Demersurile ANOSR ca studenții să își poată procura online gratuit biletele pentru transportul feroviar se apropie de obiectivul propus

0


În decursul zilei de ieri, Horia Șerban ONIȚA, Președinte ANOSR, s-a întâlnit cu reprezentanți ai CFR Călători în vederea stabilirii pașilor necesari în vederea operaționalizării posibilității studenților de a obține online bilete și abonamente gratuite în cadrul transportului feroviar. Contextul pandemic impunând cu atât mai mult respectarea după 3 ani a acestui deziderat, ANOSR a semnat cu CFR Călători un protocol prin care se evidențiază asumarea ca de la 1 octombrie 2020 procurarea online de bilete și abonamente să devină realitate. 

Din 2017 până în prezent, nu s-a asigurat o conectivitate dintre Registrul Matricol Unic (RMU) și baza de date a Ministerului Transporturilor, astfel cum prevedea legislația în vigoare. Astfel, CFR Călători și-a asumat promovarea prin Ministerul Transporturilor a unei propuneri pentru modificarea Hotărârii de Guvern nr. 42 din 2017, astfel încât biletele să poată fi procurate online fără utilizarea Registrului Matricol Unic.

Dacă proiectul de HG este aprobat, variantele avute în vedere la nivel de implementare sunt:

a) studenții se vor deplasa la un ghișeu și vor primi un cod unic pe care îl vor putea folosi tot anul universitar în urma creării unui cont personal pe platforma CFR Călători;
b) studenții vor putea scana legitimația de călătorie vizată și instituția de învățământ superior confirma calitatea de student în baza unei proceduri.

ANOSR a solicitat ca pentru studenții care sunt înmatriculați în anul I de studiu, mai ales în cazul învățământului exclusiv online, să se recunoască dreptul la călătorii gratuite în baza adeverinței de student eliberată de universitate sau în baza legitimației de călătorie scanate, transmisă de universitate studentului.

S-a convenit de asemenea inserarea unei prevederi care să asigure valabilitatea legitimației de călătorie vizată pentru anul universitar 2019-2020 până în data de 15 octombrie 2020.

Aspectele tehnice punctuale privind implementarea procedurii fac în continuare obiectul unei discuții, însă avem speranța că protocolul semnat ieri cu directorul general CFR Călători, cu participarea secretarului de stat cu atribuții în domeniu din partea Ministerului Transporturilor va garanta finalitatea acestui demers.

__________

Reamintim că ANOSR a început demersuri pentru a obține facilități pentru transportul feroviar pentru studenți încă din 2017. Astfel, începând din a doua parte a zilei de 1 februarie 2017, de gratuitate la transportul feroviar beneficiază toți studenții înmatriculați la o formă de învățământ cu frecvență într-o instituție de învățământ superior acreditată:

– de stat sau privată;

– la programe de studii de la toate cele trei cicluri (licență, master, doctorat);

– indiferent de forma de finanțare a studiilor (buget/taxă);

– indiferent de vârsta acestora;

– indiferent de naționalitatea acestora;

– pentru un număr nelimitat de călătorii;

– indiferent de distanțele sau rutele călătoriilor;

– inclusiv pe perioada vacanțelor;

– de către toți operatorii de transport feroviar;

– la toate tipurile de trenuri, clasa a II-a.

Pentru călătoriile cu vagon de dormit sau la clasa I, studenții vor plăti integral doar diferența de clasă, tariful de rezervare clasa I sau suplimentul de pat, după caz, legitimația de călătorie de bază fiind achiziționată gratuit și în aceste cazuri.

În ședința de guvern din data de 31 ianuarie 2017 a fost aprobată Hotărârea de Guvern nr. 42/2017 pentru aprobarea Normelor metodologice privind acordarea facilităților de transport intern feroviar și cu metroul pentru elevi și studenți, publicată în Monitorul Oficial nr. 91 din 1 februarie 2017.

__________

„De mai bine de trei ani, ANOSR a solicitat constant autorităților competente să își îndeplinească obligațiile prevăzute de legislație și să asigure procurarea online gratuită a biletelor pentru studenții din România.

Sperăm că protocolul încheiat cu CFR Călători să reprezinte garanția eforturilor care trebuie depuse, astfel încât, de la 1 octombrie, achiziționarea online gratuită a biletelor să reprezinte o realitate. De asemenea, ANOSR a solicitat CFR Călători să permită utilizarea adeverințelor de student pentru studenții din anul 1, care nu au primit legitimația de transport în format fizic, în contextul învățământului online.”

Horia Șerban ONIȚA

Președinte ANOSR

 

Share.

Leave A Reply