Echitate în educație – Situația căminelor studențești din România

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a adus mereu în atenție problemele sociale ale studenților din România, ridicând probleme pe agenda publică, an de an, din dorința ca acestea să fie soluționate.

Miniștrii educației reuniți la Londra, în cadrul Întâlnirii oficiale Bologna, își asumă: „Reafirmăm importanța ca studenții să-și finalizeze studiile fără obstacole legate de background-ul socio-economic. Ne vom continua eforturile de a asigura servicii studențești adecvate, de a asigura flexibilitatea traseelor educaționale și de a lărgi participarea la toate nivelurile pe baza principiului egalității de șanse.”

În acest context, vă prezentăm concluziile unei analize realizate de către ANOSR, analiză ce reflectă atât modul în care politicile de echitate au efect în România cât și situația căminelor și a cantinelor studențești oferind recomandări pentru problemele evidențiate.

Astfel, dintre cele mai importante concluzii, enumerăm:

● Numărul studenților din România a scăzut în ultimii 4 ani (cu 0,79133%) ajungând în anul universitar 2009-2010 la 579.512 studenți înmatriculați în universitățile de stat la toate formele de studiu.

● În 2010, România a avut un procent de 18,1% tineri cu vârsta între 30 – 34 ani care au studii universitare, ocupând în acest moment unul dintre ultimele locuri la acest capitol împreună cu Macedonia și Turcia, trăgând practic în jos media europeană!

● Deși în România, conform datelor colectate în 2008, 45% din populație provine din mediul rural iar procentul populației cu risc de sărăcie și excluziune socială este de 44,2%, doar 15,47% din numărul total de studenți înmatriculați în universitățile de stat provin din medii socio-economice dezavantajate!

● În România, numărul persoanelor cu dizabilități cu vârste cuprinse între 20-29 de ani, reprezintă 2,06% din numărul total de adulți din această grupă de vârsta însă, în niciuna dintre universitățile de stat din România procentul acestor studenți, din totalul de studenți înmatriculați la forme de învățământ cu frecvență și frecvență redusă nu depasteste 0,5 %.

● Numărul locurilor în cămine a crescut în ultimii patru ani cu doar 4,3 %

● Instituțiile de învățământ superior de stat din România soluționează pozitiv aproximativ 70% din cererile de cazare ale studenților.

● Există universități de stat care nu reușesc să acopere nici măcar 50% din numărul total de cereri depuse de studenți.

● Există universități de stat care nu dețin cămine său cantine proprii!

● Există însă universități care percep taxe de rulment deși acestea sunt ILEGALE (sub această denumire său integrate în costurile regiei de cămin aferențe primei luni de cazare)!

Vă invităm să citiți studiul întreg.

“În România, se resimt încă efectele inechității sistemului educațional prin existența barierelor de natură economică și socială, adevărate obstacole pentru studenți În calea accesării, urmării și finalizării unui traseu educațional de calitate. Educația ajunge astfel dintr-un drept garantat prin Constituție, într-o promisiune iluzorie blocată de obligații financiare greu sau imposibil de acoperit.” – Daniela Alexe, Președinte ANOSR

Datele, folosite în cadrul acestui studiu, au fost colectate din baza de date a UEFISCDI folosind informațiile completate de instituțiile de învățământ superior, în cadrul procesului de clasificare a universităților și ierarhizare a programelor de studiu – derulat în conformitate cu prevederile Legii nr 1 / 2011 a Educației Naționale.

Share.

Leave A Reply