ANOSR se opune ferm propunerilor care încurajează plagiatul

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se arată profund îngrijorată de propunerea venită din partea Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare (CNATDCU), care presupune prescrierea acuzațiilor de plagiat ale tezelor de doctorat mai vechi de un anumit număr de ani.

Într-o perioadă în care conceptul de amnistie este mult prea des utilizat în spațiul public, din păcate, nici în mediul academic nu se face excepție. În primul rând, o posibilă amnistie ar da un mesaj extrem de îngrijorător și anume, periodic, dacă un anumit grup de persoane care sunt susceptibile a fi plagiat, respectiv al căror plagiat a fost dovedit, ajung într-o poziție în care pot influența politic o astfel de decizie, aceasta are toate șansele să fie luată. Mai mult, legislația în vigoare prevede sancționarea impostorilor academici, atât de către organele de stat cu competențe în acest domeniu, cât și de către universități[1]. Prin urmare, argumentele care se bazează pe inexistența unei baze legale în ceea ce privește plagiatul sunt total nefondate. Chiar și în cazul în care această sancționare a plagiatorilor dovediți este una strict morală, situație des întâlnită, ea este totuși necesară pentru a combate acest flagel al imposturii și pentru a descuraja inițierea acestor practici.

Considerăm că întreaga dilemă în jurul citării este una falsă, întrucât există diferite stiluri de citare general acceptate, menținându-se obligativitatea menționării surselor unei lucrări științifice – un element fundamental în elaborarea acesteia. De asemenea, principiul autonomiei universitare încurajează libertatea alegerii modalității de citare de către fiecare instituție organizatoare de studii universitare de doctorat[2], iar cercetările desfășurate de organismele cu competențe în stabilirea plagiatului se bazează pe respectarea principiilor generale enunțate de către legiuitor și a principiilor specifice fiecărei IOSUD în parte, enunțate în regulamentele interne și respectiv Carta universitară. Responsabilitatea primară cu privire la garantarea originalității lucrărilor științifice și a altor tipuri de creații este atât a autorului, cât și a îndrumătorului și respectiv a instituției de învățământ superior de proveniență.[3]

Indubitabil, o astfel de măsură ar reprezenta un pas înapoi extrem de hotărât, arătând că mediul academic românesc, prin reprezentanții săi, respectiv Ministerul Educației Naționale și structurile din subordinea acestuia, nu doresc în mod real combaterea fenomenului de plagiat și a imposturii academice, disimulând lupta împotriva acestora.

Amintim faptul că, în prezent, anexa Hotărârii Guvernului nr. 681/ 2011 privind codul studiilor universitare de doctorat, art. (50) prevede următoarele: „Orice persoană fizică sau juridică, inclusiv membrii CNATDCU sau IOSUD, poate sesiza în scris, prin intermediul UEFISCDI, Consiliul general al CNATDCU, cu privire la nerespectarea standardelor de calitate sau de etică profesională, inclusiv cu privire la existența plagiatului în cadrul unei teze de doctorat, indiferent de data susținerii acesteia și de data acordării titlului de doctor” și facem apel la responsabilitate către Ministerul Educației Naționale, solicitându-le continuarea luptei împotriva imposturii academice, luptă pe care o considerăm necesară mediului academic.

De-a lungul timpului, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a atras atenția asupra fenomenelor de plagiat tot mai des întâlnite în sfera academică și respectiv asupra cauzelor ce conduc la acestea – lipsa unei culturi a respectării proprietății intelectuale, lipsa unei educații adecvate în ceea ce privește modul de redactare a lucrărilor științifice și, nu în ultimul rând, slaba conștientizare a elevilor și studenților din România cu privire la repercursiunile ce pot să apară atunci când apelează la asemenea practici.[4] Chiar dacă la începutul acestui an au fost luate o serie de măsuri pentru prevenirea derapajelor de la etica și deontologia universitară, cum ar fi introducerea în mod obligatoriu a cursurilor în acest sens pentru studenții masteranzi și doctoranzi[5], ANOSR atrage atenția asupra faptului că acestea încă nu au început să producă efecte vizibile în ceea ce privește reducerea fenomenului de plagiat. Prin urmare, solicităm din partea organismelor responsabile de vegherea asupra respectării normelor de etică și deontologie universitară responsabilitate și vigilență atunci când vorbim despre plagiat.

„Propunerea privind această măsură de a nu se mai considera plagiat în cazul tezelor de doctorat mai vechi de un anumit număr de ani reprezintă o lipsă de respect față de absolvenții și cercetătorii care au depus eforturile necesare pentru elaborarea unor lucrări științifice în mod onest. În plus, nu de mult au fost luate măsuri de prevenție a plagiatului, anume introducerea cursurilor de etică și deontologie academică obligatorii la master și doctorat în universitățile din România. Facem apel la Ministerul Educației Naționale să încurajeze respectarea dreptului de proprietate intelectuală asupra creației științifice, culturale sau artistice, garantat de către legislația în vigoare” – Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ, președinte ANOSR.

[1]LEN nr. 1/2011, art. 146 – „Rectorul poate anula, cu aprobarea senatului universitar, un certificat sau o diplomă de studii atunci când se dovedește că s-a obținut prin mijloace frauduloase sau prin încălcarea prevederilor Codului de etică și deontologie universitară”.

[2]LEN nr. 1/2011, art. 130, alin. (1), lit. c) – „Instituțiile de învățământ superior adoptă un cod de etică și deontologie profesională universitară. Acesta face parte din Carta universitară și include obligatoriu: măsurile educaționale, administrative și tehnice care se iau pentru garantarea originalității lucrărilor de licență, master, doctorat, articolelor științifice sau a altor asemenea lucrări, precum și sancțiunile aferente”.

[3]LEN nr. 1/2011, art. 143, alin. (4) – „Îndrumătorii lucrărilor de licență, de diplomă, de diserație și de doctorat răspund în solidar cu autorii acestora de asigurarea originalității conținutului acestora”.

[4] ANOSR – Universitățile „copy-paste”: fenomenul plagiatului și impostura academică în învățământul superior românesc – perspectiva studenților, ianuarie 2016.

https://old.anosr.ro/studentii-reactioneaza-impotriva-universitatilor-copy-paste-si-a-imposturii-academice/

[5]https://old.anosr.ro/incepand-cu-anul-universitar-2018-2019-studentii-masteranzi-si-doctoranzi-vor-urma-cursuri-de-etica-si-integritate-academica/

Share.

Leave A Reply