ANOSR câștigă transparentizarea alocării fondurilor bugetare de către Ministerul Educației Naționale

0

În urma demersurilor și propunerii unei metodologii de alocare a fondurilor bugetare destinate subvențiilor cămine-cantine susținute de Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR), pentru prima dată în istorie, Ministerul Educației Naționale va distribui transparent fondurile pentru aceste servicii.

De asemenea, inițiativele ANOSR, referitoare atât la transportul public local, cât și la alocarea și utilizarea fondului de dezvoltare instituțională, s-au concretizat prin adoptarea următoarelor Ordine ale Ministrului Educației Naționale privind finanțarea învățământului superior. Scopul principal al acestora este eficientizarea și totodată clarificarea proceselor de atribuire a finanțărilor de la bugetul de stat pentru sistemul de învățământ superior:

În ceea ce privește fondul pentru dezvoltarea instituțională, ANOSR a încurajat transparentizarea raportării cheltuirii banilor publici prin propunerea introducerii obligativității publicării rapoartelor de implementare a proiectelor finanțate prin acest fond pe site-urile proprii. Universitățile trebuie astfel să crească diligența în sensul utilizării raționale a fondurilor și direcționării acestora către obiective concrete, măsurabile, relevante. De asemenea, considerăm că este oportună posibilitatea de a organiza o a doua competiție de proiecte, la propunerea CNFIS, pentru a le acorda universităților încă o șansă de accesare a fondului de dezvoltare instituțională, în eventualitatea în care nu a fost alocat în întregime la prima rundă de aplicații. Clarificările aduse proiectului de ordin de ministru sunt cu atât mai relevante pentru studenți cu cât metodologia prevede că acest fond se adresează și pentru susținerea proiectelor educaționale, inclusiv cele propuse de asociațiile studențești și aprobate de universitate.  

La propunerea ANOSR, pentru calcularea subvenției acordate pentru cămine-cantine, se ține cont de majoritatea aspectelor relevante în crearea unor formule de calcul care să permită o alocare bugetară cât mai echitabilă și conformă cu realitatea: coeficienți de echivalare corespunzători categoriilor de studenți căminizați, coeficienți de cost corespunzători infrastructurii pentru cămine și coeficientul corespunzător capacității cantinelor administrate de universități.

Deși, prin amendamentele referitoare la Metodologia de alocare a fondurilor bugetare destinate subvențiilor cămine-cantine, transmise Ministerului Educației Naționale, în urma lansării publice a perioadei de consultare pentru proiectele de ordine de ministru propuse, ANOSR a reiterat susținerea incluziunii sociale a tuturor categoriilor de studenți și eliminarea oricărei forme de discriminare, acestea nu au fost adoptate integral. În continuare sunt subvenționați doar studenții la forma de învățământ finanțată de la bugetul de stat și nu toți studenții căminizați.

În acest sens, ANOSR trage un semnal de alarmă ferm, referitor la raționamentul de alocare a subvenției pentru cămine-cantine. Pornind de la premisa că Legea educației naționale nr. 1/2011 nu distinge prin ce mecanism de calcul se stabilește subvenția pentru cămine-cantine, cu precădere în ceea ce privește forma de finanțare a studiilor, trebuie luat în considerare faptul că distincția dintre forma de școlarizare finanțată de la bugetul de stat și cea în regim cu taxă ar trebui să se realizeze pentru cheltuielile privind școlarizarea, nu pentru cele privind serviciile conexe. Așadar,considerăm că nu este echitabil sau în concordanță cu legislația în vigoare ca un student la forma de învățământ în regim cu taxă să plătească tarife de cazare și masă diferențiate de studentul bugetat. De aceea, luând în calcul contextul inexistenței unui text de lege specific, precum în cazul burselor (unde este prevăzut explicit că bursele se acordă pentru studenții bugetați), accentuat de riscul producerii unor diferențieri între studenți, federația susține că este relevant ca subvenția pentru cămine-cantine să se acorde pe număr de studenți cazați, nu pe număr de studenți căminizați subvenționați de la bugetul de stat.

În baza aceluiași raționament, ANOSR a propus ca alocarea fondurilor bugetare destinate subvenției pentru transportul public local de suprafață să se facă pentru toți studenții, indiferent de forma de finanțare a studiilor, și nu doar pentru cei finanțați de la bugetul de stat. Având în vedere că singurele criterii care se menționează în Legea educației naționale nr. 1/2011 sunt cele referitoare la vârstă (până la 26 de ani) și respectiv la forma de învățământ cu frecvență, nefăcându-se distincția între formele de școlarizare, considerăm a fi nedreaptă alocarea subvenției după alte criterii decât cele prevăzute de legislația în vigoare.

„ANOSR a militat în permanență pentru transparentizarea sistemului de învățământ superior și finanțarea corespunzătoare a acestuia. Cu toate că, prin propunerea federației, am susținut eliminarea oricărei forme de discriminare în ceea ce privește alocarea acestor fonduri, din păcate, ele încă sunt menționate în forma finală a documentelor emise de minister.” – Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ, președinte ANOSR.

Share.

Leave A Reply