Educația la guvernare! Obiectivele studenților pentru viitorul învățământului superior

0


Articol inițial

După 4 ani de guvernare ezitantă în domeniul învățământului superior, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) constată cu indignare faptul că educația românească nu a atins dezideratul asumat de partide la alegerile parlamentare trecute.

Astfel, în proximitatea organizării alegerilor parlamentare care vor stabili viziunea pentru sistemul educațional pentru următorii patru ani, ANOSR lansează campania „Educația la guvernare!” prin care solicită partidelor politice să demonstreze fără  echivoc prin planurile de guvernare și prin angajamentele luate că vor acționa ferm pentru a produce schimbări pozitive majore în învățământul superior. Astfel, ANOSR propune obiective concrete în 8 domenii fundamentale ale educației. Dintre acestea, accentul cade pe  o serie de 10 priorități majore ale studenților, de natură să corijeze deficiențele încă prezente în sistemul educațional românesc și să genereze îmbunătățiri consistente în mediul universitar. 

În ciuda angajamentelor exprimate de partide în campania ANOSR „Viitorul implică studenții!” din 2016, majoritatea priorităților studenților asumate de partide au rămas fără ecou în acțiunile politicienilor. Cu fiecare zi pierdută în urma educației, învățământul superior a avut vizibil de suferit, tocmai de aceea este evidentă necesitatea acută de a prioritiza învățământul în inițiativele legislative și, după caz, în politicile publice de guvernare. Se dovedește imperativ să tragem un semnal de alarmă și să solicităm partidelor politice nu doar să își asume declarativ direcții de dezvoltare, ci să se angajeze la acțiuni concrete, a căror implementare să fie asumată în timp și monitorizată trimestrial împreună cu ANOSR.

Prioritățile majore, clare și de impact, pentru învățământul superior din România propuse de ANOSR sunt: 

  1. Legislație predictibilă, coerentă și centrată pe student – o nouă lege a educației conectată la tendințele europene, conturată de specialiști în baza unui acord al partidelor parlamentare;
  2. Finanțare a educației care încurajează performanța și competitivitatea – alocări bugetare conforme cu cerințele sistemului, bazate pe criterii de calitate și în acord cu misiunea universitară;
  3. Burse studențești care să constituie un sprijin corespunzător nevoilor reale – stabilirea pragului minim al burselor studențești pe baza coșului minim al studentului, astfel încât să reprezinte 50% din salariul minim brut pe economie;
  4. Participarea reală a studenților în luarea deciziilor – minimum 25% în toate structurile decizionale sau consultative universitare și naționale;
  5. Studenți români conectați internațional – triplarea numărului de beneficiari ai mobilităților internaționale;
  6. Studenți orientați cu succes spre piața muncii – alocarea unei subvenții individuale pentru fiecare student pentru servicii de consiliere și orientare în carieră;
  7. Meritocrația, o condiție esențială pentru universități credibile – sancționarea drastică și sistematică a tuturor formelor de plagiat și a încălcării normelor de etică și integritate;
  8. Performanță și calitate prin absorbție eficientă a fondurilor europene – un organism compus din actorii sociali care să determine prioritățile pentru investiții și să monitorizeze întregul proces;
  9. Locuri de cazare pentru studenți adecvate și suficiente – investiții, standarde naționale,  construirea unor cămine moderne și o strategie asupra politicilor de locuire; 
  10. Management universitar eficient și lipsit de ingerințe politice – reintroducerea incompatibilităților funcțiilor de conducere din universități cu funcțiile politice și limitarea clară a numărului de mandate ale rectorilor.

Cele 10 priorități fac parte din cadrul mai larg al obiectivelor ANOSR, care se pot regăsi aici. Obiectivele au fost trasate de reprezentanții studenților din România reuniți la Adunarea generală ANOSR de la București din perioada 27-30 august 2020 și conturate în baza unei evaluări ample asupra carențelor prezente în viața studentului. 

Campania „Educația la guvernare!” reprezintă un demers al ANOSR prin care solicităm o viziune matură și judicioasă din partea clasei politice. Toți candidații la alegerile parlamentare și toate partidele politice din România sunt invitate să își asume cele 10 priorități și obiectivele studenților și să le includă în programele lor politice, pentru ca mai apoi, dacă vor fi aleși, acestea să fie susținute și implementate cu celeritate la nivel național. ANOSR va transmite tuturor partidelor politice parlamentare invitația de a se întâlni și de a semna un angajament privind asumările obținute. 

„Momentul alegerilor reprezintă atât ocazia unui bilanț necesar despre ceea ce s-a întreprins în ultimii 4 ani, cât și contextul care impune o dezbatere și răspunsuri oneste din partea partidelor politice despre modul în care înțeleg să îmbunătățească structural învățământul superior din România. ANOSR transmite prioritățile studenților, solicitând partidelor o viziune atent cântărită, axată pe nevoile studenților și din care să rezulte strategii și acțiuni de real impact.” a declarat Horia-Șerban Onița, președintele ANOSR. 

Actualizare 1

În data de 16 octombrie, ANOSR a acceptat invitația Partidului Social Democrat de a discuta despre prioritățile PSD în planul de guvernare propus. Din partea ANOSR a participat președintele federației, Horia-Șerban ONIȚA, iar PSD a fost reprezentat de Sorin GRINDEANU, prim-vicepreședinte PSD, Mihnea COSTOIU și Florin LIXANDRU. ANOSR și-a prezentat prioritățile și a identificat în planul PSD propuneri prezentate în Rezoluția Adunării generale ANOSR din perioada 27-30 august 2020.

Actualizare 2

În data de 3 noiembrie, delegația ANOSR formată din președintele federației, Horia-Șerban ONIȚA, vicepreședintele Educațional Ana DUPLAVA și vicepreședintele Financiar Andreea GAVRILOIU s-au întâlnit cu copreședintele Alianței USR-PLUS, Dan BARNA. Alianța USR-PLUS a prezentat o parte din obiectivele partidului, printre care s-au regăsit și priorități propuse de ANOSR în cadrul campaniei “Educația la Guvernare”. Conducerea partidului a acceptat să semneze Scrisoarea de angajament propusă de ANOSR cu privire la susținerea priorităților studenților propuse de federație, fiind în acest moment în discuții cu reprezentanții partidului pentru angajamentul semnat.

Actualizare 3

În data de 16 noiembrie 2020, delegația ANOSR formată din Horia Șerban ONIȚA (Președinte), Ana DUPLAVA (Vicepreședinte Educațional) și Alexandra ZARĂ (Vicepreședinte Educațional) s-a întâlnit cu reprezentații UDMR.

Delegația UDMR a fost condusă de Hunor KELEMEN (Președinte), Szabó ÖDÖN (Deputat) și Csaba-Zoltán NOVÁK (Senator).

Aceștia au discutat despre prioritățile studenților și perspectiva UDMR pentru noua legislatură 2020-2024, iar reprezentanții UDMR au afirmat susținerea pentru majoritatea propunerilor ANOSR, precum și asumarea scrisorii de angajament.

Actualizare 4

În data de 18 noiembrie delegația ANOSR formată din Horia Șerban ONIȚA (Președinte) și Tamara CIOBANU (Vicepreședinte Educațional) a avut o întâlnire cu reprezentanții PMP – domnul Cătălin AVRAMESCU și domnul Marius PAȘCAN.

ANOSR a prezentat obiectivele și prioritățile sale cu privire la învățământul superior, iar reprezentanții partidului au exprimat viziunea lor cu privire la problemele și soluțiile care vizează acest subiect.

Reprezentanții PMP au susținut semnarea celor 10 priorități în scrisoarea de angajamanet, iar obiectivelor vor fi asumate drept anexă cu obligația de diligență de a duce la îndeplinire.

Așteptam astfel scrisoarea de angajament semnată de președintele partidului, Eugen TOMAC.

Actualizare 5

În data de 18 noiembrie delegația ANOSR, formată din Horia Șerban ONIȚA (Președinte) și Alexandra ZARĂ (Vicepreședinte Educațional), s-a întâlnit cu reprezentanții TNL – Mara MAREȘ (Președinte) și Răzvan POP (Secretar General).

ANOSR a prezentat prioritățile și viziunea sa asupra învățământul superior, iar discuțiile s-au axat pe digitalizarea acestuia și s-a convenit asupra unui cadru de discuții ulterior – pentru prioritățiile învățământului superior, precum și elaborarea unui plan de lucru pentru inițiativele propuse.

 

Actualizare 6

În urma discuțiilor purtate cu formațiunile politice parlamentare, până în data de 4 decembrie, patru dintre acestea și-au asumat priorități ale studenților propuse de ANOSR în campania „Educația la guvernare!”.

Partidul Național Liberal și Partidul Social Democrat nu au dat curs solicitării ANOSR.

Puteți consulta scrisorile de angajament semnate de formațiunile politice în secțiunea următoare:

Share.

Leave A Reply