ANOSR continuă susținerea amendamentelor studenților în Legea Educației

0

ANOSR, în calitate de reprezentant legitim al studenților, continuă demersurile pentru includerea amendamentelor în Legea Educației. Astfel, sâmbătă – 16.10.2010 ora 15:00, ANOSR s-a întâlnit cu Ministrul Educației pentru a discuta amendamentele propuse.

Din modificările propuse de către studenți, o serie au fost acceptate de către Ministrul Educație urmând ca zilele următoare să continuăm dezbaterile pe restul amendamentelor.

În urma discuțiilor, dintre propunerile acceptate, amintim:

– Toate actele de studii eliberate de universitate precum și cele care atestă statutul de student (adeverințe, carnete, legitimații) se eliberează în mod gratuit;

–  Includerea studenților în comisia de selecție a Rectorului;

–  Găsirea unui cadru legal corespunzător pentru ca universitățile să poată asigura minim 30% din locurile de practică ale studenților;

– Stabilirea anuală de către CNFIS a unui cuantum minim pentru bursele sociale ale studenților care să acopere cheltuielile pentru masă și cazare;

– Studenții cu dizabilități fizice au dreptul să aibă căi de acces în totalitatea spațiilor universitare, și locuri special amenajate pentru desfășurarea normală a activităților academice, cât și a celor sociale și culturale;

– Contractele de studiu nu se modifică în timpul anului universitar;

Dintre propunerile făcute, următoarele urmează să fie rediscutate:

– Găsirea unei formule, astfel încât, căminele și cantinele studențești să nu genereze venituri pentru universități (decât în cazul în care acestea sunt reînvestite în serviciile sociale studențești)

– Posibilitatea oricărui student de a fi student reprezentant, fără a exista condiționări din partea universităților

– Limitarea numărului de mandate deținute de către un Rector

De ani de zile, ANOSR participă într-un mod activ la toate discuțiile privind sistemul educațional românesc, pentru ca nouă lege a educației, indiferent de mecanismul democratic de adoptare, modul de inițiere sau inițiator, să răspundă nevoilor studenților, fără a leza drepturile acestora. Considerăm că discuțiile și negocierile sunt necesare pentru a menține și chiar îmbunătăți sistemului social și educațional românesc. Astfel, dorim să ne asigurăm că de această dată, nu va mai apărea nicio eroare în introducerea amendamentelor ANOSR în forma finală a Legii Educației.

Share.

Leave A Reply