Admiterea în Învățământul Superior – deconectată de realitățile actuale

0

În aceste momente critice, puterea efectului perturbativ generat de criza actuală a influențat direct flexibilitatea și capacitatea de adaptare a sistemul de învățământ. Este esențial să răspundem corespunzător provocărilor create de criza noului Coronavirus (Covid-19), inclusiv vizavi de procesul de admitere în Învățământul Superior (ÎS) prima etapă în accesarea studiilor superioare.

Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR) a analizat procesul de admitere în universitățile de stat din România și a prezentat exemple de bună practică implementate de universitățile din lume. Analiza se încheie cu o serie de recomandări privind procesul de admitere în ÎS adresate decidenților și instituțiilor de învățământ superior.

Informațiile colectate au arătat că, deși Ordonanţa de urgenţă nr. 41/2016 privind stabilirea unor măsuri de simplificare la nivelul administraţiei publice centrale a stabilit eliminarea cerinței de depunere a copiilor legalizate, în momentul de față 36% dintre universitățile de stat solicită obligatoriu prin regulamentul de admitere copii legalizate în unele situații specifice în cadrul procesului de admitere pentru ciclul licență.

O altă constatare arată că doar 34% dintre universitățile de stat civile cuprind în regulamentele de admitere prevederi ce asigură egalitatea de șanse în procesul de admitere pentru persoanele cu dizabilități, însă fără metode concrete de admitere specială adaptată acestora.

Referitor la existența unor proceduri de contestații, toate universitățile analizate prezintă o astfel de procedură, totuși, cu privire la posibilitatea depunerii contestațiilor online, doar 2 dintre universitățile analizate (4%) au asemenea prevederi, în restul cazurilor fiind necesară depunerea contestației la secretariatele facultăților sau al universității și doar în unele cazuri, studentul are posibilitatea de a participa la procesul de rezolvare a contestației.

Pentru a oferi oportunități echitabile candidaților în cadrul procesului de admitere online, solicităm încheierea unor parteneriate între instituțiile de învățământ superior din România și inspectoratele școlare județene. Astfel, în cazul în care un elev nu dispune de posibilitățile necesare pentru a susține admiterea online, aceasta să poată fi organizată și susținută în cea mai apropiată unitate de învățământ de domiciliul beneficiarului, pe dispozitivele unității respective, în condițiile și pe platformele stabilite de universități. 

În continuare, este esențial să luăm în considerare impedimentele existente în procesul de predare și, astfel, propunem ponderarea mediilor finale ale elevilor, în cazul în care se va recurge la examinare online. Considerăm că notele obținute ca urmare a parcurgerii activităților de predare-învățare în mediul online, ar trebui să valoreze mai puțin decât cele obținute înainte de producerea pandemiei și, implicit, a suspendării activităților față în față cu elevii. Această abordare are scopul de a crea o „plasă de siguranță” pentru a diminua eventuale discriminări generate de posibilitățile reduse ale elevilor proveniți din medii dezavantajate. Practic, acest lucru oferă elevilor siguranța că mediile finale nu sunt influențate negativ de educația primită în mediul online.

Totodată, considerăm prioritară adaptarea prevederilor OMENCȘ nr. 6102/2016 pentru aprobarea Metodologiei-cadru privind organizarea admiterii în ciclurile de studii universitare de licenţă, de master şi de doctorat în vederea debirocratizării procesului de confirmare. Punctual, solicităm Ministerului Educației și Cercetării amendarea OMENCȘ nr. 6102/2016, în ceea ce privește procedura confirmării, dar, mai mult decât atât, o serie de propuneri implementabile în universitățile românești, care să asigure veridicitatea documentelor și a confirmării online a candidaților. 

De asemenea, pentru a  eficientiza procesul de admitere, dintre solicitările prevăzute în analiză, amintim:

  • stabilirea cu celeritate de către universități a platformelor utilizate pentru admiterea online, cu suport informatic din partea Ministerului Educației și Cercetării;
  • stabilirea unor condiții speciale de admitere pentru elevii și studenții cu dizabilități și realizarea unui ghid instituțional cu pașii pe care trebuie să îi urmeze un candidat cu dizabilități, pentru a beneficia de o admitere adaptată nevoilor sale;
  • posibilitatea depunerii contestațiilor și confirmarea locului online; 
  • stabilirea unei perioade de depunere a dosarelor de concurs prelungite, raportat la anii anteriori;
  • reducerea taxelor de admitere – la începutul acestui an universitar, ANOSR a constatat în analiza „Taxele nejustificate ale învățământului superior românesc” existența unor cuantumuri exagerate ale taxelor de admitere și o lipsă totală a fundamentării acestora;
  • diferite beneficii financiare, precum amânarea termenului de achitare a primei tranșe a taxei de școlarizare, posibilitatea de a nu plăti taxa de înscriere la concursul de admitere candidaților care dovedesc că au fost grav afectați financiar de COVID-19;
  • armonizarea regulamentelor de admitere actuale cu legislația în vigoare și eliminarea prevederilor obligatorii de legalizare a unor documente pentru concursul de admitere.

Deși prea puține universități aduc în discuție admiterea online, iar guvernanții nu oferă soluționări concrete ale nevoilor elevilor și studenților, educația rămâne o prioritate și pe durata pandemiei; tocmai din acest motiv, Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România solicită o atenție mai mare acordată educației și măsuri realiste pentru actul didactic, încât să nu fie afectat interesul elevilor și studenților.

„Cu toate că a avut și are efecte dezastruoase, pandemia de COVID-19 ne oferă o oportunitate neașteptată de a reflecta asupra sistemului de învățământ superior românesc, inclusiv asupra metodelor de admitere. Viitorii studenți au nevoie de un sistem de admitere care să fie în egală măsură echitabil și eficient, care să se focuseze pe potențialul candidaților, dar și pe interesele și abilitățile acestora, și nu în ultimul rând să se plieze cât mai bine pe programul de studii pe care doresc să-l urmeze. Toate acestea ar trebui implementate ținând cont și de mediul socio-economic din care provin.” – a declarat Petrișor-Laurențiu ȚUCĂ, președintele ANOSR

Analiza integrală asupra admiterii online și recomandările propuse pot fi consultate AICI.


You can find the english version of the article HERE.
Share.

Leave A Reply