ANOSR solicită Ministerului Educației și Cercetării revocarea lui Gheorghe Iancu din poziția de membru al Consiliului de Etică și Management Universitar

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Ministerului Educației și Cercetării (MEC) să normalizeze activitatea Consiliului de Etică și Management Universitar (CEMU) prin retragerea desemnării domnului Gheorghe Iancu din această structură, în care deține funcția de președinte. Prezența unui fost cadru didactic cunoscut pentru derapajele de la bunele moravuri nu este benefică pentru promovarea politicilor în vederea respectării eticii universitare de către actualul Guvern.

Precizăm că în momentul de față, Consiliul de Etică și Management Universitar are misiunea de a dezvolta cultura eticii și integrității în universitățile din România. Între atribuțiile CEMU se numără și auditarea comisiilor de etică, analizarea nerespectării de către o universitate a obligațiilor legale, care poate duce la propunerea suspendării rectorului sau constatarea nerespectării prevederilor legale în procedura de ocupare a posturilor didactice și de cercetare. 

Prezența domnului Gheorghe Iancu în CEMU este incompatibilă din mai multe de puncte de vedere:

  1. Gheorghe Iancu nu mai este cadru didactic la Universitatea din București. Numirea acestuia nu mai respectă prevederile OMEN nr. 4783/2017 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare a Consiliului de etică și management universitar. În conformitate cu art. 6 din regulamentul mai sus amintit, „membrii CEMU sunt cadre didactice și cercetători, având cel puțin titlul de conferențiar sau de cercetător științific II ori titluri echivalente obținute în străinătate, și un membru este student, reprezentant al federațiilor naționale ale studenților”. Universitatea din București, menționată în dreptul domnului Iancu în OMEN nr. 5552/2017 privind componența Consiliului de etică și management universitar, ca fiind instituția de învățământ superior în care acesta își desfășoară activitatea, a confirmat că el s-a pensionat în 2017 și că în prezent nu mai există raporturi contractuale între cele două părți.
  2. Gheorghe Iancu este promotor al discursului incitator la ură. În Raportul anual cu privire la discursul intolerant și instigator la ură din România – 2017, Gheorghe Iancu apare ca exemplu, datorită faptului că a menționat că „Hitler era ok în 1939 și abia în 1942 a început să înnebunească”, negând adevărul istoric despre Holocaust, fapt inadmisibil și care contravine legislației din România. De altfel, de-a lungul timpului, presa a semnalat mai multe ieșiri în decor ale acestuia, printre care spargerea unui parbriz de la o altă mașină participantă în trafic sau luarea de „șpagă mascată” de la studenți. Considerăm că o astfel de persoană este incompatibilă cu funcția de membru într-un organism care guvernează etica universitară în România.
  3. Gheorghe Iancu nu este un garant al eticii universitare. Fostul profesor universitar, susținător al Comisiei de Etică din cadrul Academiei de Poliție „Alexandru Ioan Cuza” din București, obiectul unui dosar în curs de soluționare la CEMU, s-a antepronunțat public, în decembrie 2019, în cadrul unei conferințe despre etica universitară desfășurată la Târgu Mureș, considerând că nu există cazuri de plagiat în respectiva instituție de învățământ superior. De asemenea, acesta, alături de reprezentantul Academiei de Poliție, consideră că „nu există cadru legal în România pentru obligativitatea existenței ghilimelelor atunci când există o citare într-o lucrare academică”. De-a lungul timpului și în diferite contexte, acesta a avut un comportament similar în calitate de reprezentant al CEMU. Considerăm, prin urmare, că acest comportament este reprobabil și nedemn de poziția de membru al Consiliului de Etică și Management Universitar.
  4. CEMU nu a elaborat Codul de referință al eticii și deontologiei universitare și nu a redactat niciun raport anual privind etica universitară. Gheorghe Iancu a gestionat deficitar activitatea Consiliului de Etică și Management Universitar, neîndeplinind o serie de prevederi cum ar fi cele prevăzute în Legea nr. 1/2011 a educației naționale la art. 218 alin. (2) lit. b) și lit. d).

Considerăm, prin urmare, că Ministerul Educației și Cercetării trebuie să îl revoce în cel mai scurt timp pe domnul Gheorghe Iancu din poziția de membru al Consiliului de Etică și Management Universitar. CEMU are obligația legală de a elabora Codul de referință al eticii și deontologiei universitare, document fundamental și care nu poate fi elaborat în circumstanțe optime cu actualul președinte.

„Deși trebuia să contribuie decisiv la respectarea normelor de etică în universitățile românești, CEMU a avut mari lacune de activitate încă din momentul în care a fost înființat. Este nevoie de o mai mare preocupare a instituțiilor din domeniu pentru a combate și sancționa derapajele de la etică și deontologie din învățământul superior. În plus, în componența CEMU toți membrii ar trebui să prezinte o conduită exemplară și este nevoie de un coordonator cu viziune pentru a rezolva problemele întâmpinate. Astfel, solicităm ministrului educației și cercetării demiterea actualului președinte și numirea urgentă a unei persoane care să contribuie la un viitor curat al sistemului educațional românesc.” – Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ, Președinte ANOSR

 

Share.

Leave A Reply