E oficial! Bursele studențești se acordă pe tot parcusul anului universitar (12 luni)!

0

ACTUALIZARE (14.07.2017):

Din păcate, avem o veste nu tocmai bună. Așa cum știți, v-am informat că studenții bursieri din anii terminali vor primi bursă până în luna septembrie inclusiv, indiferent de momentul în care aceștia vor susține examenul de finalizare de studii. Aceasta a fost propunerea ANOSR, iar Ministerul Educației Naționale a acceptat-o și a reglementat-o oficial prin Ordinul nr. 4104 din 21.06.2017.

Se pare că anumite universități nu au fost de acord cu această decizie a ministerului și au sesizat Curtea de Conturi în acest sens. Iar Curtea de Conturi a decis că nu există bază legală pentru a acorda studenților din an terminal burse până în luna septembrie inclusiv, atâta timp cât articolul 142, alineatul (7) din Legea Educației Naționale prevede că „persoana admisă la un program de studii universitare de licență, master sau doctorat are calitatea de student, respectiv student-doctorand, pe întreaga perioadă a prezenței sale în cadrul programului respectiv, de la înmatriculare și până la susținerea examenului de finalizare a studiilor sau exmatriculare, mai puțin pe perioadele de întrerupere a studiilor”. Așadar, Ministerul Educației Naționale a decis ieri să schimbe decizia luată în 21 iunie 2017 și să modifice criteriile generale de acordare a burselor printr-un nou Ordin (nr. 4355 din 13.07.2017), în așa fel încât studenții din ani terminali să beneficieze de burse doar până în momentul susținerii examenului de finalizare de studii. ANOSR a prezentat Ministerului Educației Naționale mai multe argumente juridice prin care noi considerăm că bursele ar putea fi acordate până în luna septembrie inclusiv și pentru studenții din anii terminali, dar acestea nu au fost acceptate de către reprezentanții MEN, aceștia decizând să țină cont doar de prevederile art. 142, alin. (7) din LEN.

Pentru ca studenții din an terminal să beneficieze de bursă până în luna septembrie inclusiv ar trebui modificată această prevedere din Legea Educației Naționale, dar, fiind vacanță parlamentară, aceasta nu poate fi modificată acum, de urgență, ci abia în toamnă, când este prea târziu pentru cei care ar trebui să beneficieze de bursă până la finalul acestei veri. Așadar, cel puțin în această vară, studenții din ani terminali vor beneficia de bursă doar până la susținerea examenului de finalizare de studii, și nu până în luna septembrie, cum propusese ANOSR și fusese reglementat inițial de minister. Ne pare rău pentru această situație!

ANOSR va face toate demersurile necesare, la toamnă, pentru ca art. 142, alin. (7) din Legea Educației Naționale să fie modificat și, începând de anul universitar viitor, studenții din an terminal să beneficieze de bursă până în luna septembrie inclusiv, indiferent de momentul în care susțin examenul de finalizare de studii.

Pentru studenții bursieri din ceilalți ani de studii nu a intervenit nicio modificare, aceștia vor primi bursă începând din această lună și până în luna septembrie inclusiv.

Veste bună pentru studenți! În urma demersurilor Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), începând chiar din acest an universitar, bursele, indiferent de tipul acestora (sociale, de merit, de performanță), se vor acorda pe toată durata anului universitar (12 luni), inclusiv pe perioada vacanțelor (în același cuantum ca în timpul anului universitar).

A fost publicat în Monitorul Oficial nr. 523 din 06.07.2017 Ordinul Ministrului Educației Naționale nr. 4104 din 21.06.2017 privind modificarea și completarea Anexei la Ordinul nr. 3392 din 27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, care reglementează acest lucru.

De asemenea, studenții înmatriculați în ultimul an de studiu al ciclurilor de licență/master, ce beneficiază de orice tip de bursă în ultimul semestru de studii, vor primi același tip de burse/bursă până în luna septembrie a anului respectiv, indiferent de momentul când își susțin examenul de finalizare al studiilor în momentul susținerii examenului de finalizare de studii.

Vă reamintim că, în luna martie 2017, ANOSR a solicitat Camerei Deputaților să modifice legislația de resort în așa fel încât fondul pentru bursele studențești să se acorde pe toată durata anului universitar (12 luni). Amendamentul propus de federație în luna martie a fost adoptat de Camera Deputaților în luna mai, iar în luna iunie, Președintele României a promulgat respectiva lege, intrând în vigoare. Ulterior, ANOSR a solicitat Ministerului Educației Naționale să modifice de urgență în consecință Ordinul de Ministru nr. 3392 din 27.02.2017 privind stabilirea Criteriilor generale de acordare a burselor și a altor forme de sprijin material pentru studenții și cursanții din învățământul superior de stat, învățământ cu frecvență, astfel încât studenții să poată beneficia de burse inclusiv pentru perioada vacanțelor încă din acest an universitar.

Reamintim și faptul că, în urma demersurilor ANOSR, în anul 2016 s-a obținut creșterea fondului pentru bursele studențești după o stagnare de mai mult de 6 ani și jumătate, cu 20,29% față de anul precedent (de la 69 la 83 de lei/lună/student bugetat), iar apoi în anul 2017 s-a obținut o creștere cu încă 142,16% a fondului de burse față de anul precedent (de la 83 la 201 lei/lună/student bugetat), totalizându-se o creștere cu 191,3% a fondului pentru burse studențești în anul 2017 față de anul 2015.

Share.

Leave A Reply