Aplauze europene pentru studenții ANOSR

0

În perioada 2-3 noiembrie 2006 avut loc, la Moscova, Conferință internațională: „Realizarea Spațiului European al Învățământului superior: Rolul studenților” organizată sub înaltul patronaj al Președinției Ruse a Consiliului Europei, s-a bucurat de participarea a numeroși experți aparținând Consiliului Europei, EUA, EURASHE și ESIB (The Național Unions of Students în Europe).

România, prin intermediul ANOSR, a fost aplaudată la scenă deschisă pentru campania națională de informare privind drepturile studenților ” Ce te doare ?” (www.cetedoare.ro), realizată de ANOSR în parteneriat cu MEdC. Studenții ANOSR au fost recunoscuți ca exemplu de bună practică în ceea ce privește eforturile necesare pentru creșterea fenomenului de conștientizare și implicare în rândul studenților.

Parteneriatul între MEdC și ANOSR a fost apreciat drept model de bună practică la nivel european, în baza sa fiind făcute recomandări pentru o mai bună colaborare între instituțiile naționale de învățământ superior și federațiile naționale studențești.

Deosebit de importante au fost și recomandările făcute tuturor țărilor participante la această conferință internațională. Acestea au fost grupate după cum urmează:

1. Adresate Ședinței Miniștrilor Educației de la Londra, mai 2007:

– Miniștrii trebuie să sublinieze contribuția studenților la realizarea Spațiului European al Învățământului Superior și să se angajeze să implice studenții și organizațiile lor în elaborarea și implementarea politicilor învățământului superior, la nivel național și internațional.

– Miniștrii trebuie să se angajeze să stimuleze facilitarea obținerii vizelor, a măsurilor de protecție socială și, acolo unde este necesar, a permiselor de muncă, în scopul mobilității și schimbului studenților și cadrelor didactice, într-un larg context politic.

– Miniștrii trebuie să se angajeze să realizeze și să mențină participarea reprezentanților studenților aleși în mod democratic în procesul decizional din cadrul sistemului de învățământ superior prin intermediul legislației și practicilor din țările respective.

2. Adresate instituțiilor și organizațiilor internaționale

– Instittiile și organizațiile internaționale trebuie să ia în considerare modalitățile de diseminare a bunelor practici în ceea ce privește participarea și contribuția studenților la elaborarea și implementarea reformelor și politicilor din cadrul învățământului superior, la nivel internațional, național și instituțional.

3. Adresate rețelelor, organizațiilor și organismelor active în recunoașterea calificărilor:

– Rețelele ENIC și NARIC, precum și membrii lor trebuie să dezvolte activități internaționale pentru a oferi condiții favorabile pentru recunoașterea calificărilor obținute prin căi educaționale pe tot parcursul vieții (life-long learning paths), aplicând, acolo unde acest lucru este posibil, principiile și clauzele Convenției de la Lisabona.

La nivel național:

4. Autoritățile publice responsabile de învățământul superior trebuie:

– să sprijine și să dezvolte proiecte care promovează integrarea învățării pe tot parcursul vieții în cadrul cadrul național al calificărilor, pentru a îmbunătăți posibilitățile persoanelor de toate vârstele să obțină calificări aparținând Învățământului Superior.

– Încurajeze corpul studențesc să înființeze, la nivel național, federații studențești independente politic acolo unde acestea nu există deja.

– Sprijine organizațiile studențești să obțină resursele financiare logistice și umane necesare pentru crearea premizei de egalitate în cadrul procesului participativ.

– Recunoască contribuția organizațiilor studențești în definirea politicilor educaționale la toate nivelele

– Ofere stimulente instituțiilor care demonstrează că se străduiesc să îmbunătățească participarea studenților în procesul decizional.

– Ofere stimulente pentru instituțiile care includ evaluarea studenților asupra cursurilor și programelor în cadrul evaluării calității la nivel intern.

5. Instituțiile de învățământ superior trebuie să:

– încurajeze participarea și contribuția studenților în cadrul vieții instituționale, inclusiv în procesul decizional, precum și în viața socială și culturală a instituției;

– construiască și să mențină un mediu de învățare, bazat pe participarea activă a studenților, luând în considerare evaluările și opiniile studenților;

– încurajeze crearea grupurilor locale de studenți pentru sprijinirea mobilității academice și pentru facilitarea integrării studenților străini, precum și a altor studenți din programele de mobilitate;

– ia în considerare măsuri pentru a facilita și recunoaște activitatea în organizatiile studențești, inclusiv măsuri de compensare pentru evoluția lentă în cadrul activității academice pentru reprezentanții studenților, pentru ca aceștia să nu sufere pierderi financiare sau academice.

6. Organizațiile studențești trebuie să:

– Reprezinte toate categoriile de studenți, inclusiv pe cei implicați în programe de mobilitate la nivel internațional sau înscriși în programe de educație permanentă;

– Crească starea de conștientizare în legătură cu participarea studenților în procesul decizional;

– Încurajeze organizațiile studențești să facă toate eforturile pentru a mări participarea studenților în cadrul proceselor elective pentru reprezentanții acestora.

Share.

Leave A Reply