ANOSR a răspuns pozitiv invitației la dialog din partea Ministerului Educației Naționale de astăzi!

0

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) se arată puternic îngrijorată de situația în care s-a ajuns în contextul alocării anuale a locurilor bugetare către instituțiile de învățământ superior de stat din România. Considerăm că este esențială abordarea acestei probleme având în vedere anumite principii pentru evoluția viitoare a sistemului, dar și identificarea unei soluții pentru deblocarea situației create.

ANOSR consideră că situația actuală se datorează lipsei unei viziuni de perspectivă a guvernanților asupra sistemului educațional din România și respectiv a unei lipse de fundamentare a politicilor publice bazate pe dovezi în acest domeniu. ANOSR a atras atenția în repetate rânduri asupra lipsei de mecanisme clare de argumentare repartizare a finanțărilor în domeniul educațional, în special în anumite aspecte, unul dintre acestea fiind repartizarea cifrei de școlarizare. Lipsa unei dezbateri ample asupra acestor aspecte precum și deficitul de transparență în procesul de finanțare a sistemului de învățământ superior din România crează lipsă de predictibilitate și nemulțumire atât în rândul studenților, cât și a unor universități.

În același timp, subfinanțarea cronică a sistemului de învățământ din România rămâne o problemă constantă, care nu poate decât să agraveze orice modificare care nu are la bază o viziune clară, concretă și fundamentată pe principii sănătoase. În acest context, reiterăm dorința noastră de a atrage încă o dată atenția întregii clase politice asupra faptului că Legea Educației Naționale nr. 1/2011 prevede alocarea a 6% din produsul intern brut pentru finanțarea educației și 1% pentru finanțarea cercetării.

ANOSR apreciază invitația la dialog din partea Ministerului Educației Naționale din data de 23 aprilie, și solicită acestuia, în vederea depășirii situației actuale, îndeplinirea următorilor pași:

  • Publicarea tuturor documentelor care au stat la baza elaborării repartizării preliminare a locurilor bugetate pentru universitățile de stat din România, inclusiv a formulelor de calcul utilizate;
  • Alocarea imediată din fondul de rezervă a unui număr de locuri, proporțional cu cel tăiat, către instituțiile de învățământ superior afectate de noua redistribuire, după cum este prezentat în Anexa nr. 1;
  • Alocarea granturilor doctorale precum în anul universitar 2017-2018. Cu alte cuvinte, să nu fie operate modificări în modul de distribuire al acestora până în momentul în care vor fi evaluate toate școlile doctorale din România;
  • Introducerea posibilității ca locurile bugetate care se pierd prin abandonul universitar, să fie redistribuite în cadrul aceleiași instituții de învățământ superior.

Totodată, pentru rezolva problema de bază a acestei situații, ANOSR solicită asumarea din partea MEN a angajamentului de a elabora o metodologie pentru anul 2019-2020, astfel încât locurile să fie distribuite în funcție de domenii, și să existe o corelare cu:

  1. Promovabilitatea (în contextul în care locurile bugetate vor fi automat date pe toată perioada teoretică de studiu, indiferent dacă studentul abandonează, în cazul în care va exista o finanțare suplimentară pentru centrele de consiliere și orientare în carieră și alte servicii ce țin de mentorat/tutorat)
  2. Angajabilitate
  3. Satisfacția studenților

ANOSR dorește rezolvarea situației create în cel mai scurt timp posibil, dar nu în orice circumstanțe. Transparentizarea și fundamentarea procesului de distribuire a locurilor bugetate este esențială pentru deblocarea situației întrucât sistemul educațional din România trebuie aibă la bază principii solide și e nevoie de o viziune de ansamblu asupra acestuia.

 

Share.

Leave A Reply