ANOSR solicită reglementări echitabile pentru studenții români de pretutindeni

0

Una dintre preocupările permanente ale ANOSR este să se asigure că tuturor studenților din România, indiferent de naționalitate, le sunt respectate drepturile, că sunt tratați echitabil și că beneficiază de toate facilitățile necesare vieții de student.

Astfel, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a transmis în mai multe rânduri, în ultimele luni, către Ministerul Educației Naționale (MEN) propuneri privind:

 • Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat și particular acreditat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, începând cu anul universitar 2017-2018;
 • modificarea Metodologiei privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017;
 • modificarea Hotărârii Guvernului României nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România.

Printre solicitările ANOSR se numără:

 • creșterea cuantumului burselor pentru studenții români de pretutindeni de la ciclurile de licență și master de la 65, respecitv 75 de euro până la o valoare egală cu cel puțin jumătate din salariul de bază minim brut la nivel național (725 de lei);
 • creșterea cuantumului burselor pentru studenții-doctoranzi și medicii rezidenți români de pretutindeni de la 85 de euro până la o valoare egală cu salariul de bază minim brut la nivel național (1450 de lei);
 • acordarea burselor pe toată durata anului calendaristic (12 luni), inclusiv pe perioada vacanței de vară;
 • garantarea explicită a tuturor drepturilor pe care le au studenții români și pentru studenții români de pretutindeni, inclusiv posibilitea de a beneficia, simultan, și de alte tipuri de burse, de a beneficia de asistență medicală gratuită sau de facilități similare la transport (gratuitate la transportul feroviar, reducere de minimum 50% la transportul local în comun);
 • garantarea asigurării locurilor de cazare în căminele studențești în regim gratuit pentru studenții români de pretutindeni;
 • posibilitatea desfășurării tuturor procedurilor de admitere (înscriere, confirmarea locului) și prin mijloace online;
 • eliminarea restricților absurde cu privire la acumularea anuală a 60 de credite pentru a putea păstra locul finanțat de la bugetul de stat;
 • stabilirea unor termene cât mai flexibile pentru parcurgerea procedurilor birocratice de către studenții români de pretutindeni, în așa fel încât aceștia să nu aibă de suferit din cauza anumitor întârzieri ale documentelor;
 • eliminarea anumitor prevederi care descurajau stabilirea în România a studenților români de pretutindeni în perioada studiilor.

AICI regăsiți Propunerile ANOSR privind modificarea Metodologiei  privind școlarizarea românilor de pretutindeni, cu domiciliul stabil în Republica Moldova, Ucraina, Ungaria, Balcani și Diaspora, în învăţământul superior de stat și particular din România, la programe de studii acreditate, începând cu anul universitar 2016-2017, alături de argumentele federației.

AICI puteți consulta Propunerile ANOSR pentru Metodologia de școlarizare a românilor de pretutindeni în învăţământul superior de stat și particular acreditat din România, la programe de studii acreditate și autorizate să funcționeze provizoriu, începând cu anul universitar 2017-2018 – varianta a 2-a, în urma consultării și dezbaterii publice.

AICI se regăsesc Propuneri ANOSR privind Hotărârea Guvernului României nr. 844/2008 privind stabilirea cuantumului burselor pentru elevii, studenţii, masteranzii, doctoranzii, medicii aflaţi la specializare şi cursanţii aflaţi la stagii de specializare/perfecţionare postuniversitară din Republica Moldova, Ucraina, pentru cei de origine etnică română din afara graniţelor ţării, pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate, precum şi pentru cetăţenii străini, bursieri ai statului român, care studiază în instituţii şi unităţi de învăţământ de stat din România.

 

Share.

Leave A Reply