Lista candidaților la alegerile parlamentare care fac parte din conducerile universităților românești

0

Lista candidaților la alegerile parlamentare care fac parte din conducerile universităților românești

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a identificat 26 de candidați la alegerile parlamentare din acest an care ocupă funcții de conducere în universități (și încă unul într-un institut național de cercetare) din România (5 rectori, 5 președinti de Senate universitare, 3 prorectori, 3 decani, 3 prodecani, 1 director de școală doctorală și 7 directori ai diverselor departamente), și încă 11 candidați la alegerile parlamentare care sunt membri în structuri de conducere ale universităților din România (8 membri în Senate universitare și 3 membri în Consilii ale facultăților). Dintre aceștia, 13 candidează pe listele Partidului Social Democrat (PSD), câte 9 pe listele Partidului Național Liberal (PNL) și Alianței Democraților și Liberalilor (ALDE), câte 3 pe listele Partidului Mișcarea Populară (PMP) și Uniunii Salvați România (USR) și 1 pe listele Uniunii Democrate a Maghiarilor din România (UDMR).

Pentru a evita orice fel de ingerințe politice în universități, chiar dacă legislația actuală nu-i obligă să facă acest lucru, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) le solicită tuturor celor 37 de candidați la alegerile parlamentare din acest an identificați că ocupă funcții de conducere în universități sau fac parte din structuri de conducere ale instituțiilor de învățământ superior din România să dea dovadă de maturitate politică și să nu implice instituția de învățământ superior în jocuri politice, suspendându-se din aceste funcții pe durata campaniei electorale și demisionând din funcțiile de conducere pe care le ocupă în universități sau din structurile de conducere ale universităților unde sunt membri în situația în care vor fi aleși și vor deveni membri ai Parlamentului României.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) consideră că universitățile trebuie să fie spații non-partizane politic, în cadrul cărora să nu existe niciun fel de propagandă sau influențe politice. Astfel, considerăm că persoanele implicate în conducerea instituțiilor de învățământ superior nu trebuie să-și completeze această calitate cu alte funcții politice și, cu atât mai puțin, nu trebuie să ocupe funcții de conducere în universități în perioada în care se află în campanie electorală pentru a obține o funcție politică sau pe durata exercitării unui mandat politic.

Lista nominală cu cei 37 de candidați la alegerile parlamentare identificați de ANOSR cu funcții de conducere în universități sau că sunt membri în structuri de conducere ale instituțiilor de învățământ superior poate fi consultată AICI.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) susține în continuare legiferarea incompatibilității dintre o funcție de demnitate publică sau conducere în statul român sau administrația locală sau într-un partid politic și o funcție de conducere din universitate (rector, prorector, decan, prodecan, director de departament, director general administrativ, director al școlii doctorale, director al Consiliului pentru Studii Universitare de Doctorat sau președinte al Senatului universitar), așa cum a solicitat acest lucru și public, în mai multe rânduri, ultima oară chiar în luna octombrie a acestui an.

Reamintim faptul că Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevedea, până în decembrie 2012, la articolul 215, alineatul (3) faptul că „persoanele care ocupă o funcție de conducere sau de demnitate publică nu pot exercita funcția de rector pe perioada îndeplinirii mandatului”, următorul alineat specificând faptul că „funcția de rector este incompatibilă cu deținerea de funcții de conducere în cadrul unui partid politic, pe perioada exercitării mandatului”. Aceste reglementări au fost abrogate, fără ca măsura să fie supusă unei dezbateri publice, prin Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 92 din 18 decembrie 2012.

Așa cum ANOSR preciza și în comunicatul din data de 24 octombrie 2016, prin care solicita Guvernului României reintroducerea incompatibilităților între funcțiile de conducere din universități și calitatea de parlamentar sau lider de partid politic, „politizarea sistemului de învățământ românesc reprezintă un adevărat atentat la viitorul României. Instituțiile de educație trebuie ținute la adăpost de influența politicului. Nu putem transforma instituțiile de învățământ în spații pentru propagandă politică, în arene unde se rezolvă răfuieli politice sau în instrumente de recompensare a loialității politice. Școlile și universitățile trebuie să funcționeze pentru elevi și studenți, nu pentru a servi interesele de grup ale unui partid sau om politic. Situația dezastruoasă în care se află învățământul românesc este cauzată, în primul rând, de peste 26 de ani de ingerințe politice în sistem, în care politicienii și partidele au tratat educația ca propria moșie și au luat decizii pentru a-și servi propriile interese, și nu interesele beneficiarilor direcți, elevi sau studenți, și ale societății. Prea mulți ani de decizii politice clientelare au favorizat apariția fabricilor de diplome și de doctorate și au creat, susținut și protejat impostori cu numeroase titluri academice și onorifice pe care nu le merită, acordate din obediență, doar datorită faptului că respectivii ocupau la momentul respectiv o vremelnică funcție politică”.

Nota bene: Nu putem garanta că acești 37 de candidați sunt toți candidații care au funcții de conducere sau fac parte din structuri de conducere ale universităților din România. Aceștia sunt cei identificați de voluntarii ANOSR în urma analizei listei de candidați publicată de Biroul Electoral Central, a ocupațiilor declarate de aceștia și a informațiilor suplimentare despre ei disponibile online. Având în vedere numărul foarte mare de candidați (peste 6000), ne asumăm că pot exista anumite scăpări în listă. Astfel, dacă cunoașteți candidați la alegerile parlamentare care ocupă în prezent funcții de conducere sau care sunt membrii în structuri de conducere ale universităților, vă rugăm să ne anunțați pentru a completa lista.

[pdfviewer width=”600px” height=”849px” beta=”true/false”]https://old.anosr.ro/wp-content/uploads/2016/11/Candida%C8%9Bi_alegeri_parlamentare_universit%C4%83%C8%9Bi.pdf[/pdfviewer]

Share.

Leave A Reply