NU schimbării regulilor de admitere în acest an

0

Ministerul Educației Cercetării Tineretului și Sportului a modificat recent, printr-un Ordin al Ministrului regulile referitoare la admiterea la facultate.

În acest context, Consiliul Național al Elevilor (CNE) şi Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR) consideră inoportună aplicarea acestei schimbări în sesiunile de admitere organizate în vara acestui an. Potrivit Art. 142 din Legea Educației“ (3) Condiţiile de admitere, inclusiv cifrele de şcolarizare trebuie fãcute publice în fiecare an, de cãtre universitate, cu cel puţin 6 luni înainte de susţinerea concursului de admitere.”, lucru imposibil de realizat, dacă modificările impuse intră în vigoare imediat, în condițiile în care prima sesiune de admitere în majoritatea facultăților se desfășoară în luna iulie.

De asemenea, reprezentanţii CNE şi ANOSR, sunt de părere că aplicarea noilor reguli referitoare la admiterea în învățământul superior, începând cu anul curent, nu este deloc în folosul elevilor, întrucât duce la creşterea presiunilor exercitate asupra elevilor şi la o potenţială scădere a performanţelor lor. Acest lucru datorat faptului că, în loc să îşi folosească resursele pentru o bună şi conştiincioasă pregătire pentru examenele care îi aşteaptă, elevii sunt nevoiţi să se concentreze asupra urmăririi schimbărilor impuse şi adaptării la acestea.

În concluzie, reprezentanții elevilor şi ai studenţilor susțin aplicarea acestui O.M începând cu generaţia admisă în clasa a 9a în anul universitar 2012-2013, şi nicidecum retroactiv, asupra actualei generaţii de elevi.

În acest sens, se solicită Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sporturilor (MECTS) respectarea Legii Educației și emiterea unei note informative către universităţi prin care să se clarifice momentul intrării în vigoare a respectivului O.M. în aşa fel încât, modificările implicite să nu se resimtă asupra actualei generaţii de elevi şi să se reducă impactul negativ resimţit de cei care sunt deja în pregătiri pentru Examenul de Bacalaureat din acest an.

Share.

Leave A Reply