Noutăți

1. Cel mai recent document oficial al ANOSR este reprezentat de către Scrisoarea deschisă pe care ANOSR a lansat-o în data de 10.10.2012, adresând-o actorilor din domeniul academic, conducătorilor partidelor politice, parlamentarilor şi candidaţilor pentru alegerile parlamentare.

Puteţi citi această invitaţie de susţinere a priorităţilor studenţilor la secţiunea Studenţi pentru viitor!

2. Toamna aceasta am ales să analizăm situația taxelor aplicate studenților în universitățile din România (de orice fel, care ajung să fie plătite de către studenți). În acest sens, ANOSR a trimis adrese către toate universitățile, prin care solicită în baza Legii nr.544/2001 privind liberul acces la informaţii de interes public:

– documentele ce reglementează taxele plătite de studenți pentru diferite servicii;
– situația numărului de locuri în cămin (specificând tipul / condițiile oferite și nr studenților care au primit cămin pentru anul 2012-2013)
– situația deținerii/nu a unei cantine
– situația regiilor practicate pentru cămine
– situația studenților înmatriculați pentru anul 2012-2013
– numărul studenților proveniți din mediul rural, sau care se încadrează în categoria cazurilor sociale

Puteți viziualiaza prima și cea de-a doua  adresă. Descarcă Centralizarea condițiilor și situațiilor căminelor din Universitățile românești.