Euro 200 – digitalizare pe hârtie

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită actualizarea  criteriilor de acordare a ajutorului financiar al programului național „Euro 200”, în vederea stimulării achiziționării de calculatoare, reglementate prin Legea nr. 269/2004 privind acordarea unui ajutor financiar în vederea stimulării achiziţionării de calculatoare și Normele metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 1294/2004 în acord cu realitățile economice și nevoile potențialilor beneficiari. Chiar dacă actul normativ încă în vigoare urmărește „stimularea achiziționării de calculatoare, prin acordarea unor ajutoare financiare stabilite pe criterii sociale, pentru crearea de competențe în utilizarea tehnicii de calcul”, condițiile de eligibilitate nu sunt corelate cu contextul socio-economic de la nivel național, iar suma de 200 de euro se dovedește vădit insuficientă, raportată la scopul programului.

În pofida modificărilor aduse în anul 2018, în urma solicitărilor ANOSR, se remarcă în continuare faptul că aceste amendamente nu au produs un impact considerabil nici în mediul preuniversitar, dar nici în cel universitar, după cum o demonstrează și evoluția numărului de solicitanți, respectiv beneficiari. Numărul de solicitanți și beneficiari din mediul universitar a scăzut dramatic de la 4.496 de solicitanți în 2004 la doar 28 în 2019 (o scădere de 99,37%) și de la 505 beneficiari în 2004 la 28 în 2019 (o scădere de 94,45%). În același timp, în 2018 numărul de beneficiari din mediul universitar a atins minimul istoric alarmant de 3 beneficiari.

Această reducere îngrijorătoare a beneficiarilor este cauzată de criteriile de eligibilitate a acestui program național. Pe deoparte, birocrația excesivă și dosarul extrem de complex pe care trebuie să îl depună pentru a beneficia de acest drept îi descurajează pe tinerii cu vârsta până la 26 de ani să depună dosarul cu actele necesare. Totodată, această discrepanță între cele două categorii de aplicanți se datorează faptului că programul în speță poate fi accesat doar o singură dată. Așadar, studenții care au beneficiat de acest ajutor financiar pe perioada liceului sau învățământului primar, nu mai au posibilitatea de a beneficia ulterior de acest sprijin financiar.

O altă problemă stringentă este plafonul de venit brut maxim/membru de familie de 250 lei, în timp ce salariul minim brut pe economie este de 2.230 lei (HG nr. 935/2019). Plafonul stabilit este mult prea mic și nerealist raportat la actualele venituri ale familiilor din România. De asemenea, un alt obstacol rezidă în valoarea mult prea mică a voucherului de 200 euro, neconcordant cu realitățile actuale ale pieței IT. Deoarece este imperativ necesar  ca produsul achiziționat să îndeplinească configurația minimă recomandată, se produce automat și o creștere a valorii de piață.

Pentru a se menține într-o relație directă cu nevoile potențialilor beneficiari, ANOSR solicită decidenților să remodeleze programul „Euro 200” și să ia în considerare propunerile la Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru modificarea Normelor metodologice pentru aplicarea Legii nr. 269/2004. Modificările insignifiante aduse până la momentul actual programului nu dovedesc o dorință pentru reformă din partea niciunui actor relevant din sfera învățământului din România. Pentru ca acest program să aibă într-adevăr impactul așteptat și să reducă inechitățile în sistemul de învățământ, este absolut necesar să existe asupra sa o viziune cât mai clară, ancorată în realitatea actuală.

 

„În contextul în care tehnologia avansează într-un ritm foarte accelerat, modificările propuse sunt insuficiente și nu ajută la progresul digital și la familiarizarea beneficiarilor direcți ai educației cu sistemul informatic. Tocmai de aceea, considerăm că un astfel de program trebuie debirocratizat și revoluționat în adevăratul sens al cuvântului, pentru a fi scos din anonimat și a-și atinge scopul pentru care a creat.” – a declarat Petrișor-Laurențiu Țucă președintele ANOSR.

 

Poziția integrală poate fi consultată AICI.

Amendamentele ANOSR pot fi consultate AICI.


You can find the english version of the article HERE.

 

Share.

Leave A Reply