ANOSR lansează Programul pentru Relația dintre Universități și societate (mediul economic, public, ONG )

0

Prin acest program, ANOSR urmărește îmbunătățirea conexiunii dintre universități și mediul exterior (mediul economic, administrativ, ONG ) în acord cu “Politica ANOSR privind relația dintre mediul academic și societate”.

 Programul ANOSR pentru relația între universități și mediul economic

Prin acest program, ANOSR urmărește îmbunătățirea conexiunii dintre universități și mediul exterior (mediul economic, administrativ, ONG) în acord cu “Politica ANOSR privind relația dintre mediul academic și societate”.

Linii de acțiune generale:

Cercetare : În faza inițială se va urmări stabilirea comunicării cu actorii implicați, cunoașterea preocupărilor existente în acest domeniu și identificarea oportunităților de colaborare. În mod continuu se va realiza o documentare în privința materialelor disponibile pe tema conectivității academic-privat, se vor colecta exemple de bună practică și se va alcătui o bază de date cu persoane resursă în acest domeniu. De asemenea se va urmări realizarea și actualizarea unei baze de date statistice referitoare la conectivitatea dintre mediul academic și privat (contracte de cercetare, burse private, locuri de practică plătite, proiecte de licența/master în colaborare etc). Împreună cu experți în domeniu și pe baza exemplelor pozitive se vor identifica soluții și se va realiza o strategie.

Diseminarea informațiilor și responsabilizarea actorilor (universități / mediul privat, instituții ale statului): Pentru diseminarea informațiilor și a exemplelor de bună practică se vor folosi diverse instrumente: conferințe, broșuri, ghiduri de bună practică, realizarea unui site care să conțină informații pe această temă sau proiecte de schimburi de experiență. Pentru senzibilizarea și responsabilizarea universităților, a agenților economici, a instituțiilor și a organizațiilor non-guvernamentale se vor realiza campanii media (TV, ziare, web).

Formare: Este deja cunoscut faptul că organizațiile studențești contribuie la conectivitatea dintre comunitatea academică și mediul exterior prin diverse proiecte cum sunt târgurile de locuri de muncă, prezentări de companii, asigurarea unor locuri de practică, intermedierea angajării studenților. În cadrul acestei linii de acțiune se va urmări instruirea organizațiilor studențești pentru a putea juca cu succes rolul de punte de legătură între mediul academic și cel economic/administrație/ONG. Se va pune accent pe dezovltarea unor strategii pe termen lung și pe dezvoltarea mecanismelor de comunicarea și colaborare cu studenții, universitatea/ facultatea, agenții economici, ONG-urile, etc.

Implementare: Această linie de acțiune vizează realizarea unor proiecte pilot, acolo unde există cele mai bune premize pentru dezvoltarea cu succes a exemplelor de bună practică și a expertizei.

Share.

Leave A Reply