O nouă întâlnire cu MECI, sub auspiciile rectificării bugetare negative

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România s-a întâlnit astăzi cu reprezentanții Ministerului Educației, Cercetării și Inovării. Aceasta este a două întâlnire între cele două structuri, în acest an. S-au dezbătut diverse probleme punctuale, cele mai importante fiind evidențiate mai jos:

Bursele studenților: Creșterea burselor cu 15% a fost realizată de la 1 aprilie 2009. în contextul crizei bugetare, ANOSR nu a mai cerut acordarea acestei creșteri retroactiv de la 1 ianuarie, cum era specificat într-un protocol semnat între federațiile studențești și Ministerul Educației în 2 octombrie 2008. Același protocol stipulează că începând cu luna octombrie 2009, bursele să crească din nou cu încă 15 %. Acest aspect va fi dezbătut ulterior.

Indexarea subvenției cămine-cantine în raport cu inflația: Subvenția cămine-cantine va fi indexată în raport cu inflația pentru a evita creșterile nejustificată a regiilor de cămine în toată țara. Totodată, ANOSR a solicitat MECI păstrarea obligativității afișării costurilor și veniturilor raportate la căminele care primesc subvenție de la stat, în contractul instituțional cu universitățile din România, întrucât sistemul a funcționat eficient în majoritatea cazurilor. Noua valoare a fondului de burse pe care universitățile îl primesc de la MECI / student bugetat este de 69 lei.

Întâlnirea ministerială de la Leuven: La fiecare doi ani, țările semnatare ale „procesului Bologna” se întâlnesc pentru a evalua stadiul implementării procesului și pentru elaborarea politicilor educaționale comune. ANOSR a solicitat o întâlnire specială pentru a dezbate poziția României la această întâlnire. în contextul în care suntem singura structură care a realizat un raport complex cu privire la implementarea „procesului Bologna” în România, separat de raportul de țară realizat de MECI, ANOSR va fi avea un reprezentant alături de delegația României la această întâlnire. Menționăm că raportul făcut de ANOSR a urmărit exclusiv perspectivă studenților și a acoperit aproximativ 73% din totalul studenților din România.

Protocol MECI – federații studențești: ANOSR a propus încheierea unui nou protocol între MECI și federațiile studențești. în cadrul acestui protocol, am solicitat printre altele: întâlniri lunare sau ori de câte ori este nevoie, înființarea unor comisii de lucru a căror membrii să fie atât reprezentanți ai MECI cât și reprezentanți ai federațiilor studențești, consultarea federațiilor studențești în toate problemele care privesc învățământul superior și în special studenții. Ideea a fost susținută de către MECI și va fi încheiat la următoarea întâlnire.

Angajarea unui consilier pentru probleme studențești în cadrul MECI: Pentru a eficientiză dialogul federațiilor studențești cu MECI, ANOSR a propus numirea unui consilier obiectiv, care să aibă printre atribuții și comunicarea cu acestea. în acest context, Doamna Ministru ne-a promis că va stabili în cel mai scurt timp un consilier care să aibă astfel de atribuții. Secretarul de stat pentru probleme în învățământul Universitar este Remus Pricopie.

Mobilități interne: Ministerul va analiza diverse modele de mobilități interne care funcționează în Europa și va stabili un cadru general pentru mobilitățile interne din România. Acest cadru va face obiectul unui Ordin de Ministru ulterior.

Legea învățământului Superior: ANOSR a participat cu feedback constructiv în ultimii ani la aproape toate seriile de întâlniri ce au avut ca scop dezbaterea setului de Legi ale învățământului Superior. Astăzi, ANOSR a propus MECI să găsească o cale, alături de toți actorii implicați în Educație, pentru ca Legile învățământului să fie trimise în Parlament până în luna august 2009. Această dorința ne-a fost împărtășită și de Doamna Ministru, aceasta exprimându-și dorința ca setul de Legi să cuprindă și învățământul Universitar și cel Pre-Universitar. În acest context, ANOSR se va implica alături de Minister în elaborarea setului de Legi.

ANOSR consideră întâlnirea de astăzi ca fiind una constructivă, în care au fost lămurite o serie de aspecte importante. Sperăm ca și pe viitor, următoarele întâlniri să beneficieze de aceiași disponibilitate, pentru că un sistem educațional performant în viziunea noastră, este unul care ține seamă de nevoile și doleanțele principalilor beneficiari.

Share.

Leave A Reply