În urma demersurilor ANOSR, fondul pentru bursele studenților e mai mare cu 20,29%

0

În urma demersurilor Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) din această toamnă, fondul pentru bursele studenților acordat de către Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice a crescut, începând cu luna ianuarie 2016, cu 20,29% față de anul precedent, fiind prima creștere a acestuia după mai mult de 6 ani și jumătate (ultima modificare a avut loc în aprilie 2009, tot în urma demersurilor ANOSR). Astfel, în prezent fiecare universitate de stat din România primește pentru bursele studenților de la bugetul de stat, lunar, 83 de lei/student bugetat de la ciclurile de licență și master, față de 69 de lei/lună/student bugetat, cât s-a acordat în ultimii ani.

Așadar, universitățile de stat din România ar trebui să mărească valoarea burselor acordate sau să acorde un număr mai mare de burse studenților, cel târziu din semestrul al doilea al acestui an universitar. Recomandăm organizațiilor studențești și studenților reprezentanți să facă demersurile necesare pe lângă structurile de conducere ale universităților astfel încât să ne asigurăm că studenții vor beneficia cât mai curând de creșterea fondului alocat pentru burse.

ANOSR a reprezentat principalul actor din mediul educațional care a militat permanent pentru creșterea finanțării învățământului superior, astfel încât studenții să beneficieze de condiții mai bune de studiu și să se bucure de servicii sociale îmbunătățite. Pe lângă întâlnirile instituționale, presiunea publică și activitățile de lobby, ANOSR a lansat în noiembrie 2015 o analiză exhaustivă asupra modului în care sunt finanțate instituțiile de învățământ superior din România, intitulată Cifrele bugetului educației – unde suntem și unde ar trebui să fim.

Deși actuala creștere a fondului de burse este de apreciat, nu putem să nu subliniem faptul că ea nu este suficientă și încă nu rezolvă problemele de echitate și acces cu care se confruntă sistemul de învățământ superior din România (așa cum reiese inclusiv din Raportul în urma Taberei ANOSR pentru studenții proveniți din medii dezavantajate). ANOSR va continua să facă demersuri pe lângă factorii decidenți pentru a obține și alte suplimentări bugetare. Astfel, sperăm ca cel târziu începând cu anul 2017 fondul pentru burse să crească cu alți 20,48% față de valoarea actuală (până la cel puțin 100 de lei/lună/student bugetat) și ne dorim să existe creșteri și în ceea ce privește alte capitole bugetare, precum subvenția cămine-cantine, subvenția pentru transport sau finanțarea de bază.

Fără o alocare corespunzătoare bugetară, sistemul de educație din România nu va cunoaște o îmbunătățire considerabilă în anii următori. ANOSR solicită în continuare respectarea art. 8 din Legea Educației Naționale nr. 1/2011, care prevede alocarea anuală a minimum 6% din PIB pentru finanțarea educației naționale.

Aici puteți găsi răspunsul primit de la Ministerul Educației Naționale și Cercetării Științifice în urma unei solicitări depuse de ANOSR în conformitate cu Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, care confirmă creșterea fondului pentru bursele studenților precizată mai sus.

Share.

Leave A Reply