Liderii studenților dezbat prioritățile noii Legi a Educației

0

Forumul Organizațiilor Studențești din România a ajuns la cea de-a V-a ediție și se desfășoară anul acesta la București. Peste 200 de lideri ai studenților din întreaga țară participă în perioada 25 februarie – 1 martie la workshop-uri și dezbateri cu privire la priorităățile noii Legi a Educației. Totodată, vom  adopta politici publice educaționale care reflectă perspective studențești pe teme stringente de interes ale studenților.

Luni, ora 11:30, la Liceul bilingv Miguel de Cervantes (Sala de festivități) va avea loc ultimul eveniment din cadrul Forumului, „Sofa Debate”. Vom dezbate punctele pe care ANOSR le consideră necesare a fi abordate în lege și cel mai important, vom solicita consultarea studenților în toate aspectele din domeniul educației. Susținem cu fermitate că studenții trebuie tratați ca parteneri egali de dialog în tot ceea ce privește sistemul educațional! Evenimentul este deschis presei.

La finalul dezbaterii, ANOSR are plăcerea de a vă invita la conferința de presă de închidere a Forumului Organizațiilor Studențești din România 2010, care  va avea loc Luni, ora 13:30, în sala de festivități a Liceului Bilingv Miguel de Cervantes. Conferința de presă are ca scop prezentarea clară a rezultatelor evenimentului, în urma discuțiilor abordate.

Principalul  obiectiv al forumului  este semnarea Declarației Comune a Organizațiilor Studențești din România cu privire la principiile de bază ale mișcării studențești în România. Astfel, cele 60 de organizații studențești din România, reunite la București în cadrul Forumului Organizațiilor Studențești din România , reprezentând peste 500 000  de studenți din întreaga țară au recunoscut ANOSR ca reprezentantul legitim al studenților din România. Conform declarației, ANOSR va acționa în sensul menținerii și respectării statutului său de partener real și calitativ al tuturor actorilor din educație, în toate aspectele ce vizează sistemul de învățământ superior și/sau viața studenților.

În baza declarației asumate de organizațiile membre, ANOSR susține independența mișcării studențești în raport cu orice influență formală sau neoficială, indiferent de natura acesteia: politică, funcțională sau financiară.

O altă mențiune din cadrul declarației poziționează ANOSR ca federație națională,   ce reprezintă studenții prin intermediul organizațiilor studențești, promovând echitabil viziunea acestora la nivel național.

Alte rezultate concrete ale Formului Organizațiilor Studențești din România ce vor fi prezentate sunt:

–  Soluțiile studențiilor care trasează conturarea unei metodologii clare a Agenției de Credite și Burse pentru Studenți

– Prezentarea poziției ANOSR vis-a-vis de statusul burselor întârziate ale doctoranzilor precum și dezvoltarea unor mecanisme în scopul reprezentării acestora.

– Perspectivele transnaționale de colaborare dintre ANOSR și CNOSM (Consiliul Național al Organizațiilor Studențești din Republica Moldova)

Studenții, reprezentând 80% din comunitatea academică, își manifestă nemulțumirea cu privire la atitutidinea instituțiilor publice, care omit opiniile acestora, ignorând în mod conștient poziția lor ca parteneri egali în  dialogul social.

Studenții nu sunt clienți ai sistemului educațional, iar consultarea părților este necesară în vederea construirii de politici coerente și constructive pentru învățământul superior.

Acesta este motivul pentru care noi, studenții vom prezenta direcții și cerințe clare pentru rezolvarea problemelor care ne vizează.

Organizatorii evenimentului sunt:

Sindicatul Studenților din Cibernetică (SiSC)

Asociația Studenților Economiști din România (ASER)

Organizația Studenților din Inginerie Electrică (OSE)

Organizația Colegiul Studențesc din Electronică (OCSE)

Asociația Studenților la Psihologie și Științele Educației (ASPSE)

Ecotur, Clubul de Turism și Ecologie (ECOTUR)

Philos, Asociaţia Studenților în Filosofie și pentru Filosofie (PHILOS)

Asociația Studenților în Contabilitate și Informatică de Gestiune (ASCIG)

Liga Studenților în Medicină Dentara București (LSMDB)

Share.

Leave A Reply