2-6.07.2005 Training Novi Sad

0

În perioada 2-6 iulie, Alexandru Pop (Organizația Studenților din Universitatea “Babeș-Bolyai”) și Traian Brumă (Organizația Studenților din Electrotehnică) au participat din partea Alianței Naționale a Organizațiilor Studențești din România) la un training pe tema procesului de la Bologna, organizat de ESIB – The National Unions of Students in Europe în colaborare cu Education International.

 Trainingul din Novi Sad a fost organizat de ESIB pentru organizațiile naționale din Sud- Estul Europei. Scopul a fost transmiterea cunoștințelor despre Procesul Bologna și implementarea lui către reprezentanții NUS, urmând ca aceștia să le prezinte mai departe studenților din țara pe care o reprezintă.

Subiecte abordate:

Procesul Bologna linii generale: Ne-au prezentat cronologic evoluția procesului Bologna începând cu 1998 (Sorbona). Am discutat despre motivele care au dus la acest proces, felul în care ESIB s-a implicat de-a lungul timpului și cum studenții au devenit “full partners” în acest proces. Ne-a fost prezentat modul de lucru, structurile procesului Bologna și actorii implicați.

ECTS (European Credit Transfer and Accumulation System) este unul dintre instrumentele de bază ale procesului Bologna. Ne-a fost prezentat ECTS General Users Guide și am lucrat pe cazuri practice pentru a înțelege legătura între credite și “workload”. Am aflat că deși majoritatea universităților din România pretind că au implementat ECTS, de fapt a fost înțeles și implementat greșit.

Degree structure. Este vorba despre structura la care s-a convenit să se adapteze toate programele de studiu din Europa. În general e vorba de împărțirea pe 3 cicluri (bachelor – licența, master, phd – doctorat). Acestor cicluri li se asociază un număr de credite. Am discutat despre intentiiile din spatele acestei decizii și anumite pericole și probleme care au apărut odată cu împărțirea această.

Qualifications Framework este un subiect de mare actualitate și de o mare complexitate. El ar trebui să rezolve problema comparabilității și compatibilității dintre progrămele de studiu. Acest “framework” cuprinde mai multe elemente: ECTS, Level, Learning Outcomes, Profile. Dintre acestea ne-am concentrat pe Learning outcomes (rezultatele învățării) și ECTS. Există o legătură foarte interesantă între learning outcomes, curricula, workload și modalitatea de examinare (assasement). Ni s-a prezentat și Diploma Supplement, condițiile în care se eliberează și ce trebuie să conțină. Un detaliu foarte important este că se eliberează gratuit și un document care nu conține absolut toate capitolele nu poate fi considerat diploma supplement.

Social Dimension e un subiect de actualitate care are implicații în absolut toate celelalte linii de acțiune. Ne-au explicat că orice definiție limitează varietatea de aspecte pe care le acoperă noțiunea de dimensiune socială a educației. O parte dintre aceste aspecte se referă la accesibilitatea învățământului și la calitatea vieții studentului dar conceptul e mult mai larg și cuprinde printre altele și drepturile omului (la educație), cetățenie. Un pas important care s-a făcut odată cu întâlnirea ministrior de la Bergen a fost acordul asupra colectării datelor cu privire la dimensiunea socială.

Follow up general

Odată cu Bergen 2005, Procesul Bologna a ieșit din faza de construcție și a intrat în faza de implementare. Concluzia acestui training a fost că principalul factor care împiedică evoluția corectă a acestui proces este lipsa cunoașterii și înțelegerii acestuia și că un rol important pe care și-l pot asuma organizațiile studențești este diseminarea informațiilor și ridicarea nivelului de înțelegere în mediul academic (local – facultăți). La sfârșit a existat o sesiune specială unde am discutat follow-up-ul acestui training. Fiecare NUS și-a prezentat strategia de folosire a cunoștințelor. Împreună am convenit ca cele mai potrivite linii de acțiune sunt:

– traininguri/seminarii/workshopuri pe temele discutate în care să se distribuie materialele și informația

– redactarea unor materiale explicative în legătură cu PB

– transformarea materialeor primite în exerciții aplicabile local

Share.

Leave A Reply