Aprecierea studenților, mai importantă decât titlul de „Doctor Honoris Causa”

0

„Profii tari” și studenții au dezbătut în perioada 19 – 21 Aprilie asupra modului în care poate fi îmbunătăţită calitatea educaţiei din universităţi, în cadrul ediției aniversare a Galei Profesorului Bologna, proiect al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). Aceștia au constatat că sistemul de învățământ recunoaște și recompensează prea puțin profesorii cu adevarat valoroși din învățământul superior, calitatea actului educațional contând în mică măsură în evaluările cadrelor didactice și a universităților.

Instituțiile de învățământ superior din Cluj ce au fost reprezentate la eveniment au prezentat demersurile pe care le întreprind pentru a asigura un învățământ mai bun. La Universitatea Tehnică din Cluj Napoca, cadrele didactice cu scoruri foarte mici la evaluările studenților nu pot promova în grade didactice superioare, Universitatea Babeș – Bolyai din Cluj Napoca a dezvoltat un Centru pentru Inovare în Predare și Învățare care organizează programe de formare pentru cadre didactice și Universitatea de Medicină și Farmacie, gazdă a Galei din acest an, derulează un program de revizuire a curriculei universitare în care studenții sunt parteneri implicați în mod real.

Organizarea de programe de mentorat pentru cadrele didactice tinere, creșterea impactului evaluării cadrelor didactice de către studenți asupra salarizării și perspectivelor de promovare în grade didactice superioare și includerea studenților în reforma curriculara prin includerea în comisiile responsabile de la nivelul departamentelor și facultăților au fost doar câteva din soluțiile discutate în cadrul evenimentului. Acestea urmează să fie dezvoltate și publicate ulterior ca recomandări pentru Ministerul Educației Naționale, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior, universități și organizații studențești în vederea implementării unui învățământ centrat pe student.

Printre altele, profii tari au declarat că „Cea mai bună şi mai sinceră evaluare a noastră este cea făcută de studenţi”, „Distincţia de profesor Bologna îmi este mai dragă decât titlul de Doctor Honoris Causa” și s-au întrebat retoric „Avem nevoie de un învăţământ centrat pe student sau unul centrat doar pe lucrările cotate ISI?” sau „A fi profesor este un job, o carieră sau o vocație?”.

„Învăţământul centrat pe student (ICS) reprezintă o mentalitate cât și o cultură în interiorul unei instituții de învățământ superior (…). ICS este caracterizat prin metode inovative de predare care au ca scop promovarea învățării prin comunicare cu profesorii și cu alți studenți implicați în procesul de învățare, metode ce consideră studenții participanți activi la propria învățare, dezvoltându-le competențe transversale cum ar fi capacitatea de a rezolva probleme, gândirea critică și gândirea reflexivă” este definiția dată de Organizația Europeană a Studenților (ESU) și Internaționala Educației (EI) în publicația „Învățământul centrat pe student: Toolkit pentru studenți, cadre didactice și instituții de învățământ superior”

„Întreaga societate vorbește despre problemele calității educației și despre relevanța scăzută a studiilor pentru viața și profesia absolvenților. Am considerat că cel mai bun mod de a găsi soluții este prin discuții cu cei mai apreciați profesori de către studenți și asta am urmărit prin ediția aniversară a Galei Profesorului Bologna. De altfel, România și-a asumat atât prin Legea Educației Naționale cât și la nivel internațional prin participarea în Procesul Bologna că va implementa un învățământ centrat pe student, însă a făcut până acum pași prea puțini și prea mici în acest sens. Multe din recomandările reieșite din dezbateri pot aduce o schimbare și ANOSR va face tot posibilul ca ele să devină realitate!” – Mihai Dragoș, președinte ANOSR.

Share.

Leave A Reply