coRector – Corectează universitățile!

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), federația care a militat întotdeauna ca universitățile din România să asigure un proces educațional de calitate și condiții optime pentru studenți, lansează campania coRector. În contextul în care în anul universitar care tocmai a început vor avea loc alegeri pentru ocuparea funcției de rector în instituțiile de învățământ superior, prin această campanie solicităm asumarea a 17 deziderate ce reprezintă nevoile studenților.

Astfel, toți candidații la funcția de rector sunt invitați să-și asume obiectivele propuse de ANOSR, incluzându-le în planurile manageriale și susținând implementarea acestora în strategia universității pentru mandatul 2020-2024.

În ciuda faptului că studenții ar trebui să fie parteneri cu drepturi egale ai comunității academice, constatările la nivel național referitoare la mandatul în desfășurare, au dovedit încă o dată că atenția universităților s-a axat preponderent pe satisfacerea nevoilor cadrelor didactice. Așa cum reiese dintr-un raport anterior realizat de ANOSR, doar 17,5% dintre rectori și-au îndreptat atenția în planurile lor manageriale asupra combaterii abandonului universitar, un aspect esențial pentru sistemul de învățământ superior din România. În plus, în doar 12,5% dintre asumările acestora se regăsesc informații despre procesul de revizuire periodică a planurilor de învățământ și doar 20% au luat în considerare creșterea finanțării CCOC (cu condiția creșterii numărului de activități pentru studenți) și a contribuției din venituri proprii pentru bursele studențești. Astfel, remarcăm cu dezamăgire importanța redusă acordată aspectelor care îi vizează pe studenți, aceștia fiind beneficiarii direcți ai educației și subliniem necesitatea prioritizării celor 17 obiective pe care ANOSR le aduce în atenția candidaților la funcția de rector.

Amintim faptul că studenții își doresc universități incluzive, care să răspundă nevoilor acestora, care se ghidează după principiul echității, având reglementări interne armonizate cu legislația națională și care stimulează dobândirea de competențe, abilități și aptitudini în contexte non-formale. Datorită interesului scăzut acordat studenților cu diferite tipuri de dizabilități, fapt ce îi împiedică pe aceștia să urmeze studii superioare, propunem metodologii de admitere și evaluare alternative, adaptate nevoilor lor și formarea cadrelor didactice pentru a facilita interacțiunea cu aceștia. Totodată, solicităm investiții în toate spațiile universităților astfel încât infrastructura să răspundă nevoilor tuturor studenților, inclusiv a celor cu diferite dizabilități.

Un alt domeniu pe care îl considerăm de întâietate este etica academică, fapt pentru care  susținem dezvoltarea și implementarea unor mecanisme de prevenție a încălcării diferitelor principii de etică și oferirea accesului studenților în mod gratuit și neîngrădit la soft-uri de verificare a similitudinilor, încurajându-se, astfel, redactarea de lucrări originale și combaterea plagiatului

Pe de altă parte, asigurarea stabilității și predictibilității taxelor de studiu, optimizarea transparenței instituționale, implicarea studenților în cercetare, reprezintă alte deziderate pe care ar trebui să le aibă în vedere viitorii rectori ce consideră studenții piloni de bază ai actului educațional. În plus, pentru crearea unui mediu optim de dezvoltare pentru studenți, ar trebui prioritizate și implementate mecanisme de perfecționare a stagiilor de practică, debirocratizare masivă a universităților și accesibilitatea la resurse de învățare. În cele din urmă, deoarece investiția în educație se dovedește a fi definitorie în dezvoltarea societății, solicităm acordarea unui grad mai mare de interes pentru asigurarea de sprijin material pentru studenții autohtoni ce aplică pentru o mobilitate internațională, definirea unor obiective sistemice în vederea obținerii de granturi de finanțare și organizarea unor concursuri de proiecte prin care să fie premiate ideile inovative ale studenților din sfera antreprenoriatului.

Obiectivele propuse reprezintă concluziile atelierelor din cadrul celei de-a XIV-a ediție a Forumului Organizațiilor Studențești din România (FOSR), desfășurat la Timișoara, în perioada 5-14 august 2019, care a reunit peste 500 de lideri ai studenților din toată țara. De asemenea, acestea au fost definitivate de către Biroul de Conducere al federației și președinții organizațiilor membre, în cadrul întâlnirii de stabilire a viziunii mișcării studențești și a liniilor directoare pentru acest an universitar, dar și pe termen mediu și lung, desfășurată în perioada 29 august – 3 septembrie.

Astfel, propunerile ANOSR pentru candidații la funcția de rector sunt:

 • Un sistem de sprijin material legitim și potrivit nevoilor studenților;
 • Un proces educațional centrat pe beneficiarii acestuia;
 • Asigurarea unor condiții adecvate de cazare și studiu;
 • Centre de Consiliere și Orientare în Carieră funcționale și eficiente;
 • Un cadru incluziv pentru studenții cu diferite tipuri de dizabilități;
 • Consultarea studenților în toate deciziile ce îi vizează direct sau indirect;
 • Dezvoltarea unei culturi a eticii și integrității academice;
 • Utilizarea unor Instrumente online și digitale încadrate în procesul didactic și aspectele vieții studenților;
 • Implementarea unui sistem actualizat și eficace de formare a cadrelor didactice;
 • Proceduri și mecanisme de stimulare și susținere a mobilităților academice temporare interne și internaționale;
 • Context pentru fructificarea resurselor și activității Societăților Antreprenoriale Studențești;
 • Stabilirea taxelor în mod transparent;
 • Transparența deciziilor, hotărârilor și funcționării universităților;
 • Metodologii și mecanisme pentru stimularea voluntariatului;
 • Mecanisme pentru stimularea și implicarea studenților în cercetare.

 

Campania coRector este un demers al ANOSR prin care se dorește ca nevoile studenților să fie tratate cu responsabilitate, prin asumarea publică de către candidații la funcția de rector, a celor 17 obiective și introducerea acestora atât în planurile manageriale, cât și în strategia universității pentru mandatul 2020-2024. Invităm, astfel, organizațiile studențești și studenții reprezentanți din țară să susțină obiectivele campaniei, și să se asigure că viitorii rectori vor lua în considerare opiniile și propunerile studenților.

O versiune exhaustivă a celor 17 obiective este disponibilă AICI


You can find the english version of the article HERE.

 

Share.

Leave A Reply