.

Reprezentanții studenților trebuie să fie parte activă a fiecărui pas făcut în cadrul procesului de clasificare a universităților, iar printre indicatorii acestuia ar trebui să se regăsească și rezultatele unui sondaj național privind satisfacția studenților.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se angajează să participe în continuare activ în procesul de elaborare al unei viitoare metodologii privind clasificarea universităților. Propunerile realizate în acest sens reflectă rezultatul percepției studenților cu privire la acest instrument, respectiv a experienței precedente. Reiterăm faptul că, în opinia noastră, scopul final al acestui proces este restructurarea Sistemului Național de Învățământ Superior.

AICI puteți consulta întreaga analiză a ANOSR, cu titlul „Clasificările universitare: între utilitate și exercițiu de marketing universitar. Perspectiva studenților”.

AICI se regăsesc Propunerile ANOSR pentru modificarea unor indicatori aferenți fiecărei arii de performanță a activității universității, parte din Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de învățământ superior și ierarhizării programelor de studii.

De asemenea, puteți să consultați și Amendamentele ANOSR cu privire la Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de învățământ superior și ierarhizării programelor de studii.

Iar Propunerile ANOSR de noi indicatori pentru Metodologia de evaluare în scopul clasificării instituțiilor de învățământ superior și ierarhizării programelor de studii se regăsesc AICI.

Share.

Leave A Reply