Fondul pentru bursele studenților se va acorda pentru întreaga durată a anului universitar

0

În urma demersurilor Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Camera Deputaților, forul decizional pe acest subiect, a adoptat astăzi, în plen, amendamentul propus de federație în luna martie la proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normativ PL-x nr. 142/2017, care modifică Legea Educației Naționale nr. 1/2011 și prin care fondul pentru burse și protecție socială a studenților să va acorda pentru întreaga durată a unui an universitar (12 luni), și nu doar pentru perioada activităților didactice, ca în prezent.

Acest lucru înseamnă că, în perioada următoare, după promulgarea acestei legi de către Președintele României și după modificarea în consecință a Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, universitățile vor putea acorda burse studenților pe toată perioada unui an universitar, inclusiv pe perioada vacanțelor.

În conformitate cu art. 136, alin. (1) din Legea Educației Naționale, „anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre şi se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor”. Prin urmare, indiferent de structura pe care universitățile decid să o implementeze, un an universitar echivalează practic cu un an calendaristic, conform legiuitorului.

ATENȚIE! Fondul pentru bursele studenților se constituie alocându-se 201 lei/lună pentru fiecare student bugetat (la formă de învățământ finațată de la bugetul de stat). Apoi, universitățile împart acest fond de burse către studenți, ținând cont de criteriile generale stabilite prin Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 și adoptate în urma propunerilor ANOSR. Astfel, nu toți studenții de la buget vor primi lunar o bursă de 201 lei/lună, ci bursă, într-un cuantum lunar de minimum 578 de lei/lună, vor primi acei studenții care sunt eligibili pentru a beneficia de bursă socială, de merit sau de performanță. Prin măsura adoptată astăzi, noutatea e că universitățile vor primi fonduri pentru burse pentru 12 luni, pentru întreg anul universitar, și nu doar pentru perioada activității didactice, ca în prezent (8-9 luni/an). Așadar, fiecare universitate va avea fonduri pentru a acorda burse încă 3 luni în plus, astfel că vor putea fi acordate burse studenților și pentru perioada vacanțelor.

Reamintim și faptul că, în urma demersurilor ANOSR, în anul 2016 s-a obținut creșterea fondului pentru bursele studențești după o stagnare de mai mult de 6 ani și jumătate, cu 20,29% față de anul precedent (de la 69 la 83 de lei/lună/student bugetat), iar apoi în anul 2017 s-a obținut o creștere cu încă 142,16% a fondului de burse față de anul precedent (de la 83 la 201 lei/lună/student bugetat), totalizându-se o creștere cu 191,3% a fondului pentru burse studențești în anul 2017 față de anul 2015.

Amendamentul ANOSR pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative, alături de argumentarea acestuia, poate fi citit aici.

De asemenea, odată cu adoptarea acestei legi astăzi de către Camera Deputaților (proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normativ PL-x nr. 142/2017), a fost consfințit și dreptul studenților de a călători gratuit cu trenul, fără nicio restricție, încheindu-se ciclul legislativ prezentat AICI. Astfel, în continuare, de gratuitate la transportul feroviar beneficiază toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență la într-o instituție de învățământ superior acreditată:

– de stat sau privată,

– la programe de studii de la toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat),

– indiferent de forma de finanțare a studiilor (buget/taxă),

– indiferent de vârsta acestora,

– indiferent de naționalitatea acestora,

– pentru un număr nelimitat de călătorii,

– indiferent de distanțele sau rutele călătoriilor,

– inclusiv pe perioada vacanțelor,

– de către toți operatorii de transport feroviar,

– la toate tipurile de trenuri, clasa a II-a.

Share.

Leave A Reply