În loc de progres, Legea Educației aduce regres!

0

Refuzăm cu vehemență însușirea noii variante a Legii Educației Naționale asumată în Parlament. Poziția a fost adoptată ca urmare a ignorării de către Doamna Ecaterina Andronescu a tuturor amendamentelor propuse de  către Alianță, cu privire la reforma sistemului educațional. Prin urmare, considerăm că Ministerul Educației, Cercetării și Inovării a acționat, din nou, conform propriilor interese, ignorând reprezentanții legitimi ai studenților.

Indignarea ANOSR vine ca urmare a faptului că Doamna Ministru a promis în nenumărate rânduri că unele dintre amendamentele propuse de studenți vor fi trecute în noul pachet de legi. Aceasta încalcă drepturile studenților la democrație, la un învățământ centrat pe student, la libertatea de exprimare și lezează cu o atitudine de maximă nepăsare drepturile esențiale ale studenților.

Printre aceste probleme la care ANOSR-ul a adus amendamente enumerăm: excluderea din noul pachet al legilor educației a măsurilor privind reprezentarea studenților cu procentul de 25% în Senatul Universităților, neimplicarea reprezentanților studenților în structura Consiliului ARACIS ca parteneri în sistemul educațional; excluderea din noua variantă a legii, organizarea alegerilor pentru studenții reprezentanți de către studenți. Acest fapt încalcă principiul democrației și independenței comunității studențești și restricționează implicarea acestora la nivel decizional. Totodată se incalcă principiul învățământului centrat pe student, chiar dacă aceștia reprezintă mai bine de 80% din mediul academic

ANOSR consideră inadmisibilă scoaterea din noul pachet de legi a unui drept fundamental, câștigat de studenți în urma mișcărilor din primăvara anului 1995, când procentul de reprezentare a studenților în Senatul Universitar a fost stabilit la 25%. Ultima variantă asumată a legii, plasează studențimea cu 20 de ani în urmă. Doamna Ministru și-a demonstrat încă o dată aptitudinile teatrale când vine vorba de relaționarea cu cei mai importanți actori din domeniul educației și anume studenții. În locul unui progres, legea a produs un mare regres!

S-a constat faptul că Doamna Andronescu a declarat că amendamentele propuse de ANOSR au contribuit la finalizarea legii educației, considerând de o mare importanță aspectele semnalate. În prezent afirmațiile publice nu coincid cu propriile acțiuni ale Doamnei Ministru.

Rezultatul ultimei variante a legii este cu atât mai revoltător cu cât Doamna Ministru ne-a asigurat de întreaga ei empatie și considerație, menționând  în mod direct și prin declarațiile din presă că cel puțin unul dintre amendamentele cu privire la reprezentarea în Senatele Universităților, cu  procentul de 25%, lipsea din lege datorită unor greșeli pe care dânsa urma să le rezolve. Considerăm că au șters cu buretele toate luptele studenților purtate de-a lungul anilor, toate luptele câștigate și au considerat studențimea o masă manipulabilă. Subliniem că noua lege va provoca imense neajunsuri la evaluarea implementării procesului Bologna din 2010.

„ ANOSR a tot încercat prin abordări cât se poate de constructive, remedierea erorii grave produse. Din păcate, se pare că acest tip de abordare nu produce efecte în societatea românească. Am comunicat atât Doamnei Ministru Ecaterina Andronescu, cât şi Domnului Prim Ministru că o eroare tehnică, dacă este  tehnică, poate produce efecte devastatoare asupra sistemul și asupra reprezentării studenţilor, fapt  ce nu va rămâne fără reacţii din partea noastră . Totodată avem impresia că omisiunea aceasta este o invitație la proteste în perioada campaniei electorale. Doresc să subliniez că ANOSR nu va participa la jocuri politice, însă vom face tot ceea ce este necesar pentru a reprezenta interesele studenților. ”  – Preşedintele ANOSR, Cezar Mihai Hâj

Am solicitat în mod expres o intâlnire cu D-l Prim Ministru Emil Boc, pentru a  purta un dialog datorat de mult și pentru a remedia situația creată.

Dacă  Doamna Ministru  nu poate să ducă educația la o evoluție normală și de calitate, ar trebui să ia în considerare renunțarea la postul pe care-l deține tocmai pentru a nu periclita imaginea și învățământul românesc.

Share.

Leave A Reply