Analiză ANOSR: „Sistemul de acordare a burselor în universitățile din România: cum combaterea inechităților generează discriminare”

0

Învățământul superior din România se află la momentul actual față în față cu o serie de provocări. Totuși, de cele mai multe ori, decidenții din sfera politică evită implementarea unor soluții punctuale și prompte. Suntem țara cu una dintre cele mai mari rate de abandon școlar timpuriu(1) și cu un număr mare de persoane care trăiesc în risc de sărăcie sau excludere socială.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a solicitat de-a lungul timpului susținerea incluziunii sociale, a echității și facilitarea accesului la educație pentru categoriile defavorizate, iar sistemul de sprijin financiar, indiferent de categoriile de burse acordate (sociale, de merit sau performanță ș. a.), reprezintă unul dintre principalele mijloace prin care statul român stimulează performanța, respectiv sprijină incluziunea socială a studenților și potențialilor candidați pentru a fi studenți. 

Una dintre realizările ANOSR în această direcție a fost adoptarea Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392 din 27 februarie 2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor şi a altor forme de sprijin material pentru studenţii şi cursanţii din învăţământul superior de stat, învăţământ cu frecvenţă, care a fost redactat pornind de la propunerea ANOSR și care include o mare parte dintre solicitările federației. Ordinul respectiv prezintă o metodologie-cadru care prevede principiile procesului de acordare a burselor și un punct de reper pentru regulamentele universităților.

ANOSR a reanalizat  regulamentele și metodologiile de acordare a burselor și a altor facilități materiale destinate studenților, iar rezultatul este analiza „Sistemul de acordare a burselor în universitățile din România: cum combaterea inechităților generează discriminare” ce vizează măsura în care acestea respectă drepturile studenților, dar și gradul de corelare cu reglementările la nivel național în acest domeniu. 

Concluziile analizei sunt alarmante, doar 4% dintre regulamentele examinate conținând toate tipurile de burse stipulate prin legislația în vigoare, astfel fiind limitat dreptul studenților de a beneficia de unele burse reglementate la nivel național. În continuare, în timp ce contribuția universităților pentru suplimentarea fondului de burse cu fonduri proprii este un indicator de calitate în schema de finanțare și de implicare a acestora în dimensiunea socială. Constatăm că doar 6% dintre universități menționează ponderea contribuției proprii la fondul de burse. 

Este cunoscut faptul că, pentru a avea un sistem educațional echitabil, fiecare student, indiferent de naționalitate sau mediul din care provine, ar trebui să aibă aceleași drepturi și să se supună acelorași rigori, însă doar 19% dintre regulamentele analizate conțin prevederi ce stipulează explicit posibilitatea de a fi cumulate bursele pentru studenții etnici români și studenții internaționali, celelalte 81% eșuând să reglementeze un proces de acordare a burselor cu adevărat echitabil pentru aceste categorii de studenți.

Nu în ultimul rând, de același tratament egal ar trebui să beneficieze atât studenții bugetați cât și studenții în regim cu taxă în conformitate cu Legea nr. 1/2011 a educației naționale, însă din păcate, unele universități implementează în propria manieră prevederile respective, discriminând studenții ce urmează programe de studii în regim cu taxă. Astfel, doar 51% dintre regulamentele examinate prevăd că studenții în regim cu taxă pot beneficia de toate categoriile de burse din alocațiile bugetare acordate în acest sens. Situația este mai satisfăcătoare în cazul celorlalți indicatori vizați, însă niciunul nu este îndeplinit complet de toate universitățile, astfel, în mod inevitabil, generând situații de discriminare față de principalii beneficiari ai învățământului superior și creând obstacole în continuarea studiilor. În consecință, acest vid de reglementare este printre factorii care determină o rată înaltă a abandonului timpuriu. 

Este important ca universitățile să acorde interesul necesar nevoilor studenților pentru a-i susține în vederea continuării studiilor.

La finalul analizei sunt prezentate o serie de recomandări,  cum ar fi includerea ca beneficiari ai burselor a studenților etnici români și a studenților internaționali, a studenților în regim cu taxă, implicarea directă a studenților în procesul de distribuire a burselor prin reprezentanții acestora, stipularea unor proceduri clare de contestații, a unor termene clare privind informarea studenților vizavi de etapele de alocare a burselor și altele. În urma analizei au fost redactate și trimise către universități adrese cu recomandări specifice în vederea eficientizării procesului de acordare a burselor la nivel local.

Acest demers are rolul de a crește calitatea vieții studenților și de a asigura corectitudinea și eficiența măsurilor de sprijin financiar, echitate și incluziune socială în sistemul de învățământ superior.

Analiza integrală poate fi consultată AICI.

Adresele trimise către universități pot fi consultate AICI.


(1) 18,1% – procentul populației cu vârste între 18–24 de ani care au absolvit cel mult învățământul secundar inferior și care nu mai participă la o formă de învățământ sau formare profesională.

 

Share.

Leave A Reply