Studenții vor fapte, nu vorbe!

0

Marți, 16 aprilie 2019, ora 19:00, la sediul Guvernului României, Ministerul Tineretului și Sportului (MTS) a organizat o conferință de presă în cadrul căreia actualul ministru, Constantin Bogdan Matei, a prezentat activitatea sa din ultimele 5 luni de mandat. Deși acesta și-a asumat public, în timpul conferinței de presă, că va respecta solicitările studenților și va suplimenta numărul de locuri pentru Programul Național „Tabere Studențești” în urma recentelor diminuări, nu a oferit nicio informație în acest sens, neprecizând nici măcar numărul locurilor pe care spune că îl va suplimenta.

Pentru a afla aceste detalii esențiale pentru beneficiarii Programului Național „Tabere Studențești” 2019, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), împreună cu Organizația Europeană a Studenților (ESU – European Students’ Union) și organizațiile membre ale federației din 19 centre universitare, au trimis astăzi, 18 aprilie 2019, începând cu ora 09:00, adrese către MTS, prin care susțin ferm demisia ministrului, solicitând măsuri de suplimentare a locurilor în tabere cu măcar 2.858 de locuri, pentru a se reveni la situația din anul 2018, publicarea Priorităților României pentru Tineret în exercitarea Președinției la Consiliul UE, precum și a rezultatelor obținute până în prezent.

MTS a organizat astfel o conferință de presă pentru a-și prezenta activitatea ce vizează sectorul de tineret, care ar fi trebuit ca în toate aceste luni de la începutul noului mandat să fi creat contexte prielnice de dezvoltare personală și profesională prin programe și proiecte specifice, măsurabile, realiste, sustenabile, urmărind o strategie națională de tineret, care, în momentul de față nu este aplicată în interesul beneficiarilor săi.

ANOSR se arată indignată de ușurința cu care domnul Constantin Bogdan Matei a încercat să mascheze în timpul conferinței activitatea deficitară a ministerului pe care îl conduce, aducând în prim-plan reușitele unor sportivi, care au reușit în mare măsură prin eforturile individuale să obțină rezultate excepționale în cadrul Campionatelor Europene de lupte și haltere. Modul discrepant de abordare a situației actuale din acest minister ne face să susținem cu tărie ideea că cele două sectoare – tineret și sport – ar trebui să se întrepătrundă și să beneficieze de aceeași atenție și implicare din partea celor care le gestionează.

Fiind întrebat de solicitarea făcută de ANOSR, în urma Adunării Generale desfășurată la Oradea, unde peste 200 de reprezentanții ai organizațiilor studențești din România s-au întâlnit pentru a discuta principalele probleme care interesează studenții în acest moment, ministrul tineretului și sportului le-a transmis studenților, ca răspuns la demisia solicitată de aceștia, următorul mesaj:Vedeți, nu-i ușoară viața de ministru! (…) dar cu siguranță, nu va fi niciun fel de problemă ca Ministerul Tineretului și Sportului să suplimenteze aceste locuri pentru tinerii studenți care doresc să meargă în taberele noastre. Deci, din punctul ăsta de vedere, ceea ce vă pot asigura eu, este faptul că atât ministerul, cât și Guvernul, va respecta solicitările studenților și nu avem niciun fel de problemă, iar mesajul meu este unul foarte simplu: să nu fie îngrijorați pentru că le vom oferi așa cum am spus.

Activitatea Ministerului Tineretului și Sportului

ANOSR punctează câteva aspecte din discursul reprezentanților MTS, care au prezentat activitatea instituției din ultimele luni.

Una dintre activitățile cu care se mândrește MTS este aprobarea metodologiilor care reglementează activitatea instituției „pentru a lucra după niște criterii exacte și stricte”, conform afimației domnului ministru. ANOSR menționează că Ministerul a scos în aceeași zi, 1 februarie 2019, spre consultare publică, 10 propuneri de acte normative, adică 10 metodologii, instrumente prin care se va distribui bugetul MTS. Precizăm că oricine care a dorit să aducă amendamente pe aceste metodologii, a avut la dispoziție 10 zile lucrătoare să facă acest lucru. În anii trecuți, ministerul lansa treptat aceste documente, astfel încât să existe timp de analiză, dar și pentru a organiza nu doar consultări, care presupun transmiterea de opinii scrise, ci și dezbateri publice, la care oricine se putea înscrie pentru a pune întrebări clarificatoare și să formuleze recomandări.

Anul acesta însă, MTS nu doar că nu consideră tinerii o prioritate, dar îi și ignoră. În data de 21 martie 2019, MTS publică în Monitorul Oficial metodologiile pentru derularea programelor de tineret și studenți, mai puțin două dintre ele, și anume: Metodologia pentru Concursul național/local de proiecte de tineret și pentru Concursul național de proiecte studențești 2019 și cea care a fost publicată recent și a avut un impact deosebit în rândul studenților, Metodologia privind organizarea și desfășurarea Programului Național „Tabere Studențești” 2019.

MTS a lansat Concursul național/local de proiecte de tineret și Concursul național de proiecte studențești 2019, care în continuare implică multă birocrație pentru implementare, a lansat programul Delegat de Tineret la Uniunea European, în parteneriat cu Ministerul Afacerilor Externe, program care, din păcate, nu beneficiază de siguranța continuării și în anii viitori, când România nu va mai deține Președinția la Consiliul UE. Această incertitudine ne facă să îi solicităm ministerului să facă demersurile necesare ca acest program să aibă sustenabilitate.

ANOSR susține în continuare că MTS are o capacitate deficitară de a administra  sectorul de tineret și solicită mai multă transparență în ceea ce privește activitatea sa. În discursul său, ministrul a amintit despre existența unor numeroase întâlniri de lucru ale Consiliilor pentru educație, cultură, cercetare, tineret, sport și minorități sau întruniri ale Consiliilor Consultative pe Probleme de Tineret, dar nu și numărul acestora sau la câte dintre ele a participat chiar dumnealui. Îi recomandăm Ministerului Tineretului și Sportului să fie transparent față de tinerii României și să centralizeze și să publice pe site-ul MTS minutele întâlnirilor la care participă reprezentanți ai ministerului, mai ales în cazul întâlnirilor organizate chiar de către instituție. Considerăm absolut necesară o informare constantă a publicului larg asupra activității acestui minister, deoarece numai astfel putem avea o imagine corectă asupra evenimentelor și acțiunilor implementate de acesta.

Tot în discursul său, ministrul Constantin Bogdan Matei recunoaște că sportul reprezintă o prioritate pentru minister, spunând că: „am lăsat la final domeniul cel mai vizibil al MTS, sportul., fapt pentru care ANOSR se simte consternată și cere mai multă responsabilitate din partea ministerului și mai multă atenție în administrarea componentei tineret.

Constantin Bogdan Matei a susținut în continuare, deși a fost demontat în presa națională, că „MTS are de la bugetul de stat pe 2019 o sumă majorată cu 94%! Acest lucru se resimte mai ales în bugetele federațiilor, care au parte de majorări substanțiale, unele dintre ele mergând până la procente de 80 și chiar 135%.”, însă, așa cum s-a discutat și în cadrul ședinței din 18 februarie 2019 a Consiliului Consultativ pe Probleme de Tineret al MTS, această majorare de aproximativ 95% are menirea de a acoperi golul lăsat la bugetul MTS, după ce Ministerul Finanțelor a abrogat de la 1 ianuarie 2019 legea potrivit căreia MTS nu-și mai poate completa bugetul cu venituri proprii, provenite din accize din tutun, alcool sau jocuri de noroc. Astfel, creșterea reală este de doar 46,23%.

Până acum, bugetul MTS era format din bugetul de stat și din venituri proprii, iar din 2019, MTS are doar buget de stat. Potrivit unui raport întocmit pentru perioada 2016-2019, MTS estima ca în 2019 să dețină un buget de 654.829.000 milioane de lei, defalcat astfel: 334.829.000 de lei de la bugetul de stat și 320.000.000 de lei din venituri proprii.

Prioritățile României pentru Tineret în exercitarea Președinției la Consiliul UE

În ceea ce privește Prioritățile României pentru Tineret în exercitarea Președinției la Consiliul UE, Cristina Andronic, Subsecretar de Stat cu atribuții în domeniul Tineretului și coordonator al acțiunilor legate de Președinția României la Consiliul UE, aduce în discuție tema Conferinței de Tineret a Uniunii Europene, care reprezintă și prioritatea președinției pe tineret, și anume: locuri de muncă de calitate pentru toți, obiectivul nr. 7 dintre cele 11 obiective europene de tineret.

Ținem să precizăm că acestă temă are în vedere garantarea unei piețe a muncii accesibile, cu oportunități egale pentru toți tinerii, care, în prezent, se confruntă cu o rată mare de șomaj. Lipsa informațiilor și a competențelor adecvate pentru locurile de muncă împiedică tinerii să fie complet integrați pe piața muncii. Astfel, trebuie luate măsuri în acest sens.

Având toate evenimentele recent desfășurate în vedere, putem concluziona că tinerii și studenții așteaptă cu interes ca solicitările lor să fie respectate de către Ministerul Tineretului și Sportului.

„Dorința ministrului de a-și spăla imaginea publică prin premierea tinerilor sportivi care obțin performanță pentru România, în acest context, este de neconceput și dovedește clar că se dorește ascunderea nerealizărilor până acum. În plus, este evidentă văduvirea sectorului tineret, motiv pentru care solicităm demisia ministrului și mecanisme concrete de implementare a asumărilor publice.” – Petrișor-Laurențiu Țucă, președinte ANOSR

 

studenții vor fapte, nu vorbe

Share.

Leave A Reply