Ministerul manipulează și ignoră. Acesta este poftit să învețe matematică!

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România acuză răspunsul MECTS cu privire la manifestația din 17 februarie din Galați, drept unul jignitor și dezinformator! Este inadmisibil ca Ministerul să răspundă studenților în acest mod, prefăcându-se că a uitat despre problema reală semnalată de către ANOSR.

ANOSR solicită ministerului răspuns public la  următoarele întrebări: Mai au studenții 25%  în decizia modalităţii de desemnare a Rectorului, precum şi în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de alegere?

Mai au studenții 25% în Consiliul de administrație?

Conform Legii Educației:

Art. 209 „Rectorul universităților de stat și particulare se desemnează prin una dintre următoarele modalități:

a)    pe baza unui concurs public, în baza unei metodologii aprobate de senatul universitar nou-ales, conformă cu prezenta lege; sau

b) prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.

Modalitatea de desemnare a rectorului, dintre cele prevăzute la alin. (1), se stabilește cu minimum 6 luni înainte de fiecare desemnare a rectorului, prin votul universal, direct și secret al tuturor cadrelor didactice și de cercetare titulare din cadrul universității și al reprezentanților studenților din senatul universitar și din consiliile facultăților.”

Ceea ce înseamnă că puterea studenților nu reprezintă 25% din totalul celor care votează, abia dacă depășește 5% în anumite universități!!

Art. 210 (1) În cazul în care modalitatea aleasă pentru desemnarea rectorului este cea pe bază unui concurs public, procedură de desemnare este cea prevăzută de prezentul articol.

(2) Senatul universitar nou ales stabilește o comisie de selecție și recrutare a rectorului formată, în proporție de 50% din membrii universității și, în proporție de 50% din personalități științifice din afară universității, din țară și străinătate. Această comisie conține minimum 12 membri dintre care cel puțin un reprezentant al studenților sau un absolvent al universității desemnați de către studenții din senat conform Cartei universitare. De asemenea, Senatul universitar nou ales elaborează și aprobă metodologia de avizare și de recrutare a rectorului, conform legii.

Pentru clarificări, oferim o serie de exemple:

Legat de modalitatea a) de alegere a rectorului:

1 student din 12 membri => 8,33 % puterea de vot a studenților

Legat de modalitatea b) de alegere a rectorului

Universitatea de Vest din Timișoara: 790 profesori titulari, 38 studenți reprezentanți => 4,6% puterea de vot a studenților;

Universitatea A.I.Cuza Iași 823 profesori titulari, 75 studenți reprezentanți => 8.35% puterea de vot a studenților;

Universitatea Tehnică Cluj: 707 profesori titulari , 40 studenți reprezentanți =>5,35% puterea de vot a studenților;

În ceea ce privește Consiliul de administrație, legea prevede:

Art. 211 (6) „Consiliul de administrație al universităților de stat este format din rector, prorectorii, decanii, directorul general administrativ și un reprezentant al studenților.”

Astfel, pentru lămuriri vă oferim următoarele exemple:

În Consiliul de Administrație, Universitatea de Vest din Timișoara are 21 de membri, dintre care un student => 4,76% puterea de vot a studenților; Universitatea Dunărea de Jos din Galați are 23 de membri, dintre care un student => 4,34%  puterea de vot a studenților.

Reamintim faptul că în poziția oficială trimisă către MECTS, explicăm: „ANOSR consideră inadmisibilă scăderea ponderii sau excluderea studenților din procesele de alegere a rectorului și din componentă Consiliului de Administrație, indivizi și structuri ale căror decizii se răsfrâng în mod direct asupra studenților. Astfel, considerăm că studenții trebuie să fie reprezentați în proporție de 25% în Consiliu de Administrație. De asemenea, solicităm ca studenții să fie reprezentați în procent de 25% în decizia modalității de desemnare a Rectorului, precum și în procesul de desemnare a acestuia, indiferent de modalitatea de alegere.”

În acest context, ANOSR consideră impardonabilă acțiunea MECTS de manipulare a opiniei publice! Conform noii legi: „MECTS colaborează, în dezvoltarea învățământului superior, cu federațiile naționale studențești, legal constituite, și se vă consulta cu acestea ori de câte ori este nevoie.” Astfel, ANOSR se întreabă dacă este recunoscută ca partener doar atunci când Ministrului îi convine iar când avem o voce critică suntem numiți „niște studenți protestatari”! Ce urmează? Să fim numiți golani sau huligani atunci când protestăm?

Dacă MECTS ne invită să citim Legea, noi îl poftim să învețe matematică și să învețe cum să se comporte cu un PARTENER!

Ca urmare a răspunsului public al MECTS considerat o jignire a mișcării studențești din România, ANOSR a hotărât să se pregătească de PROTESTE! În curând vom organiza o conferință de presă în care vom detalia acțiunile ce vor urma.

Share.

Leave A Reply