LEGEA EDUCAŢIEI transformată împotriva celor mai importanţi actori din comunitatea academică – STUDENŢII

0

ANOSR îşi exprimă dezamăgirea cu privire la pachetul de legi propus spre a fi votat în Parlament şi de aceea îşi manifestă intenţia solicitării unor amendamente la proiectul “Legea Educaţiei Naţionale”. Mai mult, ANOSR trimite azi scrisori deschise către Guvernul României, Parlament și Ministerul Educației pentru a introduce în lege articolele ce privesc drepturile studenților.

ANOSR consideră inacceptabil faptul că la ultimele dezbateri publice pe marginea Legii Educaţiei, Ministrul Educaţiei a ignorat cu desăvârşire, din nou, consultarea reprezentanţilor studenţilor care reprezintă mai bine de 80% din comunitatea academică.

Studenţii consideră că noua variantă a legii educaţiei lezează în mod intenţionat drepturile şi interesele studenţilor şi mai mult, restricţionează implicarea acestora la nivel decizional. Aceste probleme au survenit în urma schimbările majore din capitolul “statutul studentului”, modificări de care reprezentanţii studenţilor nu au fost anunţaţi.

În urma analizei în detaliu a ultimei variante propuse , ANOSR subliniază problemele majore identificate şi totodată propune o schimbare a acestora, o soluţionare corectă ce nu încalcă drepturile studenţilor. Problemele identificate sunt:

1. Lipsa cu desăvârşire a reprezentării studenţilor în procentajul de 25% din Senatul universităţilor, acest lucru fiind lăsat la latitudinea instituțiilor; Procentul a fost câştigat de către studenţi în urma protestelor din primăvara anului 1995.

2. Organizarea alegerilor pentru studenţii reprezentanţi de către studenţi, a fost scoasă din noua variantă a legii; Acest fapt încălcând principiul democraţiei şi al independenţei reprezentării studenţilor.

3. Lipsa reprezentanţilor studenţilor din structura Consiliului ARACIS, ca parteneri în procesul asigurării calităţii.

4. Examenul de licenţă prevede două probe obligatorii;

5. Consiliul Național al Rectorilor își arogă rolul de Minister al Învățământului Superior;

6 Lipsa posibilităţii cumulării burselor sociale şi a celor sociale ocazionale cu alte  forme de burse ( de merit, studiu sau performanţă);

7. Lipsa indexării anuale cu rata de creştere a utilităţilor, a subvenţiei pentru regia de cămin în ceea ce priveşte studenţii care ocupă locuri finanţate de la bugetul de stat

8. Dreptul studenţilor de a participa la evaluarea cadrelor didactice numai în  conformitate cu carta universitară

În concluzie, studenţii consideră că Doamna Ministru, are o atitudine duplicitară: are o serie de afirmații în public, pe care le contrazice apoi prin propriile acțiuni, când vine vorba de prevederile legate de studenți, din cadrul pachetului de legi. Datorită acestei situații, considerăm că studenții nu sunt doriți ca parteneri de dialog decât în declarații politicianiste susținute de reprezentanții MECI în mass-media, încălcându-se un principiu fundamental al învățământului centrat pe student: participarea activă a reprezentanților studenților în procesul de decizie.

Astfel, ANOSR solicită ca situaţia de faţă să nu se mai repete iar reprezentanţii studenţilor să fie consultaţi în toate aspectele din domeniul educaţiei, iar cel mai important solicită ca amendamentele precizate să fie adăugate în noul pachet de legi. Cerem ca ANOSR să fie invitat ca partner pentru finalizarea unei Legi a Educaţiei calitative.

Sperăm că Doamna Ministru nu a uitat că Educaţia reprezintă una din componentele esenţiale dezvoltării unei societăţi bazate pe cunoaștere. Masa studenţească formează o mare parte din această societate, deci dezvoltarea ei stau în mâinile studenţilor şi a Educaţiei, altfel spus : Educaţia stă şi în mâinile studenţilor! Dacă “Instanţa” este severă, şi studenţii vor răspunde cu severitate!

Share.

Leave A Reply