ANOSR solicită Camerei Deputaților să se asigure că bursele pentru studenți vor fi acordate pe toată durata anului universitar

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) solicită Camerei Deputaților să modifice Legea Educației Naționale nr. 1/2011 (prin proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normativ PL-x nr. 142/2017) în așa fel încât fondul pentru burse și protecție socială a studenților să se acorde pentru întreaga durată a unui an universitar (12 luni).

În conformitate cu art. 136, alin. (1), „anul universitar începe, de regulă, în prima zi lucrătoare a lunii octombrie, include două semestre şi se finalizează la 30 septembrie din anul calendaristic următor”. Prin urmare, indiferent de structura pe care universitățile decid să o implementeze, un an universitar echivalează practic cu un an calendaristic, conform legiuitorului.

Formularea actuală din lege (art. 223, alin. (91)), care precizează că fondul de burse se alocă doar pentru perioada derulării activităților didactice, limitează perioada pentru care se alocă bursele studențești și îi privează pe studenți, temporar, de a beneficia de un drept al lor garantat de Legea Educației Naționale nr. 1/2011: dreptul de a beneficia de burse.

Având în vedere faptul că statutul de student este unul permanent în perioada anilor de studiu, fără întreruperi, cu drepturile și obligațiile subsecvente, considerăm că și fondul de burse trebuie să fie constituit și alocat pentru întreaga perioadă a anului universitar (12 luni), astfel că articolul 223, alineatul (91) din Legea Educației Naționale nr. 1/2011 trebuie modificat în consecință. Studenții trebuie încurajați și sprijiniți să participe la activități educative, formale sau non-formale, pe toată durata anului calendaristic.

Indiferent de tipul de bursă acordat studenților, acest sprijin ar trebui acordat pe toată durata anului universitar, întrucât cheltuielile curente ale acestora există și în perioada în care nu se desfășoară activități didactice propriu-zise. Spre exemplu, în cazul burselor care se acordă pentru ajutor social, este lesne de presupus faptul că situația materială, și nu numai, a studentului nu se modifică în decursul câtorva săptămâni în care acesta nu participă la cursuri efectiv, acesta confruntând-se cu probleme similare de subzistență și în săptămânile care sunt dedicate pentru activități recreaționale și extra-curriculare, bursele obținute în timpul semestrului reprezentând un drept până la finalizarea acestuia, respectiv a anului universitar, după caz.

Beneficiarii burselor studențești ar putea fi susținuți suplimentar dacă fondul de burse ar fi constituit pe perioada celor 12 luni, întrucât în perioadele în care nu au loc activități academice formale există o mare varietate de activități academice extracurriculare ce presupun mobilitatea studenților. Participarea acestora la astfel de evenimente ar contribui la dezvoltarea personală a studenților, în contextul în care universitățile nu reușesc de cele mai multe ori să satisfacă acest deziderat. Acordarea subvenției pentru burse pe durata întregului an universitar reprezintă un pas necesar în vederea întoarcerii la o stare de normalitate. Săptămânile care nu conțin activități didactice nu presupun o deconectare de la mediul academic. Faptul că studenții nu beneficiază în majoritatea cazurilor de burse în această perioadă îi determină să se angajeze temporar sau să neglijeze studiul, fiind privați de participarea la activitățile extra-curriculare specifice acelor perioade care ar contribui la dezvoltarea lor.

Astfel, ANOSR solicită Comisiei pentru buget, finanțe și bănci și Comisiei pentru muncă și protecție socială din Camera Deputaților să adopte amendamentul propus de federație care modifică art. 223, alin. (91), iar apoi plenului Camerei Deputaților să facă același lucru, în așa fel încât fondul pentru burse și protecția socială a studenților să fie alocat pentru întreaga durată a anului universitar (12 luni).

Amendamentul ANOSR pentru proiectul de Lege pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 2/2017 privind unele măsuri fiscal-bugetare, precum şi modificarea şi completarea unor acte normative poate fi citit aici.

 

Share.

Leave A Reply