29 de organizații din societatea civilă susțin candidatura președintelui CTR pentru Consiliul Economic și Social

0

Consiliul Tineretului din România candidează, prin Președintele Mihai Dragoș, pentru ocuparea unui loc în Consiliul Economic și Social, candidatura sa având susținerea a 29 de structuri federative internaționale, naționale și județene, respectiv asociații cu expertiză pe diferite probleme de tineret.

Consiliul Tineretului din România este structura de reprezentare a tinerilor și a organizațiilor de tineret din România, fiind unica structură de acest tip afiliată la structurile internaționale de reprezentare a tinerilor.

Consiliul Economic și Social trebuie revitalizat, cel puțin în privința conectării la tineri și organizații de tineret. Avem în jurul candidaturii CTR o rețea puternică și care își dorește să se asigure că activitatea CES reflectă nevoile generației noastre. Suntem dispuși să investim în acest sens și ne așteptăm să vedem deschidere atât din partea celorlalți membri CES, cât și din partea factorilor de decizie” – Mihai Dragoș, Președinte CTR

Forumul European de Tineret [European Youth Forum], Organizația Mondială a Tinerilor [World Assembly of Youth], Alianța Națională a Organizațiilor Studențești din România, Convenția Națională a Fundațiilor pentru Tineret, Uniunea Organizațiilor de Tineret Maghiare din România, Consiliul Național al Elevilor precum și multe alte structuri federative, fundații și asociații, majoritatea afiliate la organizații europene și/sau internaționale, se numără printre susținătorii candidaturii Consiliului Tineretului din România.

Mihai Dragoș are peste 13 ani de implicare în activități de reprezentare și organizații ale elevilor, studenților și tinerilor, la nivel local, național și ca reprezentant al studenților, respectiv al tinerilor din România în foruri europene și globale de colaborare și reprezentare. Este Președinte al Consiliului Tineretului din România și a fost până în vara anului 2014 Președinte al Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România (ANOSR). A fost implicat în procese care au influențat sau au generat acte normative precum Statutul Studentului, Metodologia privind funcționarea Centrelor de Consiliere a Carierei, Metodologia de finanțare a universităților, aspecte ce țin de finanțarea educației și multe altele. În prezent, în calitate de președinte CTR, se implică în asigurarea unei implementări adecvate a politicilor publice care vizează tinerii, inclusiv, printre altele, Strategia Națională pentru Tineret, Schema de Garanție pentru Tineri, participarea tinerilor la procese decizionale în societate. Un raport privind activitatea sa în procese de influențare a politicilor publice a fost dat publicității pe pagina web a Consiliului Tineretului din România, alături de informații referitoare la activitatea federației și de lista completă a organizațiilor susținătoare.

„Suntem, practic, 30 de federații, fundații și organizații de tineret, reunind sub umbrela noastră o rețea totală de câteva sute de organizații locale de tineret și filiale, care ne-am manifestat dorința de a contribui la calitatea dialogului social în România, 30 de organizații care am reușit deja să avem un impact real în diferite domenii de politică publică, sau direct, în diferite comunități de tineri. Dorim să ne punem la comun expertiza și cunoștințele despre cei pe care îi reprezentăm sau pentru care lucrăm, pentru a mișca lucrurile înainte.” – Mihai Dragoș, Președinte CTR

C.E.S. este instituție publică de interes național definită în cadrul Constituției României, tripartită, autonomă, cu atribut primordial în dezvoltarea dialogului social în România, prin calitatea sa de organism consultativ pentru Parlament şi Guvernul României și de realizare a dialogului tripartit între toate confederațiile patronale și confederațiile sindicale reprezentative la nivel național, precum și organizații ale societății civile, stabilite conform legii. Mai multe informații despre CES pot fi accesate pe site-ul instituției [www.ces.ro].

Scrisorile de susținere, raportul de activitate al organizației, raportul de activitate precum și curriculum vitae-ul delegatului CTR pot fi accesate pe www.ctr.ro.

Share.

Leave A Reply