4-7.08.2005 Conferința Națională “Procesul Bologna: de la concepție la implementare”

0

Conferința Națională “Procesul Bologna: de la concepție la implementare” desfășurată în perioada 4-7 august la Constanța și-a propus să ridice capacitatea organizațiilor studențești de a se implica în implementarea reformelor în facultățile și universitățile în care activează. Workshopurile și prezentările s-au concentrat pe dezvoltarea durabilă a capacității organizațiilor studențești de participare la luarea deciziei, dezvotarea colaborării între organizații și demararea discuțiilor asupra strategiei pe termen lung pentru mediul studențesc în raportul său cu sistemul educațional din România.

În contextul realizării Spațiului European al Învățământului Superior, sistemul de învățământ superior din România are atât oportunitatea cât și pretextul pentru reformele necesare stopării degradării calității procesului de educație.

Așa cum reiese din comunicatul întâlnirii miniștrilor educației de la Bergen o parte semnificativă din reformele legislative impuse de Procesul Bologna fiind realizate, în perioada următoare accentul se va pune pe implementare. Întregul concept trebuie înțeles și aplicat la nivelurile de bază ale sistemului pentru ca Spațiul European al învățământului Superior să devină o realitate.

Realizarea acestuia este un proces “de sus în jos”; fiind conceput și inițiat la nivel European, el trebuie să aibă efecte în fiecare universitate, în fiecare facultate și în fiecare curs sau program de studiu. De multe ori la nivelurile de jos reformele au fost implementate forțat, greșit și fără a înțelege necesitatea acestora în contextul general. Una dintre provocările principale ale perioadei următoare este înțelegerea corectă a procesului care să aducă suportul necesar pentru realizarea corectă a acestor reforme la toate nivelurile.

În majoritatea țărilor Europei cuvântul cheie este compatibilizare. Pentru România, adevărata provocare este de a se folosi de această ocazie pentru a aduce învățământul superior la un nivel comparabil cu cel al țărilor dezvoltate ale Europei. În procesul de implementare organizațiile studențești pot juca un rol esențial în susținerea reformelor. Unul dintre motoarele care vor stimula procesul și care poate învinge rezistență la schimbare va fi dorința studenților de a avea un sistem de educație de calitate, performant, flexibil, compatibil, accesibil, modern și adaptat nevoilor de dezvoltare profesională și personală a individului. Pentru a avea o contribuție importantă la nivel local, organizațiile studențești trebuie să fie puternice și să aibă cunoștințele și înțelegerea necesară. Un factor important devine astfel transferul cunoștințelor de la nivelul European la cel național și mai departe către nivelul local prin mecanismul ESIB->ANOSR->organizații locale.

În acest context seminarul “Procesul Bologna: de la concepție la implementare” desfășurat în perioada 4-7 august la Constanța își propune să crească capacitatea organizațiilor studențești de a se implica în implementarea reformelor în facultățile și universitățile în care activează. Workshopurile și prezentările se vor concentra pe dezvoltarea durabilă a capacității organizațiilor studențești de participare la luarea deciziei, dezvotarea colaborării între organizații și demararea discuțiilor asupra strategiei pe termen lung pentru mediul studențesc în raportul său cu sistemul educațional din România.

Share.

Leave A Reply