Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE (Rector al Academiei de Studii Economice)

”Stimate Domnule Preşedinte,

Salutăm demersul dumneavoastră şi susţinem poziţia fermă pe care aţi adoptat-o referitor la neajunsurile sistemului actual de învăţământ, precum şi dorinţa de a convinge tinerii să rămână şi să îşi creeze o carieră în ţară.

Învăţământul este cea mai importantă componentă a unei ţări, ea jucând un rol vital în modelarea unei societăţi şi deschiderea de noi orizonturi. Motorul unei economii sănătoase este un sistem educaţional bine structurat şi corect implementat care să asigure tuturor tinerilor posibilitatea de a învăţa. O problemă extrem de importantă este lipsa fondurilor în educaţie. Aceasta împiedică dezvoltarea tinerilor şi provoacă mari deficienţe sociale. De asemenea, abandonul şcolar este o realitate des întâlnită în România, o rană permanent deschisă în sistemul educaţional, având de asemenea şi repercusiunea negativă de scădere considerabilă a forţei de muncă pe termen lung.

Trăim într-o ţară cu un imens potenţial neexploatat. Problemele se agravează şi iau amploare extrem de rapid în domeniile educaţiei şi sănătăţii. O mare parte a tinerilor aleg să plece peste hotare, pentru ei, aceasta fiind singura şansă de a profesa la un nivel înalt. În acest context al destabilizării economice, fiecare tânăr va încerca să fie eligibil pentru un loc de muncă şi aici intervine sistemul actual care nu permite dobândirea cunoştinţelor practice. Ne îndreptăm cu paşi rapizi spre un colaps social alimentat de indiferenţă contra căruia noi luptăm cu stăruinţă tocmai prin înlesnirea implicării tinerilor în organizaţii studenţeşti.

În Academia de Studii Economice întotdeauna am susţinut implicarea studenţilor în luarea deciziilor considerând aceasta un factor vital atât în dezvoltarea lor academică şi personală, cât şi în dezvoltarea noastră ca instituţie. Pentru a facilita acest demers am oferit studenţilor şansa de a se implica în cât mai multe organizaţii din cadrul universităţii. Fiecare dintre cele 11 facultăţi are câte un consiliu în care studenţii au o pondere de 25%, între 5 şi 7 pe facultate. O altă organizaţie importantă este Senatul Studenţesc în componenţa căruia se regăsesc aproximativ 25 de studenţi, ocupând tot un procent de 25%. În Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat se regăsesc 4 studenţi, iar Consiliul de Administraţie găzduieşte un student. Vreau să subliniez un aspect democratic extrem de important, acela că toţi aceşti tineri au fost aleşi prin vot de către colegii lor studenţi şi iau deciziile în armonie cu ceilalţi profesori membri. De asemenea, Academia de Studii Economice susţine numeroase organizaţii nonguvernamentale studenţeşti, printre care se numără: Uniunea Studenţilor Academiei de Studii Economice din Bucureşti, organizaţia studenţescă de marketing şi publicitate – Advice, Asociaţia Studenţilor Europeni Bucureşti – AEGEE, faimoasa asociaţie internaţională – AIESEC, organizaţia nişată pe economie – ASER, pe contabilitate si informatică de gestiune – ASCIG, pe business – BOS, Asociaţia Studenţească – DaAfaceri, Clubul de Turism şi Ecologie – ECOTOUR, asociaţia studenţilor din cadrul facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică – SISC şi organizaţia Voluntari pentru Idei şi Proiecte – VIP. Astfel, tinerii sunt îndemnaţi şi susţinuţi în a-şi spune punctul de vedere şi sunt stimulaţi să se implice în cât mai multe activităţi practice, astfel le deschidem numeroase porţi spre piaţa muncii.

Învăţământul este profund marcat de schimbări majore, iar aici, în universitatea noastră, ne propunem să lucrăm în concordanţă cu cererile societăţii şi în special ale tinerilor. Invit în mod imperios guvernanţii şi parlamentarii să intervină cu instrumentele necesare pentru a repara tragedia care se întamplă. Trebuie să ajutăm tinerii să ajungă să îşi dorească, să îşi imagineze şi să îşi creeze un viitor în această ţară.
Creşterea inflaţiei şi a taxelor de şcolarizare au un efect negativ şi direct asupra tinerilor şi universităţilor din România; studenţii se împuţinează, iar piaţa muncii nu are putere de absorbţie – acestea sunt clar premisele unui colaps economic.

Nevoile educaţiei şi ale tinerilor trebuie să patroneze asupra altor priorităţi, şi orice decizii vor fi luate, susţin că trebuie să coincidă cu bunăstarea sistemului educaţional. Dacă într-adevăr am aduce în prim plan aceste nevoi, am soluţiona o mare parte a problemelor economice şi în principal vom debloca piaţa muncii. Bursele Erasmus sunt un beneficiu extrem de important pentru formarea tânărului student român. Acest lucru asigură o completare a cunoştinţelor dobândite în ţară cu cele de afară şi în acelaşi timp i se permite să descopere alte metode didactice practicate în străinătate. Combatem într-o oarecare măsură prin aceste burse părăsirea în masă a României de către studenţi şi avem în desfăşurare programe de internship în cadrul Academiei în colaborare cu angajatorii, tocmai în vederea sprijinirii tinerilor dornici de afirmare. Înţelegem importanţa factorului uman în atingerea obiectivelor Academiei de Studii Economice Bucureşti: recrutarea şi promovarea personalului, folosirea personalului didactic asociat, formarea cadrelor tinere, avându-se în vedere domeniul de competenţă precum şi profesionalismul în cadrul domeniului respectiv.

Studenţii se implică în mod activ în viaţa academică şi socială a Academiei de Studii Economice Bucureşti. Tinerii trebuie să fie ascultaţi, susţinuţi şi obişnuiţi cu ideea că ceea ce ei au de spus este important şi trebuie ascultat. Promovarea tinerilor este unica posibilitate de a dobândi statutul democratic deplin al sistemului educaţional românesc şi de a-l salva.

Susţin cu tărie iniţiativa ANOSR şi validitatea argumentelor aduse în ajutorul acestei scrisori deschise.

Cu aleasă consideraţie,
Rector
Prof. univ. dr. Pavel NĂSTASE”