Ministerul Educației evită dialogul cu studenții

0

Alianţa Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) și-a manifestat în nenumărate rânduri atât în mod public, cât și prin adrese transmise către Ministerul Educației dorința de a finaliza discuțiile cu privire la adoptarea Statutului Studentului, dar a și propus spre discuție o serie de probleme ale studenților apărute odată cu începerea anului universitar.

În contextul în care noua Lege a Educației prevede faptul că MECTS colaborează cu federațiile studențești legal constituite, termenul limită de adoptare a Statutului Studentului a fost depășit, MECTS trebuie să publice o serie de metodologii subsecvențe legii care afectează studenții, iar noul an universitar ridică o serie de probleme, se pare că discuțiile cu studenții nu se regăsesc printre prioritățile MECTS.

Astfel, ANOSR solicită public stabilirea unei întâlniri cu Ministrul Educației propunând spre discuție următoarele subiecte:

Statutul Studentului

ANOSR subliniază încă o dată necesitatea finalizării de urgenţa a acestui document și adoptarea lui prin Ordin al Ministrului

Propunerile ANOSR în domeniul dimensiunii sociale a educației

Odată cu începerea anului universitar, ANOSR a lansat un studiu legat de situația căminelor studențești. Astfel, federația dorește să aducă propuneri concrete pentru îmbunătățirea condițiilor de cazare, precum și propuneri legate de valoarea subvenției pentru camine-cantine și a subvenției individuale de cazare.

Perspectiva ANOSR cu privire la procesul de clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de studiu

Stabilirea unor direcții clare de colaborare între ANOSR și MECTS, inclusiv în vederea reglementării unor prevederi introduse în Legea Educației

ANOSR reafirmă importanța existenței unui dialog constant cu MECTS în contextul multiplelor schimbări care afectează în mod direct studenții. Problemele studenților ar trebui să se regăsească în prioritățile MECTS, tactica tăcerii nefiind o atitudine constructivă față de reprezentanții legitimi ai acestora.

Share.

Leave A Reply