Ilegal și abuziv: Studenții condamnă modul de funcționare ARACIS

0

 

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se arată consternată de modul disprețuitor în care Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior (ARACIS), în special prin președintele acesteia, prof. univ. dr. ing. Iordan Petrescu, alege să înțeleagă funcționarea sistemului de evaluare externă a calității învățământului superior din România. Evaluări ilegale și de formă, respectiv atacurile deschise și încercările de intimidare îndreptate împotriva studenților critici, care doresc îmbunătățirea activității agenției, nu au cum să conducă la creșterea calității educației în universitățile din România. În ultimii ani, ANOSR a încercat să utilizeze pârghiile instituționale pentru a contribui la îmbunătățirea activității ARACIS, semnalând problemele agenției și formulând propuneri de soluționare ale acestora în cadrul discuțiilor din structurile interne ale acesteia, însă modul în care ARACIS s-a raportat la studenți în acest proces ne determină să aducem în atenția opiniei publice aceste derapaje.

În prezent, ARACIS își desfășoară activitatea de bază, aceea de evaluare externă a calității, într-un mod ilegal, refuzând să implementeze prevederile Hotărârii Guvernului României nr. 915 din 14 decembrie 2017, prin care a fost adoptată o nouă Metodologie de evaluare externă a calității. Deși au trecut mai mult de 9 luni de la adoptarea acesteia, ARACIS încă nu și-a actualizat instrumentele interne utilizate în procesul de evaluare (ghiduri și fișe de vizită) în conformitate cu noile prevederi legale, derulând procesul de evaluare tot pe baza metodologiei adoptată prin Hotărârea Guvernului României nr. 1418 din 2006, ce este în prezent abrogată. Astfel, câteva sute de evaluări de programe de studii universitare de licență și instituționale derulate de ARACIS pe parcursul anului 2018 pot fi oricând contestate, fiind desfășurate în baza unei metodologii ce nu mai este în vigoare, deci în afara cadrului legal, fapt ce poate aduce deservicii grave studenților, încrederea studiilor pe care aceștia le urmează putând fi pusă oricând la îndoială. Actualizarea din decembrie 2017 a Metodologiei de evaluare externă a avut ca scop alinierea, cu întârziere, a procedurilor naționale de asigurare a calității învățământului superior la standardele europene în domeniu (adoptate în mai 2015). Faptul că la mai bine de 3 ani de la stabilirea la nivel european a noilor standarde ce trebuie aplicate în domeniul asigurării calității România încă nu le implementează poate duce la pierderea încrederii angajatorilor și instituțiilor internaționale în calitatea actului educațional desfășurat în sistemul universitar din România și chiar la nerecunoașterea studiilor urmate, studenții devenind victime ale delăsării ARACIS și putând suferi prejudicii importante.

În plus, dacă analizăm modul în care se desfășoară evaluările ARACIS, putem constata cât de facil acordă agenția universităților sau programelor de studii calificativele maxime, care certifică îndeplinirea la nivel foarte înalt a standardelor de calitate. Spre exemplu, în anul 2017, 70% dintre evaluările instituționale s-au încheiat cu calificativul „grad de încredere ridicat”, însemnând cel mai înalt nivel de calitate. În ceea ce privește programele de studii universitare de licență, 95,25% dintr-un total de 321 de programe evaluate în anul 2017 au primit cel mai înalt calificativ, „încredere”. Niciun program supus procesului de acreditare nu a fost considerat a fi impropriu, în timp ce doar 1,78% din programele evaluate au prezentat deficiențe în opinia evaluatorilor ARACIS („încredere limitată”). Deși ar trebui să ne bucurăm văzând că aproape toate programele de studii și universitățile din România îndeplinesc la un nivel foarte ridicat de performanță standardele de calitate, experiența de la „firul ierbii” și discuțiile cu studenții pe care îi reprezentăm ne arată că situația reală e departe de a fi atât de roz, multe programe de studii sau universități ne-îndeplinind indicatori elementari de calitate sau încălcând flagrant drepturi ale studenților. Astfel, considerăm că multe dintre calificativele acordate de ARACIS în urma evaluărilor nu reflectă întocmai realitatea din teren, fiind acordate superficial, fără a se baza pe analize aprofundate. Din păcate, agenția nu conștientizează acest fapt, concluzionând că „rezultatele evaluărilor programelor de studii de licenţă şi a studiilor universitare de masterat au confirmat în bună măsură o creştere a nivelului calitativ”, afirmație ce arată încă o dată faptul că între realitatea din sistemul educațional și activitatea ARACIS se adâncește o prăpastie tot mai mare.

Vreme de aproape 5 ani, ARACIS a refuzat să pună în aplicare o recomandare primită în urma evaluării internaționale desfășurată de Asociația Europeană pentru Asigurarea Calității în Învățământ Superior (The European Association for Quality Assurance in Higher Education – ENQA) în anul 2013, neimplicând studenții în toate procesele de evaluare externă desfășurate, așa cum prevăd normele și practicile europene în domeniu, deși Legea Educației Naționale nr. 1/2011 garantează faptul că studenții sunt parteneri cu drepturi depline în toate procesele de asigurare a calității (art. 192, alin. (4)). Abia de la finalul lunii ianuarie 2018 se întâmplă acest lucru, în urma numeroaselor solicitări făcute de reprezentanții studenților, în urma unei măsuri adoptate în ajunul reevaluării internaționale la care urma să fie supusă agenția în luna următoare.

Mai mult, în cursul zilei de ieri, Consiliul ARACIS a încălcat un principiu fundamental în sistemul de învățământ superior, călcând în picioare principiul independenței studenților în a-și alege reprezentanții. Delegații federațiilor studențești reprezentative la nivel național care au fost propuși pentru a face parte din Consiliul ARACIS au fost invalidați de acesta, într-un mod abuziv, deși îndeplineau toate criteriile de eligibilitate necesare. Conform Ordinului nr. 3572/2015 privind publicarea Metodologiei de nominalizare a reprezentanților federațiilor studențești, reprezentantului patronatului și, respectiv, al sindicatului din învățământul superior în Consiliul Agenției Române de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, atribuția Consiliului ARACIS era doar să valideze propunerile de reprezentanți ai studenților făcute de federațiile studențești, în baza respectării criteriilor de eligibilitate (art. 7), neputând să influențeze în vreun fel deciziile studenților. În schimb, Consiliul ARACIS, în loc să se pronunțe strict cu privire la respectarea îndeplinirii procedurilor, s-a exprimat cu privire la personalitatea candidaților, invocându-se motive puerile și care nu pot fi demonstrate, precum atitudinea critică a studenților față de ARACIS. Astfel, Consiliul ARACIS a decis ca, printr-un abuz, să elimine potențialele voci critice ce ar fi devenit membri ai acestei structuri. Această situație a fost adusă la cunoștința Federației Europene a Studenților (ESU), care privește cu îngrijorare situația din România, urmând să existe discuții în acest sens și cu ceilalți actori la nivel european din domeniul asigurării calității învățământului superior.

Slaba pregătire a unor evaluatori, inexistența proceselor de follow-up în urma evaluărilor, transparența deficitară în procesele decizionale, lipsa unui management strategic și ineficiența managerială sunt doar alte câteva dintre problemele majore cu care se confruntă ARACIS și care ar trebui soluționate de urgență pentru a putea asigura procese de evaluare externă a calității eficiente și aprofundate. Mai mult, reamintim faptul că ARACIS este structura responsabilă de evaluarea școlilor doctorale, proces ce nu a avut loc niciodată după adoptarea Legii Educației Naționale în anul 2011, iar evaluările domeniilor universitare de masterat demarează abia în această toamnă, cu peste 4 ani întârziere. Aceste întârzieri mari arată doar ineficiența ARACIS în a-și îndeplini misiunea și contribuie la pierderea încrederii beneficiarilor în studiile universitare din România, dar și la scăderea calității acestora.

Faptul că pentru prima dată în istoria ARACIS s-a ajuns la un astfel de derapaj grosier, al cărui arhitect este președintele ARACIS, având ca unic scop neacceptarea opiniilor critice ale studenților, ne face să fim și mai determinați în a continua demersurile pe care le-am inițiat în vederea îmbunătățirii sistemului de evaluare și asigurare a calității în învățământul superior și, implicit, în vederea îmbunătățirii calității proceselor educaționale și serviciilor de care beneficiază studenții din România. Astfel, joi, 4 octombrie 2018, ANOSR va derula o dezbatere cu privire la modul în care ar trebui să funcționeze sistemul de asigurare a calității din România și ce ar putea face studenții în plus pentru a contribui la îmbunătățirea acestuia.

În opinia noastră, o agenție de asigurare a calității are un rol extrem de important în funcționarea corectă a unui sistem educațional și trebuie să fie un exemplu de profesionalism, astfel că nu mai putem accepta niciun fel de derapaj din partea ARACIS, fiind conștienți că fiecare punct slab al acestei instituții se răsfrânge automat asupra beneficiarilor direcți ai educației, studenții.

„Federația Europeană a Studenților (ESU) a susținut întotdeauna participarea studenților la procesul de asigurare externă a calității educației ca parteneri cu drepturi depline. Suntem bucuroși să vedem că toți membrii ENQA recunosc un rol important al studenților în evaluările lor, dar ni se pare inacceptabil ca procedura de asigurare a calității să fie utilizată împotriva studenților. În situația de față, încrederea dintre agenție și studenți, aspect ce stă la baza procesului de asigurare a calității, a fost grav prejudiciată. Toate problemele semnalate de studenți trebuie clarificate. ESU se așteaptă ca ENQA să investigheze cazul și să efectueze evaluarea ARACIS din nou, cu un accent special pe reprezentarea studenților.” – Adam Gajek, președinte ESU

 „Suntem mâhniți că încercările ANOSR de a îmbunătăți sistemul de asigurare a calității în universitățile din România se lovesc constant de opoziția ARACIS. Acest organism trebuie să se conecteze cât mai repede la realitățile actuale ale Procesului Bologna și să înțeleagă că spiritul critic al studenților, în orice perspectivă, e necesar pentru a asigura o funcționare eficientă și sănătoasă a proceselor de evaluare externă a calității. De asemenea, ANOSR nu se va lăsa intimidată de nicio tentativă de intervenție în ceea ce privește desfășurarea activității studenților în cadrul ARACIS.” – Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ, președinte ANOSR

 

Share.

Leave A Reply