ANOSR salută demersurile universităţilor din România în lupta anticorupţie!

0

Alianţa Naţională a Organizaţiilor Studenţeşti din România (ANOSR), în calitate de reprezentant al studenţilor din România, salută demersul Universităţii de Vest Timişoara în lupta împotriva corupţiei din mediul universitar. Universitatea de Vest Timişoara a deschis un nou capitol în lupta pentru un mediu universitar transparent, în care principiile bunei guvernări ar trebui să primeze, prin încheierea unui protocol de colaborare între universitate şi Direcţia Generală  Anticorupţie.

Potrivit declaraţiilor[1] Rectorului UVT, Marilen Pirtea scopul protocolului constă în transparentizarea acţiunilor universităţii, în neacceptarea actelor de corupţie şi sancţionarea atât la nivelul actului educaţional, cât şi în ceea ce priveşte cheltuirea fondurilor publice. De asemenea, parteneriatul între cele două instituţii constă în derularea unor acţiuni de conştientizare în rândul studenţilor şi al profesorilor, prin realizarea de campanii, a unui ghid anticorupţie şi punerea la dispoziţie a unui Telefon Verde disponibil pentru sesizări.

Acţiunea se va desfăşura în parteneriat cu Organizaţia Studenţilor din Universitatea de Vest Timişoara (OSUT Timisoara), organizaţie membră ANOSR, care va îndemna studenţii să reclame orice demers ilegal observat în cadrul universităţii.

ANOSR s-a implicat activ în ultimul an în acţiuni care privesc combaterea actelor de corupţie din mediul universitar românesc, în special prin acţiunile desfăşurate în cadrul proiectul Student România Curată, desfăşurat în parteneriat cu Societatea Academică din România.

Pe această cale dorim să încurajăm universităţile din România să urmeze exemplul UVT şi să întreprindă demersuri consistente în vederea asigurării unui mediu universitar în care faptele de corupţie şi alte comportamente ilicite să nu rămână trecute cu vederea, şi mai mult decât atât să pună la dispoziţia studenţilor şi profesorilor mijloace de informare corespunzătoare şi de sesizare a acestora.

De asemenea, ANOSR salută activităţile desfăşurate în ultima perioadă de autorităţile competente în probleme care vizează corupţia în instituţiile publice, acestea aplicând sancţiuni profesorilor şi universităţilor în care au fost descoperite sau sesizate abuzuri de putere, acte de corupţie sau alt tip de acţiuni ilicite.

ANOSR consideră că transparenţa instituţională, combaterea şi prevenirea cazurilor de corupţie, promovarea şi respectarea principiilor bunei guvernări, transparenţa financiară, combaterea şi prevenirea cazurilor de plagiat, respectarea normelor etice universitare, sunt mecanisme ale bunei guvernări în mediul academic şi ar trebui asumate de către toate instituţiile de învăţământ superior din România. Neasumarea acestora, precum şi lipsa unor reglementări clare care ar putea conduce la promovarea şi respectarea principiilor anterior menţionate generează cazuri de corupţie, abuz de putere, deturnări de fonduri, nerespectarea drepturilor membrilor comunităţii academice, cazuri de plagiat, lipsa de sancţiuni pentru abateri de la normele universitare, lipsa de acces a membrilor comunităţii la informaţii cu caracter public.


Share.

Leave A Reply