Declarația Summitului Global al Liderilor Studenților* – Londra, 18 – 21 Septembrie 2012 –

0

In perioada 18 – 21 Septembrie lideri ai studentilor din toata lumea s-au reunit la Londra pentru a discuta provocarile care ii asteapta pe studentii din toata lumea in societatea de maine. Mai multe informatii puteti gasi aici. Descarcă Declaratia Summitului Global al Liderilor Studentilor

 Declarația Summitului Global al Liderilor Studenților*

– Londra, 18 – 21 Septembrie 2012 –

Preambul

Noi, reprezentanți ai organizațiilor studențești din toată lumea, ne-am întâlnit în perioada 18 – 21 Septembrie 2012 la Londra în cadrul Summitului Internațional al Liderilor Studenților, găzduit de Federația Națională a Studenților (NUS UK) din Marea Britanie și Organizația Europeană a Studenților (ESU). Summitul s-a reunit într-o perioadă de nesiguranță și de mari provocări sociale. Studenții sunt încă stigmatizați, încarcerați, expulzați și chiar uciși. Pentru organizarea frecventă a mișcărilor de protest sunt victimizați de diferite regimuri.

Mai mult decât atât, multe guverne și decidenți din jurul lumii au adoptat reduceri masive ale bugetelor educației și au mărit povara financiară ce apasă asupra studenților și a familiilor lor. Tehnologia și emergența erei digitale au schimbat modul în care instituțiile educaționale funcționează, ridicând noi provocări pentru viitor. Summitul și-a propus să reunească lideri ai studenților proveniți dintr-o mare varietate de contexte naționale și regionale, pentru a discuta provocările întâmpinate astăzi de către studenți și modul în care o colaborare internațională mai puternică poate servi îmbunătățirii vieții acestora, dar și a societății în ansamblul său.

Summitul și-a concentrat atenția pe probleme din domenii precum „Pacea și Dreptatea Socială”, „Educația” și „Sustenabilitatea”. Ne-am luat angajamentul să organizăm și să mobilizăm împreună studenții în cursa pentru pace și dreptate și să susținem studenții ca cetățeni ai lumii.

Organizațiile studențești semnatare își exprimă așadar angajamentul în a îmbunătăți colaborarea la nivel global pentru a lupta mai eficient împreună pentru drepturile zecilor de milioane de studenți pe care îi reprezentantăm.

Educație

Suntem uniți în convingerea și în revendicarea educației ca drept fundamental al omului, bun public și responsabilitate publică. Susținem că acest drept trebuie asigurat în primul rând de către guverne prin finanțare publică. Toate părțile implicate în proces (în special instituțiile de educație) trebuie să colaboreze pentru a genera și întreține acces egal și oportunități egale la educație.

Accesul la educație trebuie să fie universal independent de gen, etnie, naționalitate, proveniență socio-economică, dizabilitate, convingere politică, religioasă sau orientare sexuală.

Educația are multe funcții, inclusiv formarea gândirii critice, transmiterea toleranței și empatiei, a abilităților sociale și practice, oportunitatea obținerii unui loc de muncă adecvat, participarea la dezvoltarea comunităților precum și de a extinde pur și simplu un domeniu de studiu în beneficiul universal. Fără toate aceste funcții nu putem concepe progresul spre o societate care asigură o calitate înaltă a vieții pentru toți.

Ca mișcare studențească globală tindem spre reprezentarea tuturor studenților din învățământul terțiar luptăm pentru apărarea inplicării lor în reprezentarea studențească.

Instituțiile de învățământ, guvernele și instituțiile internaționale trebuie să implice în mod real studenții în procesele decizionale și în procesele de elaborare a politicilor, susținând statutul lor de parteneri în educație. Mobilitatea internațională este într-o creștere continuă care se va menține și pe viitor. Susținem mobilitatea și circulația studenților peste granițe în drumul spre asiprații academice și culturale. Restricțiile nejustificate privind intrarea în țară, înmatricularea, recunoașterea studiilor, munca sau expulzarea studenților, printre alte încălcări ale drepturilor studenților, sunt inacceptabile.

Comunitatea studențească observă cu îngrijorare continuarea și intensificarea marketizării învățământului superior și perceperii studenților ca și consumatori. Ne opunem promovării comerțului internațional în educație prin procese precum negocierile Organizației Mondiale a Comerțului și prin acorduri bi sau multilaterale privind liberul schimb.

Considerăm cunoașterea și cercetarea care o alimentează bunuri publice care nu trebuie tratate ca produse private. Acestea ar trebui mai degrabă fructificate pentru a contribui la dezvoltarea umană și a societății și ar trebui descrise prin prisma imactului lor asupra societății. Așadar, accesul universal la cercetări și resurse asociate este funamental pentru răspândirea cunoașterii în mod echitabil și pentru promovarea dezvoltării comunităților în interes public.

Cerem guvernelor și organizațiilor internaționale să revizuiască legislația și regulile astfel încât toate cercetările finanțate din fonduri publice să fie publicate în jurnale științifice cu acces deschis și să sprijine agenda UNESCO pentru Resurse Educaționale Deschise.

Considerăm accesul la educație și oportunitatea de a reuși la toate nivelurile sale un drept fundamental al omului și nu un privilegiu, accentuând în mod deosebit educația femeilor aflate în căutarea dreptății și a păcii. Mai mult, o serie de drepturi ale omunului și de angajamente internaționale sunt esențiale pentru participarea activă a studenților în educație și în societate. Principiul libertății academice trebuie aplicat și studenților. Acestora trebuie să le fie garantat dreptul la libertate de asociere și la reprezentare în guvernanța învățământului superior.

Pacea și dreptatea socială

Mișcarea studențească internațională are un trecut înrădăcinat în mișcarea pentru pace, încercări anterioare născându-se ca urmare a războaielor mondiale. Dintre țelurile inițiale ale cooperării studențești globale, vădem pacea și anti-imperialismul ca scopuri fundamentale ale mișcării studențești globale și cu siguranță, dacă există pace printre studenți astăzi, putem spera la o pace durabilă între toți oamenii.

Accesul la educație servește la eliberarea oamenilor și contribuie astfel la construirea unei lumi mai pașnice.

Educația s-a dovedit vulnerabilă în special atunci când se confruntă cu războaie și conflicte. Cerem ca instituțiile de învățământ să fie protejate și respectate ca refugii pe perioada războaielor, a conflictelor și sub ocupație.

Agenda austerității globale și reducerea asociată a serviciilor publice au sporit marginalizarea tinerilor și a studenților. Considerăm importantă împuternicirea studenților din jurul lumii pentru a contesta austeritatea și planurile antidemocratice ale guvernelor.

Facem apel la Consiliul ONU pentru Drepturile Omului și la UNESCO pentru a monitoriza atacurile îndreptate împotriva educației și ne angajăm să intensificăm schimbul de informații între organizații studențești regionale și naționale și să contribuim la scoaterea la lumină a încălcărilor drepturilor studenților.

Ne angajăm să începem să construim o Cartă a Drepturilor Studenților la nivel global, să consultăm organizațiile studențești din jurul lumii asupra conținutului său și să explorăm mecanisme posibile de implementare.

Vom sprijini și vom contribui la oferirea azilului pentru studenți care fug de persecuție și sunt în imposibilitatea de a își continua studiile în țara de proveniență și ne propunem să oferim sprijin efectiv, acolo unde este posibil, cetățenilor ale căror vieți sunt puse în pericol de acțiunile opresive ale regimurilor lor; în plus, vom sprijini studenții internaționali care studiază în țările noastre împotriva presiunilor pe care le-ar putea suferi din partea guvernelor lor.

Dezvoltare Durabilă

Federațiile studențești din mai multe țări depun eforturi remarcabile pentru a dezvolta acțiuni și strategii pentru promovarea conștiinței asupra mediului și a instituțiilor de învățământ ecologice. Încurajăm federațiile studențești și instituțiile de învățământ superior să conducă prin exemplul propriu și să împărtășească bună practici în acest domeniu.

Vedem instituțiile de învățământ superior ca având roluri cheie în introducerea și susținerea noilor tehnologii, în transmiterea către comunități locale și regional și în a fi în fruntea dezbaterii publice bazate pe argumente științifice și rezultate ale cercetării, pentru promovarea dezvoltății durabile.

Vedem dezvoltarea economiilor, a echității sociale și a democrației ca roluri fundamentale ale educației.Deși educația și-a demosntrat rolul crucial pentru prosperitatea economică, este clar că echitatea și accesul la sistemul de educație atât intern cât și pe plan internațional trebuie îmbunătățit prin investiție în educație.

Solicităm așadar comunității internaționale să își asume noi ținte după termenul de 2015 al Obiectivelor de Dezvoltare ale Mileniului care setează un plan ambițios de dezvoltare și țintesc în special la ameliorarea subreprezentării femeilor și a altor grupuri în educație.

Ne angajăm să lucrăm împreună în elaborarea de politici pentru îmbunătățirea sustenabilității în finanțarea sistemelor de învățământ superior. În același timp, deplângem exploatarea iresponsabilă a surselor de venit precum taxele disproporționate pentru studenții internaționali și investițiile neetice făcute prin fundații.

Implementare

Ne angajăm să monitorizăm și să căutăm implementarea politicilor și liniilor de acțiune cuprinse în această declarație prin colaborare internațională. Strategia concretă pentru colaborare este descrisă în Memorandumul Cooperării Globale a Studenților.

* Traducere și adaptare realizată de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR)

Share.

Leave A Reply