ANOSR solicită actualei coaliții de guvernare oprirea tuturor demersurilor prin care se limitează drepturile studenților privind transportul gratuit cu trenul și acordarea burselor

2

Actualizare 3

În data de 17 iulie 2019, începând cu ora 22:30, președintele ANOSR, Petrișor-Laurențiu Țucă, s-a întâlnit cu Ministrul Educației, Ecaterina Adronescu, la sediul Ministerului Educației Naționale. Subiectele abordate au fost legate de ideile prezentate public de către reprezentanții Guvernului, anume intenția acestora de a limita drepturile studenților la transportul gratuit cu trenul și acordarea burselor.

În ceea ce privește limitarea numărului de călătorii, doamna ministru a afirmat că Ministerul Educației Naționale (MEN) nu va susține un asemenea demers, însă consideră că ar trebui impusă o limită de vârstă. Am insistat că un asemenea lucru nu ar trebui să se întâmple, deoarece România, în momentul de față, are cea mai mică rată din Uniunea Europeană privind participarea adulților la procesul de învățare. Numărul studenților maturi din România nu este mare, iar statul român ar trebui să implementeze cât mai multe mecanisme de integrare a acestora în mediul universitar, nu să le limiteze anumite drepturi.

În ceea ce privește perioada de acordare a burselor, s-a adus în discuție situația studenților care beneficiază de bursă, dar „se duc vara la mare”. Am prezentat situația colegilor care sunt beneficiari ai unei burse sociale și care au nevoie de cei 578 de lei pe care îi primesc și în timpul verii, întrucât situația financiară nu se schimbă în funcție de sezon. Doamna ministru a confirmat că nu ar trebui să se atingă nimeni de bursele sociale, însă trebuie găsită o cale de mijloc. Am susținut faptul că situația burselor ar trebui să rămână reglementată așa cum este în acest moment, fără niciun fel de modificare.

Doamna ministru ne-a transmis că la rectificarea bugetară de la sfârșitul lunii nu trebuie să existe segmentări bugetare care să afecteze transportul gratuit al studenților cu trenul sau acordarea burselor, iar în cazul în care vor apărea astfel de propuneri, nu vor avea susținerea MEN.

ANOSR va face toate demersurile necesare pentru ca Guvernul României să nu recurgă la măsuri care să afecteze studenții. Astfel, continuăm discuțiile cu decidenții pentru a ne asigura că situația actuală în ceea ce privește bursele și transportul feroviar nu va fi modificată. 

 

Actualizare 2

Miercuri, 17 iulie 2019, ANOSR și organizațiile membre au trimis adrese către Guvern și Ministerul Finanțelor Publice pentru ca drepturile studenților să nu fie limitate. Ești student și îți dorești să ai în continuare gratuitate la transportul feroviar sau să îți păstrezi bursa pe tot parcursul anului universitar? Trimite și tu o adresă prin care soliciți acest lucru.

Adresa se completează cu datele individuale și se trimite în corpul e-mailului către pm@gov.ro și petitiimfp@mfinante.gov.ro 

 

Actualizare 1

Marți, 16 iulie 2019, ANOSR a trimis adrese către Ministerul Educației Naționale, Ministerul Transporturilor, Ministerul Finanțelor Publice și Guvern, prin care am solicitat o întâlnire cu reprezentanții acestora, pentru a discuta măsurile economice ce se doresc a fi implementate, referitoare la a limita drepturile studenților privind transportul gratuit cu trenul și acordarea burselor.

Articol inițial

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită actualei coaliții de guvernare oprirea tuturor demersurilor prin care se limitează drepturile studenților privind transportul gratuit cu trenul și acordarea burselor. 

Gratuitatea la transportul feroviar intern acordată de statul român studenților înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență la instituțiile de învățământ superior acreditate reprezintă una dintre facilitățile cu cel mai mare impact asupra calității vieții studenților. În contextul dimensiunii sociale a educației, această măsură constituie unul dintre mecanismele de implementare a unor politici publice ce vizează echitatea în învățământul superior, care contribuie la creșterea numărului de studenți din medii socio-economice defavorizate. În plus, prin această facilitate, se încurajează mobilitatea studenților, atât pentru schimburi de experiență între centrele universitare, cât și pentru a lua parte la diferite manifestări artistice, culturale, sportive sau științifice, desfășurate în diverse orașe ale țării. De asemenea, putem remarca în prezent și exemplul altor țări europene, precum Luxemburg sau Slovacia, care au adoptat deja aceste măsuri de gratuitate ale transportului feroviar pentru studenți, fapt care a contribuit la creșterea calității vieții studențești.

Problemele sociale cu care se confruntă România în momentul de față constituie un aspect suficient de alarmant pentru a determina decidenții să aloce resursele financiare necesare pentru a facilita accesul categoriilor defavorizate la studii universitare. Chiar și în condițiile creșterilor din ultimii ani, niciun tip de bursă nu acoperă în totalitate cheltuielile lunare ale studenților cu articolele de îmbrăcăminte, încălțăminte și alte aspecte cotidiene de acest tip, respectiv cu materialele de studiu necesare și eventualele participări la manifestări științifice.

În aceeași notă, indiferent de tipul de bursă de care beneficiază studenții, acest sprijin este acordat pe întreaga durată a anului universitar (12 luni), întrucât cheltuielile curente ale acestora există și în perioada în care nu se desfășoară activități didactice propriu-zise. Spre exemplu, în cazul studenților care beneficiază de bursă socială, acordată în baza criteriilor de venit redus sau pentru cazuri medicale, este de la sine înțeles faptul că situația materială a acestora nu se va modifica în decursul săptămânilor în care nu au loc efectiv cursuri. Astfel, studenții se confruntă cu aceleași probleme legate de subzistență și în perioada dintre semestrele academice, motiv pentru reducerea perioadei de acordare a bursei este total nejustificată.

ANOSR se arată îngrijorată de posibilitatea adoptării unor măsuri prin care să se reducă bursele studenților, deoarece s-ar produce un regres al tuturor demersurilor care au fost făcute în ultimii ani pentru dezvoltarea învățământului superior. Astfel, se distrage atenția de la soluționarea problemelor reale, care persistă în continuare, spre exemplu, rata ridicată a abandonului universitar, condițiile din cămine și problemele de infrastructură cu care se confruntă majoritatea universităților într-un sistem educațional subfinanțat. 

Amintim faptul că aceeași guvernare a introdus aceste reglementări în legislație în urma campaniei „Viitorul Implică studenții”, pe care ANOSR a demarat-o în 2017, măsurile fiind incluse în programul de guvernare al României pentru perioada 2017-2020, adoptat de Parlament.

În momentul de față, intenția de a restricționa drepturile câștigate de studenți în timpul aceleiași guvernări demonstrează o inconsecvență decizională din partea decidenților. Totodată, adoptarea unei astfel de măsuri de restricționare ar duce la încălcarea unui principiu fundamental al Curții Europene a Drepturilor Omului (CEDO), care prevede că un drept odată dobândit, poate fi doar extins, în niciun caz restrâns.

ANOSR a solicitat CFR Călători, în luna ianuarie 2019, informații în baza Legii nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public (publicată în Monitorul Oficial nr. 663/23 octombrie 2001) referitoare la statusul din ultimul an în ceea ce privește numărul de studenți unici care au beneficiat cel puțin o dată de gratuitate la transportul feroviar, numărul de călătorii gratuite de care au beneficiat aceștia, conform Hotărârii de Guvern nr. 42/2017, contravaloarea și distanța medie a călătoriilor. În răspunsul formulat de compania de transport feroviar nu ne-au fost puse la dispoziție date comerciale deoarece ne desfășurăm activitatea pe o piață concurențială”, comunicându-ne, totuși, că doar 20% din numărul total de bilete vândute îl reprezintă biletele emise pentru studenți. 

Astfel, găsim această reacție a reprezentanților guvernului ca fiind doar un alt motiv de a nu respecta dreptul studenților de a călători gratuit cu trenul, reglementat prin Legea nr. 1/2011 a educației naționale. 

De asemenea, considerăm că atenția opiniei publice ar trebui să cadă asupra principalelor probleme financiare ale Societății Naționale de Transport Feroviar de Călători „CFR Călători” S.A. CFR Călători menționa în răspunsul la adresa formulată de ANOSR în ianuarie 2019 că „luând în calcul creșterea de trafic din ultima perioadă, acoperirea necesarului de material rulant s-ar putea realiza prin creşterea parcului activ cu 400 de unităţi de material rulant”. Cu toate acestea, întrebând reprezentanții CFR Călători care sunt măsurile luate în vederea creșterii gradului de confort în garniturile de tren gestionate de companie referindu-ne aici la tipul de investiții realizate, costuri și număr de vagoane reabilitate/renovate/achiziționate în anul 2018, aceștia anunțau un buget alocat unor astfel de acțiuni de investiții de peste 1,6 milioane de lei și „modernizarea din fonduri proprii a unui număr de 24 vagoane de călători, contribuind la creşterea capacităţii de transport cu peste 2000 de locuri”. 

Acest context ne face să ridicăm din nou un semnal de alarmă în ceea ce privește grava subfinanțare a CFR Călători și suntem ferm convinși de necesitatea unor investiții care să permită în viitorul apropiat îmbunătățirea condițiilor de transport a călătorilor. Aceste investiții nu ar trebui să fie concentrate doar pe mentenanța sau dezvoltarea infrastructurii, ci și pe sisteme mai sigure de control al trenurilor și o finanțare sustenabilă pentru infrastructura feroviară.

Discursul abordat de coaliția de guvernare, conform căruia se creează o falsă imagine asupra bugetului necesar pentru acordarea gratuității studenților pentru transportul feroviar, este absurd și nu face decât să denigreze imaginea studenților în opinia publică, să încurajeze discursul instigator la ură și să nege un drept câștigat de studenți. Prin acest lucru se distrage, de fapt, atenția de la gestionarea ineficientă a bugetului CFR Călători.

Susținem ferm că această opinie lansată în spațiul public, de a introduce o posibilă limitare a numărului de călătorii pe care studenții le pot face gratuit cu trenul, ca fiind nefondată, atât din punctul de vedere al impactului bugetar pe care l-ar avea, cât și prin incoerența discursului public al reprezentanților Guvernului. În ceea ce privește acordarea burselor, sunt indubitabile beneficiile pe care acestea le-au adus în viața studenților, reprezentând un pas necesar în vederea atingerii unei stări de normalitate a sistemului educațional românesc. 

În acest context, ANOSR își arată deschiderea pentru colaborare, în sensul soluționării problemelor sesizate, și își dorește ca actuala clasă politică să demonstreze că are maturitatea de a-și asuma educația ca fiind o prioritate națională. Solicităm, în acest sens, o întâlnire cu reprezentanții guvernului pentru a soluționa situația de față.

Considerăm că statul român trebuie să fie principalul pilon de susținere în formarea unei societăți preponderent alcătuite din persoane cu studii superioare, care va contribui în mod cert la un proces de dezvoltare durabilă la nivel național. Astfel, ar putea fi observate rezultate semnificative în ceea ce privește dezvoltarea sectoarelor economice care presupun calificări superioare, iar baza de impozitare ar crește. Totodată, nu putem trece cu vederea faptul că cetățenii ar fi mult mai conștienți de ceea ce presupune implicarea în viața civică.” Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ, președinte ANOSR

 

Share.