Academic vs. Privat

0

În perioada 12 noiembrie – 10 decembrie 2007 Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România – ANOSR – desfășoară Proiectul Național: ” Academic vs. Privat” .

 Programul Academic vs Privat

Misiune

Dezvoltare prin inovație, inovație prin educație

Viziune

Contrar denumirii, campania ACADEMIC vs. PRIVAT nu dorește să pună în opoziție cele două domenii, ci din contră, vrea să contribuie la stimularea unei legături de cooperare bazată pe comunicare continuă și stabilirea de obiective comune în domeniul educației.

ANOSR își conștientizează rolul de a promova un învățământ bazat pe competențe, în care teoria să fie asimilată cu ajutorul practicii, traseul educațional să fie construit pe baza realității, iar finanțarea educației să fie văzută ca o investiție pe termen mediu și lung.

Linii de acțiune în domeniul conectivității

* Adaptarea curriculei universitare și dezvoltarea unor programe de formare comune

* Practică relevantă pe baza unor obiective clare și cu finalitate în competențe

* Investiții private în formarea viitorilor absolvenți

* Implicarea studenților în cercetare

Campania Națională “Academic vs Privat”

Contact și comunicare

Pentru realizarea liniilor de acțiune ale programului Academic vs Privat, din cauza inexistenței unor inițiative strategice și coerente la nivel național privind conectivitatea, dar și din dorința de a promova exemplele de bună practică din acele universități care au inițiat demersuri în acest domeniu, ANOSR a conștientizat necesitatea organizării unor dezbateri care să aducă la aceeași masă de discuții persoane și reprezentanți ai instituțiilor din mediul academic, privat și public.

ANOSR își propune să inițieze un prim contact între toți acești actori și să dezvolte canale de comunicare și mecanisme comune de lucru la nivel local, care să constituie baza de implementare a liniilor de acțiune prezentate mai sus.

ANOSR își propune să sondeze disponiblitatea și interesul acestor actori de a coopera în privința conectivității.

ANOSR își propune să ducă o campanie de conștientizare și informare cu privire la importanța conectivității în rândul membrilor comunității academice (studenți, profesori, conducerea universităților), dar și a comunității de afaceri.

În această direcție și pe baza acestor obiective, ANOSR:

– se bazează pe parteneriatul cu Ministerul Educației, Cercetării și Tineretului

– a semnat un protocol de parteneriat cu Alianța Confederațiilor Patronale din România.

Implementare

Proiectul se va desfășura în perioada 1 Octombrie – 15 Decembrie în 8 centre universitare (București, Constanța, Galați, Iași, Baia Mare, Cluj, Timișoara, Sibiu, cu extindere în celelalte centre universitare în anul următor) prin următoarele activități :

* Sondarea opiniei prin aplicarea unor chestionare pe un eșantion de 8000 de studenți, conducere universități și institutiii publice;

* Campanie de informare și conștientizare în rândul studenților și conducerilor universităților a importanței acestei teme folosind diverse materiale promoționale (afișe, pliante, broșuri, stick-ere, fluturași) și o promovare activă – spoturi radio, construcția unui site;

* Dezbateri la nivel național și local, la care vor participa membri ai comunității academice, reprezentanți ai firmelor private, ai instituțiilor publice, a ONG-urilor.

* Publicarea unui material ce va conține concluziile dezbaterilor, exemple de bună și de proastă practică , recomandări.

Principalele teme ale dezbaterilor vor fi :

* adaptarea curriculei universitare,

* practică relevantă,

* burse private,

* implicarea studenților în cercetare,

* absorbția absolvenților pe piața forței de muncă,

* învățământ bazat pe competențe

* eficiența învățământului superior în raport cu cerințele pieței forței de muncă, dar și problemele specifice locale identificate în urma sondajului.

În urma desfășurării acestei campanii vom crea o conexiune între mediul academic și cel privat/public pe care o vom dezvolta și îmbunătăți prin activitățile de follow-up ce vor succede acestei campanii.

Share.

Leave A Reply