ANOSR solicită stabilirea cuantumului minim național al bursei la 838 de lei

0

 


 

La solicitarea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior (CNFIS) va discuta recalcularea cuantumului minim al bursei la nivel național, ocazie cu care federația propune stabilirea acesteia, pentru moment, la nivelul a 838 lei. 

Conform Ordinului Ministrului Educației Naționale nr. 3392/2017, nicio bursă acordată studenților din fondurile de la bugetul de stat nu poate fi mai mică decât cuantumul stabilit de CNFIS, în baza cheltuielilor de cazare și masă. În ciuda dinamicii economice, cuantumul minim actual de 580 de lei nu a fost actualizat din anul 2017. 

Bursele studențești reprezintă unul dintre principalele politici de intervenție a statului pentru încurajarea performanței și asigurarea echității în învățământul superior, sprijinind accesul, parcurgerea și finalizarea studiilor. 

38% dintre studenții români (media UE=29%) au probleme financiare moderate, cu mult peste media europeană, aspect care poate periclita finalizarea studiilor (conform datelor furnizate prin Eurostudent), în contextul în care la nivelul UE, cea mai mare pondere de studenți ale căror familii au o situație financiară medie, bună sau foarte bună se regăsește în România, Slovacia și Lituania. Ținând cont de asumările României în cadrul Declarației Ministeriale de la Roma (2020) privind viitorul Spațiului European al Învățământului Superior, dar și de provocările generate de contextul pandemic, ANOSR solicită prioritizarea sistemului național de acordare a burselor în vederea asigurării unei incluziuni reale în sistem, în beneficiul întregii societăți.

Cu această ocazie, ANOSR lansează studiul „Creșterea cuantumului minim al burselor, politică de echitate necesară în învățământul superior românesc” prin care fundamentează și solicită în principal următoarele:

  • Pe termen scurt, în baza modului de calcul actual, stabilirea cuantumului minim al bursei la 838 de lei și creșterea corelativă a fondului de burse;
  • Calcularea cuantumului minim al burselor în baza coșului minim al studentului 1172.34 lei în 2020 și corelarea lui ulterioară cu creșterea salariul minim brut;
  • Creșterea burselor etnicilor români de pretutindeni prin raportare la cuantumul minim al bursei stabilit de CNFIS și asigurarea cumulării acesteia cu bursele acordate în baza OMEN 3392/2017.

„Este lipsit de orice dubiu impactul pe care bursele îl au în sprijinirea studenților și creșterea calității învățământului superior, un policy brief proaspăt lansat de experții de la UEFISCDI demonstrând cu claritate corelația dintre bursa socială și performanțele academice. Într-o perioadă în care vorbim extrem de des și pe bună dreptate de reziliență, trebuie să conștientizăm că o societate rezilientă presupune cu necesitate o societate educată, cu cetățeni capabili să se adapteze și să facă față schimbărilor. Fără un sistem de învățământ superior echitabil, demersul nu poate fi unul de succes” a declarat Horia-Șerban ONIȚA, președintele ANOSR.


Pentru a parcurge studiul ANOSR cu privire la acest subiect, accesați documentul următor:

Share.

Leave A Reply