Guvernul a aprobat procurarea online de bilete gratuite și abonamente la transportul feroviar pentru studenți!

0

 

Articol inițial

După mulți ani, studenții vor putea procura online bilete/ abonamente gratuite la transport feroviar!

Guvernul a aprobat în data de  8 octombrie 2020, în urma demersurilor Ministerului Transporturilor Infrastructurii și Comunicațiilor (MTIC)  și  la inițiativa CFR Călători, modificarea H.G. nr. 42/2017 prin care studenții și elevii își pot procura online și prin automatele de vânzare legitimațiile de călătorie cu trenul. Reglementările vor intra în vigoare din momentul apariției hotărârii în Monitorul Oficial.

ANOSR a solicitat constant în ultimele zile reprezentanților Guvernului României să urgenteze aprobarea Hotărârii de Guvern convenite cu CFR Călători care să modifice reglementarea transportului studenților cu trenul și să prelungească valabilitatea legitimațiilor vizate din anul universitar precedent. Astfel, anunțăm că din momentul publicării în Monitorul Oficial, prin HG-ul aprobat ieri, studenții vor putea procura bilete gratuite cu legitimația vizată pentru anul universitar 2019-2020 până pe 31 octombrie!

De asemenea, Guvernul României a acceptat amendamentul ANOSR privind posibilitatea procurării de bilete online pe durata stării de urgență/stării de alertă fără a fi nevoie de legitimația de calătorie, în baza unei adeverințe de student eliberate electronic de universitate.

_________

Reamintim că la începutul lunii septembrie, Horia Șerban ONIȚA, Președinte ANOSR, s-a întâlnit cu reprezentanții CFR Călători pentru stabilirea pașilor necesari în vederea operaționalizării posibilității studenților de a obține online bilete și abonamente gratuite în cadrul transportului feroviar. Deoarece contextul pandemic a impus cu atât mai mult respectarea după 3 ani a acestui deziderat, ANOSR a semnat cu CFR Călători un protocol prin care instituția și-a asumat că de la 1 octombrie 2020 procurarea online de bilete și abonamente să devină realitate.

Din 2017 până în prezent, nu s-a asigurat o conectivitate dintre Registrul Matricol Unic (RMU) și baza de date a Ministerului Transporturilor, după cum prevedea legislația în vigoare. Astfel, CFR Călători și-a asumat promovarea prin Ministerul Transporturilor a unei propuneri pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 42 din 2017, astfel încât biletele să poată fi procurate online fără utilizarea Registrului Matricol Unic.

Încă din 2017, ANOSR a început demersuri pentru a obține facilități la transportul feroviar pentru studenți. Astfel, de mai bine de trei ani, toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență într-o instituție de învățământ superior acreditată (indiferent dacă este de stat sau privată), indiferent de programul de studii (licență, master, doctorat), indiferent de forma de finanțare a studiilor  (buget/taxă), indiferent de vârstă sau naționalitate, beneficiază de un număr nelimitat de călătorii gratuitate la toate tipurile de trenuri, indiferent de operatorii de transport feroviar, clasa a II-a.

Pentru călătoriile cu vagon de dormit sau la clasa I, studenții plătesc doar diferența de clasă, tariful de rezervare clasa I sau suplimentul de pat, după caz, legitimația de călătorie de bază fiind achiziționată gratuit și în aceste cazuri.

În ședința de guvern din data de 31 ianuarie 2017 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 1 februarie 2017.

_________

Pe această cale, ANOSR mulțumește CFR Călători pentru colaborare și solicită operaționalizarea întregului proces într-un timp cât mai scurt.

 

Actualizare 1

În baza protocolului semnat între ANOSR și reprezentanții CFR Călători, ANOSR a transmis în data de 21 octombrie către CFR Călători o centralizare a datelor de contact a peste 500 de facultăți din universitățile din România și a Școlii Doctorale a Academiei Române pentru a facilita procesul de confirmare online a statutului de student în vederea procurării de bilete gratuite online.

 

Share.

Leave A Reply