Lansare “Give me 5”

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (A.N.O.S.R.) lansează, campania ” Give me 5″ prin care se urmărește promovarea la nivel național a ideii de investiție în învățământul românesc, prin redistribuirea a minim 5% din Produsul Intern Brut (PIB) către sectorul educațional, în acord cu tendințele promovate la nivel european de către agenda Lisabona (dezvoltarea unei economii bazate pe cunoaștere care să asigure bunăstare, prosperitate economică și coeziune socială).

“Give me 5” este o campanie națională ce va fi lansată simultan, în data de 07.11.2005 , în toate centrele universitare unde activează organizațiile membre ANOSR (lista acestora o puteți găsi pe site-ul www.anosr.ro)

REVENDICĂRILE CAMPANIEI “GIVE ME 5” SUNT:

– alocarea pentru educație a unui procent de 5% din PIB, însemnând :

– punerea în funcțiune a 6 cămine cu o capacitate de 2226 de locuri la 6 universități și crearea premiselor pentru finalizarea altor 2 cămine cu o capacitate de 592 locuri în anul 2007

– finalizarea lucrărilor de consolidare începute în anii anteriori pentru 4 cămine studențești

– finalizarea lucrărilor de R.K. la 27 cămine din 15 universități ;

reabilitarea unui număr de aproximativ 60 cămine constând în lucrări de : refaceri, amenajări și modernizări, totale sau parțiale, lucrări tehnico-edilitare, înlocuirea mobilierului precum și a altor dotări necesare.

– modificarea Legii Învățământului în conformitate cu prevederile Procesului Bologna și cu realitățile impuse de către dinamica pieței forței de muncă, precum și clarificarea statutului masteranzilor și doctoranzilor, în condițiile modificării structurii procesului educațional.

– reducerea efectivă cu 50% a costurilor de transport în rețeaua CFR ( indiferent de categoria trenului )

creșterea cuantumului burselor și identificarea unor soluții alternative în mediul privat (burse private).

– adaptarea criteriilor de alocare a finanțării de bază : introducerea indicilor calitativi în acordarea acesteia.

– numărul și procentul de burse private acordate studenților

– numărul și procentul de locuri de practică la agenți economici

– ponderea din costurile de transport urban suportate de universități sau autorități locale

– procentul de investiții din autofinanțare

– criteriile de asigurare a calității.

– includerea în structura ARACIS a unui reprezentant desemnat de către ANOSR , precum și participarea reprezentanților ANOSR în cadrul comisiilor de evaluare externă a universităților.

– introducerea finanțării centrate pe student

subvenția cămine-cantine alocată direct studentului, în baza unui contract de chirie (în cadrul căminelor universitare sau încheiat cu persoane fizice sau juridice private), în funcție de opțiunea acestuia

ACȚIUNILE ÎNTREPRINSE PE DURATA CAMPANIEI „ GIVE ME 5″ VOR FI:

– strângerea de semnături din mediul academic (studenți, profesori, elevi), și nu numai, în vederea alocării unui procent de minim 5% din P.I.B pentru un învățământ românesc de calitate.

– elaborarea unui memoriu ce va fi înaintat, împreună cu semnăturile strânse pe durata derulării proiectului, către ministerul de resort.

Lansăm pe această cale un apel către reprezentanții societății civile și ai mass-media din România în vederea susținerii, alături de noi, a investiției în educația națională și creșterea responsabilității actorilor implicați în acest domeniu

Share.

Leave A Reply